1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Affischering i Sollentuna

En omfattande affischering genomfördes av Näste 1 i Sollentuna torsdag kväll den 8 oktober. Vi reserverade lyktstolpar med budskapet: ”Reserverad för folkförrädare”.

Den kamp vårt folk står i är en kamp för vårt folks överlevnad, alltså en kamp på liv och död. Det betyder att dom människor av vårt folk som aktivt allierar sig med vårt folks fiender har efterräkningar att vänta. Om du vill kämpa för vårt folk ska du ansluta dig till Nordiska motståndsrörelsen!

Publicerad:2020-10-12

Från samma näste: