1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Månadsmöte med kampsport i Stockholm

Dagen inleddes med att alla hälsades välkomna till lokalen och nästeschefen meddelade upplägget för dagen, som skulle inledas med gemensam träning. Arrangörsgruppen stannade kvar i lokalen för att förbereda inför lunchen och det kommande mötet.

Resterande medlemmar begav sig till en närliggande grusplan där träningen skulle hållas. Uppvärmning inledde träningspasset som skulle ha fokus på kampsport. När alla var varma och uppmjukade delades deltagarna in i grupper och den första övningen påbörjades.

Man tränade allt från olika variationer av sparkar till de välkända standardslagen inom boxning. Man avslutade träningen med att lära sig hantera en situation där man är i kraftigt numerärt underläge och vad man måste göra och tänka på då.

Efter träningen återvände man till lokalen där dagens lunch väntade på de trötta kämparna. En välsmakande kycklingsallad försvann snabbt kamraterna emellan, samtidigt som trevliga samtal hölls. När allt var uppätet dukades det av och bord samt stolar ställdes om för att mötet skulle kunna hållas.

Som årets första månadsmöte var detta planerat att bli ett betydligt längre sådant än vad som kan förväntas i vanliga fall. Under detta skulle föregående år gås igenom för att slå fast vad som var bra eller dåligt, samt statistik för hur det gått i de olika städerna och lite beröm delas ut till kamrater som utmärkt sig. En del nya direktiv för kommande verksamhet och lite omstrukturering gicks även igenom.

Till sist drogs riktlinjer för 2023 upp, där nya mål för året arbetades fram för de olika grupperna och Nästet som helhet. Lokalen ställdes därefter i ordning, kamraterna tackade för sig och skildes åt för denna gång.

Kommer Stockholm bli årets mest aktiva kommun för fjärde året i rad? Den som lever får se. Vill du själv vara delaktig i kampen för att realisera detta, genom att trycka tillbaka främlingarna och rödingarna, både i den politiska debatten och bokstavligt på gatan, gör din plikt för ditt folk och gå med i Nordiska motståndsrörelsen!

Publicerad:2023-01-26

Från samma näste: