1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

En ledning för framtiden

Fredrik Vejdeland kommenterar den nya ledningen.

Under onsdagen framgick att en ny ledning för Nordiska motståndsrörelsen satts upp och att Klas Lund lämnar densamma men ändå kvarstår som aktiv i organisationen.

Utåt sett rör det sig om stora förändringar, men internt har en förnyelseprocess varit på gång under flera år. Simon Lindberg och Emil Hagberg togs in i riksledningen i våras, ja, men de båda har samtidigt haft riksuppgifter under en längre tid. Att dessa två blev riksmedlemmar efter en prövotid var bara ett naturligt steg i utvecklingen.

Något längre ner i hierarkin har nya nästen och nya nästechefer tillkommit som längre fram kommer att aspirera på en plats i riksledningen. Kompetens lyfts fram och nya ledarförmågor tillåts konkurrera om platserna, vilket är både bra och typiskt för hur Nordiska motståndsrörelsen arbetat på senare år.

Nu när Klas Lund lämnar ledningen och släpper fram nya förmågor undrar en del vem som blir Ledaren med stort L. Här kan vi bara svara att det för det första är svårt att fylla skorna av en person som varit självklar ledare i så många år och att en ny ledarstruktur nu måste växa fram naturligt och inte påtvingat. Nordiska motståndsrörelsen just nu styrs av ett råd där varje person har olika ansvarsområden och där strukturen internt är tydlig.

Den nya ledningen består av fyra personer som är experter inom sina respektive områden. Med väl definierade roller, där alla vet vad de ska göra och vilka befogenheter de har. Men eftersom allt detta kanske inte är helt klart för alla tänker jag här ta mig friheten att definiera de olika rollerna:

Emil Hagberg är numera nästessamordnare.  Han har också en rad administrativa sysslor. Notera också att Hagberg är en av radiorösterna i Radio Nordfront där han, genom att han är riksrådsmedlem, blir ett slags inofficiell talesman för organisationen även där.

Fredrik Vejdeland, det vill säga jag, förblir chefsredaktör men får också posten som politisk strateg. Det senare är en uppgift som kan bli särskilt viktig under valtider. Som politisk strateg kommer jag arbeta med att försöka spetsa till kampanjer genom att arbeta med paroller, slagord och mycket av det som hör propaganda till. I min roll ingår också att ta fram politiska strategier för att föra kampen framåt.

Pär Öberg blir chef över den parlamentariska grenen. Öberg är som klippt och skuren för denna uppgift. För det första är han i särklass rörelsens främsta debattör, för det andra blev han först i organisationen att få ett politiskt mandat, för det tredje känner han väl till hur det politiska spelet fungerar. Dessutom är Öberg extremt socialt begåvad och folklig i ordets sanna bemärkelse.

Simon Lindberg är framförallt känd som rörelsens främsta talare. En agitator som i sina tal pekar med hela handen. Lindberg kommer i sin roll som chefsorganisatör införa disciplin och ordning och reda och se till att organisationen håller rätt kurs framåt. Lindberg har varit med i kampen i väldigt många år och har otaliga aktivisttimmar bakom sig vilket gör att han förstår aktivistens vedermödor. En annan mycket viktig sak är att Lindberg gick ur det dåvarande partiet Folkfronten när han insåg att det höll på att liberaliseras. Förutom insiktsfullheten – det skulle nämligen visa sig att han tolkat tecknen helt rätt – visade detta beslut att Lindberg har integritet, mod och helt rätt inställning.

Med andra ord har vi en ledning som kommer kunna möta framtidens krav. En ledning av disciplin, struktur, rätt ideologisk kurs, politisk slagkraftighet och kompetenta chefer. Jag är helt övertygad om att organisationen kommer växa och bli bättre samt att vår parlamentariska gren kommer göra det bästa valet någonsin av nationella partier i Sverige.

Den nya ledningen träder fram i rätt tid nu när Sverige svajar och när förtroendet för politikerna är nere på noll på grund av sådant som decemberöverenskommelsen, öppen svenskfientlighet och politikernas beslut att låta landet massinvaderas med främlingar. Det är inte på låtsas längre, om det nu någonsin varit det. Här blir det vår uppgift att förtydliga vår politik, formulera ett verkligt alternativ till det rådande vansinnesstyret och därefter slå till med kraft!

Kampen fortsätter!

Titel:En ledning för framtiden Författad av:Fredrik Vejdeland Publicerad:2015-10-02 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: