1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Partimiddag i Näste 1

NÄSTE 1. Lördagen den 5 mars anordnade Näste 1 en middag för Nordiska motståndsrörelsens partimedlemmar och aktivister. Dagen bjöd på god mat, flera anföranden samt trevligt socialt umgänge.

Dagen började med ett sedvanligt månadsmöte varpå en utbildning följde. Näste 1 har en utbildningsplan som sträcker sig över ett år. Tanken är att man under månadsmötet startar upp ett nytt ämne genom antingen en gemensam film eller föredrag för att sedan studera vidare i grupperna med bestämt material. Denna gång visades de tre första delarna av The greatest story never told. Grupperna kommer sedan att gå igenom en text och föra diskussioner sinsemellan.

Efter månadsmötet ställdes lokalen i ordning för kvällens partimiddag. Långbord dukades upp och maten förbereddes. Klockan 16.00 var det samling för middagsdeltagarna. Efter lite minglande mellan gamla och nya kamrater ombads deltagarna sätta sig vid borden. Nästeschef Markus Nordh berättade sedan om kvällens händelser och hälsade kvällens först talare, Emma Karlsson, välkommen upp. Emma Karlsson berättade kort för deltagarna angående Fånghjälpens arbete. Hon informerade även om att det under våren kommer nya tröjor till Fånghjälpen och uppmanade alla att bidra ekonomiskt till Fånghjälpen då det är pengar som direkt går tillbaka till de anslutna som fängslas av systemet. Hon informerade även om hur man kan hjälpa till i Fånghjälpen genom att ställa upp och besöka kamrater alternativt införskaffa telefontillstånd för att kunna ringa dem.

Mat serveras

Efter en mindre paus serverades kvällens middag som var kycklinggryta med ris samt en grönsallad. Till det serverades lättöl, mjölk och äppeldryck. Maten lät smaka och middagen åtnöjts under intressanta samtal mellan deltagarna. Efter en kortare paus följde efterrätt i form av hembakad kladdkaka med vispgrädde.

Linus talar
Linus Edberg talar.

Efter middagen välkomnades kvällens andra talare, Linus Edberg, upp. Edberg talade om vikten av att ha en positiv inställning och om hur organisationen växer och breddas. Utdrag ur anförandet:

Vid dessa tider då nya element forsar till organisationen blir det viktigare än någonsin att komma ihåg en av grundpelarna i nationalsocialismen. Folkgemenskapen, eller i vårat fall kamratskapen.

Andemeningen är självklart denna. Att vi måste se till att värna och stärka våran kamratskap under förändringens tider. Vi måste se allas värde så länge var och en kämpar med all kraft denna har att ge. Gatukämparnas hårda kamp, de intellektuellas outtröttliga arbete, även han som endast hjälper till ekonomiskt har betydelse i denna långa kamp som ligger framför oss. Alla dessa kompletterar varandras arbete. Alla dessa hjälper nationalsocialismen till seger. Genom att inse detta, och sedan leva efter detta, så hjälps vi alla åt på vägen till våra mål. Genom att stärka ditt positiva tänkande gällande andra och förändringarna som omger oss, kan du därefter stärka relationen med kamraterna i din omgivning. Detta leder till styrka i grupperna, styrka i nästena och slutligen styrka i organisationen.

[…] Det är det jag ser i organisationen idag. Kamp på fler fronter. Detta vill jag säga är effektivisering, jag vill säga, att det är utveckling.

Markus talar
Markus Nordh talar.

Som sista anförande för kvällen klev nästeschef Markus Nordh upp och talade om nästets olika verksamhetsområden och hur alla kan bidra. En uppmaning gick ut till deltagarna att ”om du känner att du har mer att ge till kampen än vad du gör idag så kan du kontakta din gruppchef eller mig”. Även en påminnelse om att man oftast kan bidra mer än vad man tror då man oftast besitter material som är av nytta för organisationens arbete. Utdrag ur anförandet:

Organisationen strävar hela tiden efter att förbättra sig och det gör även vi i Näste 1. Det har sedan bildandet av den parlamentariska grenen tillkommit en del nya människor. Några av dessa sitter här idag. Några av er känner kanske att ni skulle vilja hjälpa till mer än vad ni gör idag men vet inte hur eller på vilket sätt. Till att börja med så vill jag säga att om du känner att du har mer att ge till kampen än vad du gör idag så finns det alltid saker att göra. Det finns saker att göra inom organisationen som inte innefattar direkt gatuaktivism.

Är man indelad in en kampgrupp och har en gruppchef så ska man självklart prata med denna om det är så att man vill göra mer. Är man istället idag passiv så kan man kontakta mig för att bli mer engagerade.

Vad kan man då göra…

På riksplanet så kan man engagera sig i till exempel Nordfront och där hjälpa till med redaktionellt arbete eller inom Fånghjälpen som Emma pratade om tidigare.

Kvällen avslutades och ansågs lyckad av deltagarna. En hel del intressanta ämnen diskuterades under kvällen och en hel del framtida idéer kring aktiviteter följde. Näste 1 tackar alla deltagare för denna gång och hälsar alla nya kamrater välkomna till kampen!

Titel:Partimiddag i Näste 1 Författad av:Redaktionen Publicerad:2016-03-09 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: