1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Hoten mot vårt folk

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Lördagen den 6 december samlades omkring 30 medlemmar och sympatisörer i Skellefteå för att lyssna på ett föredrag av Pär Öberg. Föredraget hade temat hoten mot vårt folk.

Samlingstiden för lördagens arrangemang var satt till 16:00 och när alla deltagare anlänt till samlingsplatsen begav man sig gemensamt ut till en bygdegård utanför Skellefteå där föredraget skulle hållas.

Väl på plats inledde nästeschef Robert Eklund med att hälsa alla deltagare välkomna och informera om upplägget för kvällen. Därefter lämnade han över ordet till dagens föredragshållare, Pär Öberg från Motståndsrörelsens riksledning. Öberg inledde med att informera om vad hans föredrag skulle komma att handla om, det vill säga hoten mot vårt folk.

Öberg förklarade vidare att människor har mycket olika uppfattningar om vad som är det största hotet mot vårt folk. Även bland nationella tycks åsikterna i denna fråga variera mycket.

Islam togs upp som ett exempel på något som det är mycket vanligt att människor ser som ett hot. Öberg ansåg även han att religiösa fundamentalister i allmänhet faktiskt utgör ett hot mot oss men att detta bör ställas i proportion till att den islamistiska rörelsen i Sverige har mycket begränsade resurser och att det finns andra makter som utgör ett mycket större hot mot vårt folk. Öberg påpekade följande exempel:

— Kan någon nämna en islamistisk familj som äger ett stort mediaföretag i Sverige?

Massinvandringen togs även den upp som en företeelse som på lång sikt utgör ett akut biologiskt hot mot vårt folk. Angående detta förklarade Öberg att massinvandringen trots att den i sig utgör ett reellt hot endast är ett symptom på det verkliga hotet.

Även den i Sverige djupt rotade rysskräcken diskuterades. Öberg framförde att han inte tror att Ryssland har några planer på att angripa Sverige och att den senaste tidens provokativa handlingar från Ryssland troligen grundar sig i Sveriges samröre med NATO. Det bör ses som självklart att Ryssland reagerar när ett av deras grannländer börjar samarbeta med en mot Ryssland fientligt inställd militärallians.

När föredraget pågått i cirka 40 minuter var det dags för paus då åhörarna bjöds på kaffe, smörgåsar och hembakta lussebullar. Nordfront förlag var även på plats och sålde skrifter, böcker och andra produkter från förlaget.

Skellefteå-föredrag-1

När föredragit återupptagits efter pausen kom Öberg fram till vad som faktiskt utgör det största hotet mot vårt folk, den globala sionismen. Öberg tog upp hur sionister har i det närmaste total kontroll inom flera områden i samhället, bland annat inom media och finansmarknaden. Dessa var de två områden som diskuterades mer ingående under föredraget. Flera andra områden där sionister har mycket stor makt nämndes dock, däribland livsmedelsproduktion och underhållning.

Vad gäller finansmarknaden påpekade Öberg att sionister kontrollerar en mycket stor andel av de största bankerna i världen, bland annat Federal Reserve, Bank of England, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon och JP Morgan med flera. Familjen Rothschilds historiska roll inom finansmarknaden och dess samband med andra sionister, däribland George Soros, diskuterades ingående. Angående detta tog Öberg upp det mycket kontroversiella citatet av Mayer Amschel Rothschild:

— Låt mig utfärda och kontrollera ett lands valuta och jag bryr mig inte i vilka som stiftar lagarna.

Öberg gick även in i grunden i hur det globala ekonomiska systemet är uppbyggt idag, han förklarade att pengar idag endast utgörs av ettor och nollor i ett datorsystem och att ingen utomstående har någon insyn i hur detta sköts. Som ett exempel nämndes att flera länder har sin guldreserv förvarad hos Federal Reserve i New York och att dessa länder egentligen inte har någon insyn i huruvida deras guldreserv faktiskt finns kvar där eller inte.

Även den nästintill totala sionistiska dominansen inom svensk media belystes under föredragets gång. Det konstaterades att i princip all media i Sverige kontrolleras av de tre sionistiska aktörerna Bonnier, Schibsted och Stampen.

Efter att föredraget sedermera avslutats var det många som blivit nyfikna och ställde mer ingående frågor till Öberg om föredragets innehåll. Efter att frågestunden var över började deltagarna så småningom bege sig hemåt. För några deltagare utgjorde föredraget deras första kontakt med Motståndsrörelsen. Dessa personer uttryckte sig mycket positivt om arrangemanget och många ville delta på liknande tillställningar i framtiden.

Titel:Hoten mot vårt folk Författad av:Redaktionen Publicerad:2014-12-10 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: