1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Vår väg – den rätta vägen

Här följer efterordet till Nordiska motståndsrörelsens partiprogram, Vår väg, författat av organisationens ledare Simon Lindberg.

Simon Lindberg.

I skrivande stund väller tiotusentals rasfrämlingar in i Norden varje vecka, vilket redan kortsiktigt kommer leda till oerhörda problem för vårt folk. Det finns kanske de som i dessa bistra tider menar att vår tid och våra resurser borde lagts på annat än att skriva ett politiskt program. Dessa eventuella kritiker har dock helt fel.

Den nationella rörelsen i Norden har de senaste årtiondena till stor del bara lyckats knyta till sig aktivister bestående av unga arga män. De senaste åren i allmänhet och de senaste månaderna i synnerhet är det märkbart att intresset för våra idéer breddar sig då fler och fler ”vanliga” människor väljer att söka sig till oss. Medelåldern på de som ansöker om medlemskap blir högre och kvinnor utgör en allt högre andel. Vi får alltså inte färre ansökningar från unga män än tidigare utan bara betydligt fler ansökningar totalt sett och där ökningen inte enbart består av ännu fler unga män.

Denna ökning av människor som söker sig till oss och från ett bredare lager av folket är totalt avgörande för om vi ska kunna nå framgång för vår sak och på riktigt komma någonstans. Jag är helt övertygad om att denna skrift kommer vara ett viktigt led i arbetet att nå dit. Många av dessa ”vanliga” människor präglas nämligen hårt av propagandamyten kring ”nazismen” och vilka de är som förfäktar dess ideal. I denna skrift får alla, oavsett fördomar, svart på vitt och helt ocensurerat veta vad vi egentligen vill åstadkomma.

Jag är, efter diskussioner med tusentals människor på gator och torg över hela landet, helt säker på att väldigt många människor i Norden är sympatiskt inställda till de politiska idéer som framförs i denna skrift. Detta punktprogram, där vi presenterar vår väg, är alltså högst nödvändig och kommer i helt rätt tid!

Det har varit en intressant, men stundtals mycket hektisk tid med att författa detta program, då det bakom det ligger hundratals, kanske till och med tusentals timmars arbete. Många sena nätter med efterforskning, diskussioner och skrivande har krävts. Det har dock varit värt mödan för det du nu håller i din hand är nämligen något mycket mer än något partis punktprogram – det är en ny politik för en ny tid – nationalsocialism anno 2000-­talet!

Vi som författat innehållet är väl medvetna om att alla tänkbara detaljfrågor inte besvaras och att det kanske finns frågetecken kvar kring vissa saker efter att du läst detta program. Vår avsikt har heller inte varit att gå in i detalj för att redogöra kring precis allting, utan vi har istället medvetet valt att måla med en mer bred pensel. I framtiden, nu när vi med detta partiprogram lagt grunden, har vi all möjlighet att släppa flera kompletterande skrifter och politiskt material som ännu tydligare kan förklara både problembild och lösningar kring olika saker.

Vi har också full förståelse för om du inte håller med om exakt allting du läst. Det är till och med så att vissa av dem som arbetat med detta politiska program har varit oense om några mindre saker. Det är inget fel med det utan tvärtom sunt och fullt naturligt att vi människor tycker olika om saker och ting. Likadant är det också med alla något mer omfattande ideologiska skrifter. Det finns nog exempelvis många demokrater som inte kan ställa sig bakom varje ord av deras respektive politiska program eller för den delen flera tyskar som inte var 100 procent ense om allt som stod i NSDAP:s.

Att då låta dessa mindre eventuella meningsskiljaktigheter vara en ursäkt för att inte komma med i kampen är bara egocentriskt. Om du kan ställa dig bakom merparten av det som skrivs i detta program och håller med om att vårt folks överlevnad och frihet är värt något så borde du också ansluta dig till vår kamp. Eventuella detaljfrågor kan vi debattera kring i det nya Norden efter att vi avvärjt de mest akuta hoten och befriat vårt folk från sionismen och skickat hem de främlingar som inte hör hemma här.

Nordiska motståndsrörelsen är den enda organisationen i hela Norden som står redo för framtidens utmaningar. Vår politiska strävan är i och med detta politiska program tydligt klarlagd. Det som nu saknas är fler kvinnor och män redo att dra sitt strå till stacken för att bringa seger för vår sak. Det är där du som läser detta kommer in. Om du inte redan är en del av Motståndsrörelsen, se då till att ansluta dig. Gör det idag, för imorgon kanske det annars inte finns något Norden kvar att befria!

Simon Lindberg, 2015­11­22

Titel:Vår väg – den rätta vägen Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2015-12-23 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: