1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Att leva som nationalsocialist

Nationalsocialismen är det ursprungliga, naturliga och vetenskapliga sättet att tänka och se på världen. Det är både en återgång till våra förkristna förfäders sätt att tänka samt en högre insikt om vår plats i kosmos, en högre medvetenhet som vi har lyckats nå genom rasens ansamlade historiska erfarenheter och vetenskapliga upptäckter.

Nationalsocialismen är en total världsåskådning och fordrar därför av oss att helt anamma den. Kan vi inte det, utan endast ”tänker nationalsocialismen” utan att ”leva nationalsocialismen”, kommer vi att förbli splittrade ”demokratiska” individer.

Man kan alltså slå fast att en sann nationalsocialist inte bara är en person med en uppsättning starka åsikter; en sann nationalsocialist lever nationalsocialismen.

Detta är inte en fråga om vem som är ”rättlärd” eller inte, utan är en fråga av största praktiska vikt: Vi kan inte hoppas att kunna besegra Sion om vi inte dessförinnan kan resa oss över det nuvarande systemet. Detta innebär att vi måste leva som vi lär, nationalsocialismen måste härska inom oss före vi kan hoppas att den även skall komma att segra omkring oss!

Ett svagt folk kan inte befria sig från sina tyranner oavsett hur många av dem som har en uppsättning ynkliga åsikter. Endast genom att leva nationalsocialismen kan vi återvinna rasens forna styrka och övervinna fienden.

Kultur och antikultur

Den ”moderna kulturen” är i själva verket inte en kultur utan en antikultur. Det är motsatsen till den kultur som är ett folks naturligt utvecklade levnadsmönster. Antikulturen innebär ett främmande implantat av onaturliga seder och bruk som dödar den ursprungliga kulturen och i slutänden även människorna eftersom dessa är beroende av den egna kulturen för den långsiktiga överlevnaden.

Det räcker inte med att förstå att den moderna antikulturen är destruktiv eftersom vi lever mitt i den och frivilligt eller ofrivilligt utgör en del av den. Som nationalsocialist måste man därför ta aktivt avstånd från den moderna antikulturen och allt den är och representerar.

I praktiken kan det vara svårt att göra detta, särskilt när det gäller tänkesätt, vanor och mer sublima kulturinfluenser som vi ”andas in och ut” utan att tänka på det. Vårt beteende och tänkesätt är djupt influerat av antikulturen, vi är ”barn av vår tid”.

Man bör åtminstone ha en mycket kritisk hållning till saker som teve, Hollywoodfilmer och till viss mån även modern populärmusik. Att titta på teve, att låta sig underhållas av Hollywood, att lyssna på populärmusik är endast ett vanebeteende och är hos många människor en form av missbruk. Tänk på att nationalsocialismen är harmoni, harmoni i människa, natur och även harmoni i saker som konst och musik. Disharmoni och perversion är sådant Sion sprider inom kulturlivet (beteenden, trender, konst, film, musik osv.) i syfte att bryta ner livskraften hos vår ras.

Ett enklare naturligare liv

På samma sätt som man bör undvika s.k. moderna kulturyttringar bör man även ta avstånd från produkterna av det judekapitalistiska systemet och försöka leva ett enklare, mer naturligt liv i samklang med naturen.

Det är på sin plats att bojkotta judiska och storkapitalistiska företags produkter och varumärken. Man bör inte understödja det judisk-kapitalistiska systemet genom onödig konsumtion av lyxartiklar.

Tänk på det faktum att när du köper sådana varor så berikar du och ökar makten för dem som verkar för vår ras undergång och varje gång du handlar en dyr produkt så betalar du också skatt till ett statsmaskineri som sedan använder inkomsterna för att hjärntvätta barn i daghem och i skolor och som tvingar på vårt folk massinvandring och antikultur.

Idag betalar människor till och med för att få bära kapitalistiska företags logotyper, när det i själva verket borde vara så att dessa företag borde betala för att folk skulle bära deras reklam. Detta, att folk springer omkring med kapitalistiska logotyper på sina kläder, är ett direkt resultat av judekapitalismens seger 1945. Acceptera inte detta, du är nationalsocialist, inte en villig slav under ett judiskt kapitalistiskt system. Undvik därför att bära s.k. märkeskläder och stoltsera med deras logotyper, detta anstår inte en nationalsocialistisk kämpe.

Av samma anledning som ovan bör man som nationalsocialist även bojkotta livsmedel från företag som understödjer mångkulturen och multinationella företag som tjänar pengar på att producera mat som innehåller giftiga ämnen och som framställs med hjälp av skadliga bekämpningsmedel. Man bör sträva efter att äta naturligt. Det borde vara självklart att man som nationalsocialist inte ska hjälpa judekapitalisterna att förgifta en! I grund och botten finns det heller inga hållbara ursäkter för att äta på främlingsägda pizzerior, på amerikanska hamburgerkedjor eller dricka drycker som CocaCola.

Totalt nej till droger

Ibland kan man få höra nationella försvara alkoholmissbruk genom att påstå att detta ”är en del av vår kultur”. Allt som tillhör vår svenska kultur är dock inte heliga kor. Så är det exempelvis med den höga konsumtionen av alkoholhaltiga drycker. Alkoholen är ett gift och det stora missbruket bland t.ex. våra ungdomar är en katastrof. Alkohol förstör gradvis hjärnan och försvagar och fördummar individen. Att unga människor vars hjärnor och personligheter fortfarande utvecklas missbrukar alkohol är mycket allvarligt. Att dricka sig berusad varje helg är helt enkelt inte acceptabelt för en nationalsocialist. Det finns givetvis stunder då det inte är fel att dricka alkohol men måttlig alkoholförtäring måste vara måttstocken för en nationalsocialist eller ännu bättre; strikt nykterism.

Alkohol är inte den enda drogen som försvagar vår ras, andra substanser som är så farliga att de till och med är förbjudna (eller receptbelagda) av detta dekadenta system är narkotiska medel. Vissa har tidigare använts, eller används fortfarande, som mediciner. Andra narkotiska medel saknar helt medicinskt användningsområde och är mycket destruktiva. Israelerna kontrollerar t.ex. distributionen av drogen ecstasy till Europa och tjänar stora pengar på att förstöra den ariska ungdomen. Allt missbruk av droger är skadligt. En nationalsocialist har nolltolerans mot olagliga droger och ser med stor skepsis även på den legala narkotika som har medicinskt användningsområde.

I vårt moderna judiska system har ett nytt allvarligt hot dykt upp; det lagliga nerdrogandet av redan utsatta delar av vår befolkning. Detta är de s.k. läkemedel mot psykiska åkommor som ibland kallas för ”lyckopiller”. Lyckopiller producerar inte bara viljelösa, mer toleranta människor, utan även våldspsykopater. Dessa s.k. läkemedel ges till och med till små barn och läkemedelsföretagen tjänar enorma belopp. Systemet får nerdrogade fogliga medborgare som på kemisk väg ”hålls nöjda och tillfredställda”. Motståndsrörelsen tillåter naturligtvis inte bruket av s.k. lyckopiller bland sina aktivister.

En sund själ i en sund kropp

Ett onaturligt liv leder till sjukdomar, både fysiska och psykiska. Man kan rentav säga att hela det system vi lever i är sjukt och att alla människor däri är mer eller mindre sjuka både fysiskt och psykiskt.

Dagens uppväxande generationer, våra rekryter, är förgiftade både kroppsligen och andligen. I enlighet med vår helhetssyn inser vi att andlig och kroppslig regeneration är beroende av varandra, och att det till exempel inte räcker med att göra någon till nationalsocialist endast i tanken, utan att detta även måste tillämpas rent fysiskt – att nationalsocialismen måste levas. Är revolutionen ens möjlig utan en andlig och kroppslig regeneration? Knappast, eftersom ett fysiskt och andligt försvagat folk inte kan befria sig, hur ”rätt” de än har.

Idag försöker många unga män ”bota” sin kroppsliga svaghet genom de metoder som judesystemet erbjuder. En sådan metod är den s.k. Bodybuildingen, med tillhörande subkultur, onaturliga kosttillskott och andra undermedel. Resultatet blir dock inte en sund människa utan en fortsatt osund sådan. Det bakomliggande tänkandet är sjukt och resultatet blir detsamma.

I naturen finns det inga genvägar. Allt har ett pris. Det går visserligen att skaffa sig större muskler och på kort sikt nå ”bättre” resultat genom bruket av anabola steroider, men priset för detta är högt. Naturen har genom evolutionär utveckling under miljoner år format människan. En frisk och hälsosam människa av god ras är perfekt anpassad för att kunna hantera alla sorters situationer och har för detta ändamål en väl avpassad fysik och ett stabilt psyke. Det finns inga undermedel som kan åstadkomma något annat än att förstöra den naturliga balansen i människokroppen. Vi har till exempel inget medel som kan få oss att undslippa sömn, dock har vi medel som kan göra att vi kan hålla oss vakna längre, men alltid till ett visst pris. Inte heller finns det några undermedel som kan få oss att leva längre än vad vi skulle göra om vi levde ett sunt liv.

Att använda steroider för att få stora muskler följer samma princip som när en bonde använder giftig gödsel och giftiga bekämpningsmedel för att få en ”bättre” skörd. Detta förfarande grundas på den judiskt-kristna-kapitalistiska vanföreställningen om att vi människor på något sätt inte är en del av naturen (eller att naturen är magisk), att det inte finns en naturlig balans och att vi människor kan bryta mot naturens lagar om och när det passar oss. Det är ett parasitiskt tänkande och i slutänden kommer det betalas ett mycket högt pris för dessa brott mot den naturliga ordningen.

Anabola steroider får direkta återverkningar på den mänskliga kroppen. Kroppen tar inte bara fysisk skada, utan även psykisk, t.ex. i form av personlighetsförändringar. Dessa förändringar i personlighet och psyke är ofta bestående.

Dessa personlighetsförändringar är av en sådan art att vi absolut inte vill ha dem hos våra aktivister. Vi vill dessutom inte uppmuntra våra aktivister att ägna sig åt en så extremmaterialistisk och självupptagen ”sport” som s.k. Bodybuilding.

Vad ska man då träna? En människa behöver inte bara vara uthållig, stark, smidig och snabb, hon behöver även ha förmåga att handgripligen försvara sig och de sina. Endast en balans mellan alla dessa egenskaper är sunt. Träning bör handla om att skapa den balansen. Sporter man utövar bör dessutom ha praktisk användning i livet; fotboll, tennis och andra liknande sporter/lekar är alltså inte särskilt lämpade (med undantag av t.ex. rugby). Realistiska kampsporter är lämpade, så även löpning, simning, orientering och längdskidåkning. Styrketräning (men inte Bodybuilding för att få stora muskler) är lämpligt. Likaså vandring i skogar och berg. Även civila sporter liknande parkour (men utan subkulturen) rekommenderas. Naturligtvis finns det fler lämpliga idrotter än vad som nämnts här. Slutligen bör det påpekas att det naturligtvis är bättre att ägna sig åt sporter som fotboll eller tennis än att inte träna alls!

Livet som kämpe

Man måste som aktivist förstå att det kan bli svårt att kombinera ett normalt ”borgerligt” liv med kampen. Det ena exkluderar i själva verket det andra.

Man kan helt enkelt inte vara framgångsrik inom ett system som man bekämpar och tvärtom. Det bör tydliggöras: Man kan inte leva ett liv som en integrerad del av detta samhälle och samtidigt verka effektivt som nationalsocialistisk kämpe.

Karriär utanför kampen är därför närmast otänkbart och om individen hänger fast vid vanföreställningen om att det ändå är möjligt är det tyvärr oftast bara ett bevis för en splittrad personlighet som inte kan bestämma sig för vilket ben han skall stå på. Förr eller senare kommer ett avgörande, oftast med resultatet att den svagare sidan av personligheten, dvs. den som anpassar sig, vinner och personen i fråga blir en avhoppare.

Man bör därför som aktivist försöka anpassa sig efter denna realitet redan från början, inte låtsas eller hoppas att det ändå ska gå att leva ett dubbelliv. Trots detta måste de allra flesta aktivister försörja sig på något sätt, och många aktivister även sörja för en familj. Fienden vet att detta är en svag punkt hos aktivisten och kan därför ibland sätta in ett angrepp där.

Motståndsrörelsen vill inte ha splittrade individer som aktivister. Det säger också sig själv att eventuella ambitioner om utveckling och avancemang främst bör gälla kampen och Motståndsrörelsen. Detta innebär att man som aktivist kommer att vara tvungen att acceptera en lägre levnadsstandard än många av dem som lydigt tjänar systemet. Men då detta står helt i överensstämmelse med det nya livet som sund och spartansk nationalsocialist bör det inte vara något problem!


Ovanstående text är en del ur Handbok för aktivister i Nordiska motståndsrörelsen som finns att beställa hos vår samarbetspartner Greenpilled.com.

Titel:Att leva som nationalsocialist Ämne:Övrigt Publicerad:2020-03-22 Uppdaterad:2020-03-22

Relaterad läsning