1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Hotet mot vårt folk – föredrag med Pär Öberg i Stockholm

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Varför har vi inga tidningar som heter Achmedska Dagbladet och vilka är det som fifflar med bankerna bakom kulisserna? Vad är det egentligen som hotar oss idag? Under föredraget gick Pär Öberg igenom vad det är som faktiskt hotar oss – och vad vi kan göra åt saken.

Söndagen den 10 maj anordnade Näste 1 ett föredrag i Stockholm med Pär Öberg från Motståndsrörelsens riksledning. Efter att folk åkt från samlingsplatsen till lokalen följde en stunds mingel och prat och Nordfront förlag passade på att sälja litteratur och annat under tiden. Trots att föredraget inte hade utannonserats offentligt syntes en del nya ansikten till som inte tidigare varit på ett föredrag i Motståndsrörelsens regi.

Efter en stund var det då dags för föredrag och efter att alla hälsats välkomna tog Öberg till orda.

Öberg inledde med en kort kommentar apropå DN:s reportage som publicerades under söndagen och som uppmärksammades i flera medier. Förutom att påpeka mediernas sedvanliga svartmålning av organisationen och deras förmåga att måla fan på väggen nämndes de subtila propagandaknep som massmedierna använder sig av när de vill vinkla saker och ting på ett visst sätt. Även Ludvikas kommunchef fick sig en känga då han bland annat tramsat om att Motståndsrörelsen “vill döda oss allihopa” och liknande.

Förlaget fanns som vanligt på plats.

Öberg inledde därefter själva föredraget med att konstatera att alla verkar ha olika teorier om vad det är som hotar vårt folk, vilket inte minst märks i fikarummen ute i landet där ämnet gärna debatteras. Även om mycket av det som nämns bland folk i allmänhet utgör faktiska hot är det sällan prioritetsordningen för dessa hot är optimal och vissa hot är folk inte ens medvetna om, eller till och med aktivt förnekar.

Då föredraget var ett sådant som vem som helst skulle kunna ha möjligheten att lyssna på tog Öberg avstamp i en ”folklig” ansats och resonerade kring de frågor som folk i gemen brukar fundera kring.

Första punkten var islam. Öberg slog fast att islams expansiva planer utgör ett faktiskt och fysiskt hot mot oss men frågade sig samtidigt skämtsamt och retoriskt varför vi till exempel inte har några tidningar vid namn Mohammednytt och Achmedska Dagbladet, eller några islamska mediebolag överhuvudtaget.

Öberg fortsatte med Ryssland och konstaterade att Ryssland förvisso varit en fiende historiskt men att tiderna förändras och att vi måste analysera situationen utifrån hur den ser ut idag. Miljöhotet och hur vi förstör vår planet genom jakten på evig tillväxt nämndes sedan, liksom exempel på ”galen politik” där Feministiskt initiativ fick stå som exempel med sina förslag om könsbyte för minderåriga, ett globalt avskaffande vapen, icke-våldsförsvar med mera. Många hade här svårt att hålla sig för skratt när Öberg målande beskrev hur ett samhälle med en sådan politik hade kunnat se ut., samtidigt som han konstaterade att medias syfte med att lyfta fram Fi är att skapa förvirring i svensk politik.

Efter en fikapaus där det bland annat bjöds på smörgåsar, kaffe, kakor och bullar fortsatte föredraget och började sakta men säkert närma sig pudelns kärna angående vad som faktiskt utgör de mest kritiska hoten mot vår existens.

Massinvandringen är ett sådant kritiskt hot. Massinvandringen är systematisk , har ett bakomliggande syfte och vi har inte massinvandring för att vara snälla. Syftet, påpekade Öberg allvarligt, är att förinta vårt folk på sikt genom biologisk krigföring.

Det finns dock hot som inte är lika påtagligt synliga och lättförståeliga som massinvandringen, nämligen den globala sionismen och det internationella bankväldet. Dessa två hot utgjorde kärnan i föredraget och Öberg tog upp ett flertal intressanta exempel om hur Nato bedriver proxykrig åt Israel, hur Libyens förre diktator Gadaffi fick Saurons öga på sig efter att ha brutit med de liberala idéerna, hur valutautvecklingen sett ut genom historien och vad den lett till idag. En genomgång av den judiska Rotschild-familjen följde, som tog upp hur de genom fulspel och fiffel genom historien växt fram till sin nuvarande position.

Öberg gick igenom begreppet ”konspiration” och förklarade att det ligger i sionisternas intresse att förlöjliga ”konspirationsteoretiker”.

Öberg gick igenom begreppet ”konspiration” och förklarade att det ligger i sionisternas intresse att förlöjliga ”konspirationsteoretiker”.

Med hjälp av en bild visade sedan Öberg hur den sionistiska maktstrukturen manifesterar sig i Sverige, där fyra mediekoncerner tillsammans har ett slags nyhetsoligopol och hur de tillsammans kontrollerar Tidningarnas telegrambyrå (TT) som förser landets medier med deras nyheter. Samtidigt varnades det för olika subversiva krafter som söker att passivisera motståndet där sionisten och counter-jihadisten Patrik Brinkmann fick stå som ett tydligt exempel.

Föredraget började här gå mot sitt slut och Öberg frågade publiken hur många som fått frågan varför just du måste göra något. Flera räckte upp handen och Öberg själv hade fått frågan många gånger, men konstaterade att om inte du själv gör något, vem ska då göra det istället? Öberg, som själv förlorat jobb på grund av sitt engagemang, berättade att det aldrig varit problem att få nya jobb och förklarade även att nationellas handlingsutrymme i samhället inte alls är så begränsat som man vill tro.

Angående vad man själv kan göra åt allt detta nämnde Öberg vikten av att informera sin omgivning och vara ett föredöme rent allmänt, att plantera frön i folks sinnen och att träffas och knyta kontakter i det verkliga livet. Och detta fort. Tiden blir alltmer knapp och inom en viss framtid kommer vi inte ens ha möjlighet att rösta oss ur situationen när främlingarna blir fler än svenskarna.

Med detta konstaterande var föredraget över för denna gång och Öberg möttes av kraftiga applåder från publiken.

Frågor till en förstagångsbesökare
Efter föredraget letade Nordfront upp en besökare som inte tidigare besökt något av Motståndsrörelsens föredrag för att ställa några korta frågor och höra vad denne tyckte om dagen.

Du har inte tidigare varit på något av våra föredrag, kan du berätta för läsarna om hur du uppfattade dagen?

— Ja, även om jag förvisso är rätt påläst om de punkter som togs upp och redan har en klar uppfattning om situationen så att säga fick jag ändå en bra fördjupning på flera punkter. Den stora behållningen är väl dock att det är mycket mer intressant att få ta del av detta i verkligheten med likasinnade och en engagerad föredragshållare istället för framför en skärm. Det är såklart den största skillnaden och man skulle kunna jämföra det med att se en fotbollsmatch från läktaren istället för att få läsa om den i efterhand på text-TV.

Hur uppfattade du stämningen under dagen?

— Det var såklart en bra stämning då endast nationella var där och trots att arrangemanget var välplanerat var inte stämningen överdrivet disciplinerad för det.

Och konceptet i helhet?

— Till skillnad mot en del andra föredrag jag deltagit på under åren så var det positivt att man här kunde ställa frågor direkt till Öberg efteråt. Även att Öberg spontant vid flera tillfällen ställde frågor till publiken under föredragets gång och att allt inte var hugget i sten så att säga.

Näste 1 vill med det tacka Pär Öberg och alla som deltog under dagen och hoppas på ett snart återseende!

Titel:Hotet mot vårt folk – föredrag med Pär Öberg i Stockholm Författad av:Redaktionen Publicerad:2015-05-11 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: