1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Studiecirkel i Näste 1

Söndagen den 13 december samlades Näste 1 hemma hos en kamrat för att fortsätta studiecirkeln kring boken Min kamp. Kapitel 6 till 9 diskuterades denna gång. Dessa handlar bland annat om vikten av rätt typ av propaganda i ett krig för att kunna nå den breda massan, vad som låg bakom att Tyskland förlorade första världskriget och hur Hitler påbörjade sin politiska karriär i Tyska arbetarpartiet.

Precis som tidigare gånger kunde man utröna väldigt många paralleller till vår tids politiska kamp, vilket gör att denna bok är och förblir en av de viktigaste verken man som nationell kan studera.

Publicerad:2020-12-20

Från samma näste: