1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Studiecirkel i Göteborg

Onsdagen 20 mars höll Kampgrupp 201 studiecirkel i Göteborg. Samtliga medlemmar hade till studiecirkeln läst skriften Försvarstal för nationalsocialismen av Fredrik Vejdeland, som är det anförande Vejdeland höll i rätten.

Gruppchefen ställde under studiecirkeln lite frågor kring skriften, samt ledande frågor som utmynnade i diskussioner – allt kring ras, 1984-samhälle och Rudolf Kjelléns grundtanke i folkgemenskap.

Publicerad:2019-03-22

Från samma näste: