1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Månadsmöte med tal och film i Näste 8

Lördagen den 30:e januari träffades medlemmar och aktivister i Näste 8 i ett privat hem i ett vinterklätt Västmanland för att hålla månadsmöte. Under glatt samspråkande samlades kamraterna till ett välkomnande fikabord.

Månadsmötet inleddes enligt nästets nya tradition med gemensam sång av Håll fanan högt. Efter sången välkomnades två nya medlemmar till nästet med presentation och applåder. Därefter gick nästeschefen igenom en diger lista programpunkter med såväl direktiv från Riksledningen som planering för kommande aktiviteter i nästet.

Nästa punkt på dagordningen var nästets talarskola, där en medlem hade förberett ett tal grundat på punkt två i Nordiska motståndsrörelsens program Vår väg. Efter applåder och feedback från talaskolans rektor avslutades programmet med filmvisning av ett avsnitt ur den skrämmande lärorika dokumentären In the Name of Zion.

Fyllda av kampvilja och stärkta i sin övertygelse intog sedan kamraterna en välsmakande lunch under angenäm social samvaro. Kampen går vidare, och har du inte anslutit dig än är det hög tid!

Publicerad:2021-02-02

Från samma näste: