1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Hotet mot vårt folk

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Varför har vi inga tidningar som heter Achmedska Dagbladet och vilka är det som fifflar med bankerna bakom kulisserna? Vad är det egentligen som hotar oss idag? I ett nytt föredrag gick Pär Öberg igenom vad det är som faktiskt hotar oss – och vad vi kan göra åt saken.

Lördagen den 31 januari anordnade Näste 2 ett föredrag utanför Göteborg med Pär Öberg från Motståndsrörelsens riksledning. Efter att folk åkt från samlingsplatsen till lokalen följde en stunds mingel och prat och Nordfront förlag passade på att sälja litteratur och annat under tiden. Trots att föredraget inte hade utannonserats offentligt syntes en hel del nya ansikten och deltagarna var uppemot 50-talet.

Efter en stund var det då dags för föredrag och efter en inledande presentation av nästeschef Jimmy Andersson tog Öberg till orda.

Öberg började med att konstatera att alla verkar ha olika teorier om vad det är som hotar vårt folk, vilket inte minst märks i fikarummen ute i landet där ämnet gärna debatteras. Även om mycket av det som nämns bland folk i allmänhet utgör faktiska hot är det sällan prioritetsordningen för dessa hot är optimal och vissa hot är folk inte ens medvetna om, eller till och med aktivt förnekar.

Då föredraget var ett sådant som vem som helst skulle kunna ha möjligheten att lyssna på tog Öberg avstamp i en ”folklig” ansats och resonerade kring de frågor som folk i gemen brukar fundera kring.

Första punkten var islam. Öberg slog fast att islams expansiva planer utgör ett faktiskt och fysiskt hot mot oss men frågade sig samtidigt skämtsamt och retoriskt varför vi till exempel inte har några tidningar vid namn Mohammednytt och Achmedska Dagbladet, eller några islamska mediebolag överhuvudtaget.

111112

Öberg fortsatte med Ryssland och konstaterade att Ryssland förvisso varit en fiende historiskt men att tiderna förändras och att vi måste analysera situationen utifrån hur den ser ut idag. Miljöhotet och hur vi förstör vår planet genom jakten på evig tillväxt nämndes sedan, liksom exempel på ”galen politik” där Feministiskt initiativ fick stå som exempel med sina förslag om könsbyte för minderåriga, ett globalt avskaffande vapen, icke-våldsförsvar med mera. Många hade här svårt att hålla sig för skratt när Öberg målande beskrev hur ett samhälle med en sådan politik hade kunnat se ut., samtidigt som han konstaterade att medias syfte med att lyfta fram Fi är att skapa förvirring i svensk politik.

Efter en längre fikapaus fortsatte föredraget och började sakta men säkert närma sig pudelns kärna angående vad som faktiskt utgör de mest kritiska hoten mot vår existens.

Massinvandringen är ett sådant kritiskt hot. Massinvandringen är systematisk , har ett bakomliggande syfte och vi har inte massinvandring för att vara snälla. Syftet, påpekade Öberg allvarligt, är att förinta vårt folk på sikt genom biologisk krigföring.

Det finns dock hot som inte är lika påtagligt synliga och lättförståeliga som massinvandringen, nämligen den globala sionismen och det internationella bankväldet. Dessa två hot utgjorde kärnan i föredraget och Öberg tog upp ett flertal intressanta exempel om hur Nato bedriver proxykrig åt Israel, hur Libyens förre diktator Gadaffi fick Saurons öga på sig efter att ha brutit med de liberala idéerna, hur valutautvecklingen sett ut genom historien och vad den lett till idag. En genomgång av den judiska Rotschild-familjen följde, som tog upp hur de genom fulspel och fiffel genom historien växt fram till sin nuvarande position.

Öberg gick igenom begreppet "konspiration" och förklarade att det ligger i sionisternas intresse att förlöjliga "konspirationsteoretiker" och att de flesta sionister inte är judar.
Öberg gick igenom begreppet ”konspiration” och förklarade att det ligger i sionisternas intresse att förlöjliga ”konspirationsteoretiker”, samt att majoriteten av sionisterna inte är judar.

Med hjälp av en bild visade sedan Öberg hur den sionistiska maktstrukturen manifesterar sig i Sverige, där fyra mediekoncerner tillsammans har ett slags nyhetsoligopol och hur de tillsammans kontrollerar Tidningarnas telegrambyrå (TT) som förser landets medier med deras nyheter. Samtidigt varnades det för olika subversiva krafter som söker att passivisera motståndet där sionisten och counter-jihadisten Patrik Brinkmann fick stå som ett tydligt exempel.

Föredraget började här gå mot sitt slut och Öberg frågade publiken hur många som fått frågan varför just du måste göra något. Så gott som samtliga räckte upp handen och Öberg själv hade fått frågan många gånger, men konstaterade att om inte du själv gör något, vem ska då göra det istället? Öberg, som själv förlorat jobb på grund av sitt engagemang, berättade att det aldrig varit problem att få nya jobb och förklarade även att nationellas handlingsutrymme i samhället inte alls är så begränsat som man vill tro.

Slutligen kom en fråga från publiken: ”Vad kan vi göra?” Det snabba svaret blev: ”Anslut dig till Motståndsrörelsen!”, men Öberg skulle komma att utveckla detta. Han betonade vikten av att informera sin omgivning och vara ett föredöme rent allmänt, att plantera frön i folks sinnen och att träffas och knyta kontakter i det verkliga livet. Och detta fort. Tiden blir alltmer knapp och inom en viss framtid kommer vi inte ens ha möjlighet att rösta oss ur situationen när främlingarna blir fler än svenskarna.

Öberg avslutade föredraget med att berätta om ett lustigt fenomen som håller på i kommunfullmäktige i Ludvika. Tydligen har representanterna för ”sjuklövern” inga problem med att prata med Öberg och bete sig som folk medan Sverigedemokraterna inte ens svarar på tilltal. När Öberg stod och skottade snö en gång fick han veta varför. En Sverigedemokrat som körde förbi bad Öberg att inte ta detta beteende personligt – det var tydligen ett partidirektiv! Öberg tackade sedan för denna gång och mottog kraftiga applåder från publiken.

Efter detta valde vissa att stanna kvar en stund medan andra begav sig hemåt. Sammanfattningsvis var det en positiv dag i kampens tecken med ett nytt föredrag, nya ansikten och trevligt umgänge.

Öbergs föredrag är pedagogiska men även faktaspäckade och lämpar sig både för de som inte är speciellt politiskt insatta och de som är det. Är du intresserad av att komma på nästa? Hör av dig till nästeschef Jimmy Andersson på [email protected].

Titel:Hotet mot vårt folk Författad av:Redaktionen Publicerad:2015-02-04 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: