1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Niklas Frost begär resning!

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Niklas Frost dömdes till fem års fängelse för försök till dråp efter en sammandrabbning med vänsterextremister. Nu har en resningsansökan skickats in till Högsta domstolen med nya bevis som visar att Frost är oskyldig.

I slutet av december år 2007 dömde hovrätten i Stockholm Motståndsrörelsens aktivist Niklas Frost till fem års fängelse för försök till dråp efter en sammandrabbning med vänsterextremister vid Slussen i Stockholm. Niklas Frost dömdes som oskyldig för att ha knivhuggit en av de vänsterextremister som med gatstenar attackerade Motståndsrörelsens tidningsförsäljning.

När det stod klart att det rörde sig om ett justitiemord, där Niklas Frost dömdes på grund av sina politiska åsikter, startade Motståndsrörelsen en kampanj för att få Frost frigiven och uppnå resning i målet

I dagarna har advokaten Björn Hurtig – en av Sveriges främsta resningsadvokater – lämnat in en resningsansökan till Högsta domstolen för att återförvisa målet till Svea hovrätt för en förnyad prövning av skuld-, påföljd- och skadeståndsfrågorna.

Under kategorin ‘Ny bevisning’ i den inlämnade resningsansökan finns nio punkter. Det mest övertygande beviset för att Niklas Frost är oskyldigt dömd är granskningen av filmen från Slussen som utfördes av Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL).

SKL:s analys visar att Niklas Frost befann sig på helt annan plats när knivhuggningen skedde och ett sakkunnigutlåtande från SKL åberopas till styrkande av att Niklas Frost inte förövat den gärning han dömts för. I resningsansökan framgår:

Vidare har SKL bearbetat filmen på det sättet att den har brutits ned i bildrutor. I bildrutorna som avser den för åtalet relevanta delen av händelseförloppet (av SKL benämnd ”relevant sekvens”) har SKL markerat Niklas Frost med en röd pil i de bildrutor där han bedöms förekomma. SKL har också särskilt lyft fram de bilder där den grupp som kom i konflikt med Niklas Frost grupp förekommer (se CD 2 från SKL). Utifrån dessa bildrutor kan konstateras att Niklas Frost under händelseförloppet befann sig i utkanten av det tumult där det i målet aktuella knivhugget skedde.

Vidare framgår av resningsansökan att Hovrätten fäst alldeles för stor trovärdighet vid vittnet Kai Östlund och dennes utsagor samt att Östlund lämnat en falsk vittnesupplaga. Kai Östlunds vittnesmål var det som fällde Niklas Frost trots att Hovrätten själv understrukit att hans uppgifter ska bedömas med stor försiktighet.

Som nämnts ovan har den enda bevisningen i målet varit Kai Östlunds uppgifter. Hovrätten har understrukit att hans uppgifter ska bedömas med stor försiktighet men har trots detta valt att lägga hans berättelse till grund för den fällande domen. Mot bakgrund av detta kan bevisningen mot Niklas Frost i det ursprungliga målet, trots att den lagts till grund för en fällande dom, inte anses ha varit alltigenom robust. Det är utifrån detta sannolikt att om SKL:s rapport och bearbetning av den i målet aktuella filmen hade visats upp i hovrätten så hade Niklas Frost blivit frikänd.

Till detta kommer att Kai Östlund i sitt vittnesmål lämnat falska uppgifter. Av hovrättens dom (den skiljaktiga meningen) framgår att Kai Östlund i sitt vittnesmål uppgett ”att han är tränad att göra avståndsbedömningar och iakttagelser eftersom han arbetat som officer.” Av utdrag från Rekryteringsmyndigheten (se bilaga) framgår att Kai Östlund inom det militära försvaret genomgått utbildning till bevakningssoldat omfattandes 88 dagar. Det finns inte några uppgifter om att han har arbetat som officer.

Nordfront kommer att återkomma i ärendet.

LÄS HELA RESNINGSANSÖKAN HÄR.

Titel:Niklas Frost begär resning! Författad av:Redaktionen Publicerad:2015-01-22 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: