1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Månadsmöte på Västkusten – Näste 2

Lördagen 2 februari samlades rikets andra näste för att hålla månadsmöte på västkusten.

Den stora punkt som stod på dagens agenda var införandet av de nya strukturerna i organisationen. I och med presentationen startades alla kampgrupper om, och nya kamp- och medlemsgrupper bildades samt nya chefer presenterades.

Med de nya medlemsreformerna och strukturella förändringar kommer Näste 2 kunna arbeta mer effektivt och ta tillvara på alla resurser, samt förädla vitala delar framledes.

Publicerad:2019-02-05

Från samma näste: