1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Regler för medlemmar i Motståndsrörelsen

Grundläggande regler

Var tyst. När du gått med i Motståndsrörelsen skall du vara tyst om organisationen och dess verksamhet. Du har fått ett förtroende och skall upprätthålla det. Det du får veta om organisationen och dess medlemmar skall stanna hos dig. En grundregel är att allt som vi rapporterar om offentligt både får och bör du sprida – all annan information du får är sekretessbelagd. Att avslöja organisationshemligheter är förräderi. Detta gäller även i det fall du lämnat organisationen.

Var lojal. Du ska vara lojal till Motståndsrörelsen och dina kämpande kamrater. Illojalitet är förräderi. Vi accepterar inte otrohet inom organisationen, eftersom vi anser att den som inte kan visa trohet mot sin respektive inte heller kan vara trogen mot sina kamrater. Vi måste kunna lita på varandra i alla situationer.

Var ödmjuk. Du skall vara ödmjuk mot dina kamrater och även mot andra människor. Den styrka som du får genom gruppen skall inte missbrukas för personliga syften.

Var kamratlig. Du skall visa god kamratskap. Aldrig syssla med intriger, aldrig sprida rykten om kamrater. Få saker är så destruktiva för organisationen som intrigmakeri. Du skall behandla alla andra aktivister, såväl över- och underordnade, med respekt. Undvik att inleda förhållande med kamraters ex eller familjemedlemmar, om inte alla parter är överens.

Var disciplinerad. Acceptera hierarkin, anpassa dig och var punktlig. Högre organisation är endast möjlig om varje individ accepterar en viss begränsning av sin handlingsfrihet och gör det som behövs för att kampmaskinen ska fungera väl. Sätt en ära i att fullfölja dina tilldelade uppgifter. Lär dig bemästra dina uppgifter.

Tala sanning. Ljug aldrig för dina kamrater. Måste du undanhålla fakta, var då tyst istället för att ljuga. För fienden får du naturligtvis ljuga om så behövs: ”Fagert skall du tala men falskt tänka och vedergälla list med lögn.” (Ur Havamal om falsktalande fiender.)

Träna. Du skall träna. Dina kamrater måste kunna lita på att du kan bistå dem när de befinner sig i fara.


Vad vi inte tillåter

Alkoholmissbruk: Du skall nyttja alkohol med måtta eller vara nykterist. Att vara onykter under en aktion är ett allvarligt regelbrott. Den som har problem med alkohol måste vara helnykterist för att få vara aktivist.

Nikotin: Vi ser helst att våra aktivister är nikotinfria. Att röka eller att ha lössnus på hela tänderna är totalt förbjudet under en aktivitet.

Anabola steroider: Bruk av anabola steroider är förbjudet och leder till uteslutning.

Droger: Bruk av alla former av illegala droger är förbjudet.

• ”Lyckopiller”: Vi accepterar inte bruk av s.k. lyckopiller, inte ens då läkarintyg finnes.

Psykisk sjukdom: Den som är diagnosticerad för psykisk åkomma ska meddela detta till lägst gruppchef. Den som av läkare, psykolog eller psykiatriker bedömts vara olämplig att inneha ett vanligt arbete på grund av psykisk sjukdom är naturligtvis inte heller lämplig som aktivist.

Dubbelanslutning: En aktivist får inte vara verksam i en annan politisk organisation än Motståndsrörelsen. Dubbelanslutning leder till omedelbar uteslutning.

Tatueringar: Regler angående tatueringar är enkla; inga tatueringar på hals, huvud eller nedanför handleder. Har man redan sådana är det inget att göra åt, men man kan räkna med att man får en mindre offentlig roll på organisationens aktiviteter. Vill man tatuera organisationens symbol ska man först fråga om tillstånd.

Piercing: Anskrämlig piercing är förbjuden. Enstaka diskreta smycken kan i undantagsfall vara godkänt, framförallt för kvinnor, men aldrig mer än så.


Inom Motståndsrörelsen råder en hög moral, inte en moral tagen från det borgerliga samhället utan en moral baserad på den nationalsocialistiska världsåskådningen.

Titel:Regler för medlemmar i Motståndsrörelsen Ämne:Övrigt Publicerad:2020-02-28 Uppdaterad:2020-05-07