1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Nordendagarna 2015

NORDENDAGARNA. Den 5-6 september hölls de traditionsenliga Nordendagarna där aktivister, medlemmar och sympatisörer från hela Norden samlades för att bland annat delta i friluftsaktiviteter och för att lyssna på föredrag. Årets nordman korades även.

Under helgen hölls de traditionsenliga Nordendagarna där aktivister, medlemmar, sympatisörer och andra inbjudna gäster från hela Norden samlades för att bland annat delta i friluftsaktiviteter och för att lyssna på politiska föredrag.

Nordendagarna år 2015 inleddes på förmiddagen under lördagen med en gemensam samling i en större byggnad där alla deltagare hälsades välkomna av Rikard Johansson, som var årets konferencier, och schemat för dagen gicks igenom. Efter välkomsttalet och genomgången av dagens aktiviteter åt deltagarna en gemensam lunch bestående av en välsmakande pastasallad.

2015 Nordendagarna 11

Efter en kort paus delades de som anmält sig för trekampen in i fyra lag som skulle möta varandra i dragkamp, brottning samt stafett. Först ut på schemat var dragkampen där deltagarna, lag mot lag, fick ställa sig på varsin sida om mittenlinjen för att dra över det andra laget på sin sida.

2015 Nordendagarna 2

Efter en hård men jämn dragkamp var det dags för brottning där deltagarna återigen möttes lag mot lag för att besegra det andra laget. Sista grenen i trekampen var en annorlunda form av stafett i vilken deltagarna skulle agera mänsklig skottkärra. Stafetten var särskilt jobbig för deltagarna då de redan var rejält uttröttade efter att ha haft dragkamp och brottning.

Men det var inget som stoppade ens den tröttaste av kämpar. Samtliga deltagare gav sitt yttersta och ingen gav upp trots utmattning och värk i kroppen. När trekampen var över så stod det klart att lag fyra stod som segrare.

2015 Nordendagarna 3

Då trekampen var avslutad var det dags för det vinnande laget att avgöra genom en final i armbrytningar vem som skulle bli årets nordman. Själva utnämnandet av årets nordman sparades till senare på kvällen då dagens olika föredrag och tal inleddes.

2015 Nordendagarna fånghjälpen

Den första att hålla tal var Motståndsrörelsens Pär Sjögren som höll ett föredrag angående återupprättandet av Fånghjälpen. Sjögren gick först igenom själva syftet med Fånghjälpen vilket är att hjälpa politiska fångar, som är medlemmar i Motståndsrörelsen, och dess anhöriga. Förutom detta är det tänkt att Fånghjälpen ska ge juridisk rådgivning och sprida information om olika händelser och rättsprocesser som bland annat rör Motståndsrörelsen.

Hur arbetar då Fånghjälpen för att ge stöd åt politiska fångar?

Genom att bland annat samla information gällande aktuella rättsfall som rör organisationen, ge ekonomiska bidrag varje månad till de nationalsocialistiska frihetskämpar som sitter fängslade på anstalter och i häkten för politiska ”brott”. Fånghjälpen ska även arbeta för att hitta bra advokater som verkligen engagerar sig i fallen.

2015 Nordendagarna 4
Ny t-shirt som snart går att köpa via Nordfront förlag presenterades på Nordendagarna. Vinsten går oavkortat till Fånghjälpen.

Sjögren tillade att ”anslutna medlemmar samt aktivister har alltid rätt till stöd från Fånghjälpen” med förutsättningen att det har med ens engagemang i Motståndsrörelsen att göra.

Slutligen avslutade Sjögren sitt föredrag med att gå igenom Fånghjälpens visioner för framtiden. Fånghjälpen har redan nu en fristående ekonomi men är beroende av bidrag från Motståndsrörelsen. Målsättningen är därför att försöka få in mer pengar i donationer och via andra metoder som försäljning av stödprodukter, så att Fånghjälpen i framtiden inte behöver bidrag från Motståndsrörelsen. På sikt är målet också att man ska kunna betala böter och även räkningar för de som sitter fängslade och att utöka stödet till nationella utanför organisationen.

2015 Nordendagarna 6

Nästa talare var den ryske inbjudne gästen Stanislav Vorobjev, tillika ledaren för den Ryska Imperiska Rörelsen, som önskade Motståndsrörelsen framgång i sin frihetskamp. Vorobjev berättade att det var inte första gången som han och representanter för RIR hade varit på besök i Sverige och att man tidigare varit med på bland annat högtidlighållande av den fallne krigarkonungen Karl XII i Stockholm.

Han varnade för att det i nuläget pågår ett fullskaligt krig mot de traditionella värderingarna som kännetecknar den västerländska civilisationen och att anledningen till varför man dyker upp uniformerade är för att man för en kamp mot judiska oligarker i Ukraina genom att strida på de ryska separatisternas sida.

Vorobjev varnade också för att sionisternas taktik i Mellanöstern i framtiden kommer att användas i Europa för att söndra och härska över de europeiska nationerna. Han nämnde Islamiska staten (IS) som ett exempel på detta i Mellanöstern.

Han berättade även lite om regeringen i Ryssland som han förklarade inte skiljer sig från den svenska regeringen i behandlingen av nationella. Den ryska regeringen, förklarade han, väcker bland annat åtal på falska grunder och gör husrannsakan mot nationella precis som den svenska regeringen och andra regeringen runt om i Europa.

Till sist uppmanade Vorobjev deltagarna att hålla modet uppe och kämpa för bevarandet av våra folk och dess traditioner. Efter talet hölls en frågestund där Vorobjev svarade på frågor från publiken. Den ryska delegationen donerade också en summa pengar till Motståndsrörelsen under helgen och Nordfront har genomfört en intervju med de ryska representanterna som kommer att översättas och publiceras senare under månaden.

2015 Nordendagarna 7

När Vorobjev hade talat var det dags för den stunden som många deltagare gått och väntat på hela dagen, lanseringen av Motståndsrörelsens parlamentariska gren. Pär Öberg från Nordiska motståndsrörelsens riksledning kom upp för att tala om det nybildade partiet och för att läsa upp och gå igenom partiets partiprogram punkt för punkt.

En efter en lästes punkterna upp som av publiken möttes med rungande applåder.

2015 Nordendagarna Nordfront förlag
Nordfront förlag var på plats och sålde produkter under pauserna.

Sista talaren för kvällen var Nordiska motståndsrörelsens operativa chef i Sverige Simon Lindberg som också är medlem i riksledningen. Lindberg började att tala om aktivismen i Motståndsrörelsen de senaste månaderna under sommaren då över 400 olika aktiviteter genomförts vilket är cirka 5 kamprapporter om dagen. Ännu en gång har Motståndsrörelsens aktivister och medlemmar överträffat sig själva konstaterade Lindberg.

Han fortsätter:

Vi har inte bara överträffat oss själva utan jag skulle vilja säga att vi har faktiskt tagit kampen till en helt ny nivå. Det är inte heller så att vi ökat enbart i kvantitet utan vi har under sommaren också hållit massvis med offentliga aktiviteter och andra tidskrävande och påkostade aktiviteter i flertalet olika städer. Kort och enkelt sagt vågar jag ge mig på att med stolthet säga: Motståndsrörelsen står starkare än någonsin tidigare!

Lindberg tog upp Gyllene gryning i Grekland som ett exempel och föredöme på ett nationellt parti som lyckats med sin parlamentariska kamp. Dock förtydligade han att Gyllene gryning inte enbart arbetat parlamentariskt men även utomparlamentariskt. Att man har fört en kamp för folk och land på alla fronter.

De har delat ut mat till fattiga folkfränder, agerat vaktstyrkor och slagit tillbaka främlingar i förorterna bara för att nämna en liten del av verksamheten.

Han underströk vikten av att inte böja sig inför det rådande systemets regler och att inte låta oss liberaliseras för att tillfredsställa den breda väljarmassan. Istället måste vi, menar Lindberg, göra klart för dem att ”vi är och förblir en radikal nationalsocialistisk kamporganisation” och nu även en kamporganisation med en parlamentarisk gren. Vi ska forma dem och få dem att radikaliseras.

2015 Nordendagarna 9

I slutet av sitt uppeggande tal konstaterade Lindberg att vi är en mycket bred rörelse:

Vi är absolut en motståndsrörelse mot massinvandringen, men också en organisation för miljövännen som värnar om naturen, bonden som kämpar med sitt jordbruk och den svenska arbetaren som vill ha ett drägligare liv på fabrikens golv.

Lindberg avslutade sitt tal med följande ord:

Kamrater, vi reser oss och vi växer med denna fakta. Vi har en lång och hård väg kvar att vandra men vi går på rätt stig och de första stapplande kliven är avklarade. Sakta men säkert växer vår rörelse, får mer och mer sympatier bland folket, och blir allt mer professionell. Vi återerövrar vårt fosterland bit för bit och Nordens folk börjar så sakteliga att vakna. Vi reser oss kamrater och Norden reser sig! Idag är ett av många steg i den resningen och ni alla som är här idag kan vara stolta över att vara med. Håll fast vid den stoltheten och vad ni än gör – fortsätt kämpa – för egentligen, när allt kommer omkring; kampen har bara börjat!

2015 Nordendagarna 8

Efter Lindbergs tal samlades delar av Motståndsrörelsens riksledning på scenen och svarade där på frågor från publiken om den parlamentariska grenen och partiprogrammet.

Sist men inte minst var det dags för utnämnandet av årets nordman vilket blev Anders Rydberg från Näste 1. I pris fick han 1 000 kronor att handla för på Nordfront förlag.

2015 Nordendagarna 10

Efter att årets nordman blivit utsedd gick eventets konferencier åter upp i talarstolen för att tacka alla deltagare för en trevlig dag och avslutade därefter officiellt detta årets upplaga av Nordendagarna.

Även om Nordendagarna officiellt var avslutade så fortsatte kvällen ändå med fortsatt socialt umgänge. Detta var såklart mycket uppskattat bland deltagarna.

Den femte september år 2015 kommer i de framtida historieböckerna vara känd som dagen då Nordiska motståndsrörelsens parlamentariska gren lanserades, dagen då kampen för vårt folks överlevnad och frihet togs till nya nivåer.

Titel:Nordendagarna 2015 Författad av:Redaktionen Publicerad:2015-09-07 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: