1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

 • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
 • Ja, det är ok
 • Nej, jag godkänner inte den
 • Jag vill läsa mer
 • Jag bryr mig inte (Ja)

Kamprapportsinstruktioner

På den här sidan kan du läsa mer om hur man gör för att skriva bra kamprapporter till webbsidan. Du hittar bland annat tips och riktlinjer kring hur du ska författa dig kring aktiviteten, vad som passar sig att berätta om och vad som är mindre lämpligt.

Då internet idag är väldigt viktigt är kamprapporter i många avseenden en lika viktig del av aktiviteten som själva aktiviteten i sig. En aktivitet kan inte anses vara färdig och avslutad förrän efter att kamprapporten skickats in. Detta bör alltså alltid göras samma dag som aktiviteten ägt rum.

Utdrag ur Handbok för aktivister

>> Till kamprapportsformuläret <<

Tips för dig som ska skriva en kamprapport:

 • Sätt en rubrik som är informativ och intresseväckande.
 • Kom ihåg att ange ort och inom vilket nästes geografiska område aktionen ägde rum. Skriv t.ex. ”Stockholm, Näste 1” (kommatecknet gör att det blir en ny etikett, så Stockholm och Näste 1 är två separata etiketter i det här exemplet).
 • Börja från början och berätta vad för typ av aktivism eller aktivitet ni utfört. Berätta också bakgrunden om aktionen är utförd i respons till någon aktuell händelse på orten eller i samhället i stort. Försök hålla en saklig och positiv ton. Texten ska förklara vad ni gjorde, hur länge ni gjorde det och nämn gärna om något intressant utöver det vanliga hände så att rapporten sticker ut från mängden.
 • Vårda ditt språk! Undvik svordomar eller fult språkbruk och stava korrekt. Sätt stor bokstav där det ska vara (i början av ny mening, i ortsnamn o.s.v.) och sätt ut punkter och kommatecken istället för att låta en mening bli överdrivet lång och krånglig. Alla kamprapporter korrekturläses och ditt slarv skapar onödigt jobb för andra.
 • Spara eventuella uppmaningar eller slagord till slutet av rapporten och försök vara lite originell. Fundera alltid på hur det du skriver uppfattas av en utomstående person som inte är övertygad nationalsocialist.
 • Aktioner går som regel bra och det behöver inte nämnas att ”inga komplikationer uppstod” eller liknande eftersom det ska tas för givet om inte annat uppges.
 • Bra bilder är extremt viktiga i en kamprapport. Ta gärna gruppbilder om ni är många som utför en aktion och ni vill lyfta fram det. Tänk också på att variera motiven på bilderna i en rapport. Det är tråkigt om alla bilderna ser i stort sett likadana ut.
 • I övrigt, ange ingen information som journalister, myndigheter eller andra fiender kan använda emot organisationen, dess medlemmar eller våra sympatisörer.
 • Som regel ska all aktivism som utförs av organisationens medlemmar och aktivister rapporteras och kamprapporten ska helst skickas in samma dag som aktiviteten ägde rum. Även aktivism utförd av sympatisörer får skickas in. Undantaget är enklare vardagsaktivism som utförs på under en timme, sådant ska inte rapporteras in.
Titel:Kamprapportsinstruktioner Ämne:Övrigt Publicerad:2020-03-26 Uppdaterad:2021-05-16