1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

En andra chans

Organisationens ledare Simon Lindberg förklarar här Motståndsrörelsens syn på människor med tvivelaktig bakgrund som vill vara behjälpliga i kampen.

”Vi är inte särskilt intresserade av vad du har gjort tidigare i ditt liv. Du kan vara straffad eller ostraffad, helt ny i den politiska kampen eller med ett flerårigt engagemang i olika organisationer bakom dig, haft problem av olika slag eller levt ett ‘enkelt’ liv. Det viktiga för oss är att du från och med den dagen du ansluter dig till oss är aktivist i Motståndsrörelsen. Vi förväntar oss i och med detta att du lämnar ditt eventuella dekadenta eller bekväma liv bakom dig och börjar uppträda som det anstår en kämpande nationalsocialistisk man eller kvinna.”

– Ur Handbok för aktivister i Nordiska motståndsrörelsen som finns tillgänglig via Greenpilled.com

Egentligen säger ovanstående citat allt, men jag väljer ändå att i denna artikel förklara vår syn på fenomenet mer grundläggande.

Samhället av idag är sinnessjukt på otroligt många olika områden. Påtvingad ”mångkultur” genom massinvandringen och ett ständigt skuldbeläggande av framförallt vita män för att ta ifrån dem deras identitet och stolthet. Gifter i naturen och i maten som förstör människor både fysiskt och psykiskt och dekadent Hollywood-kultur, ivrigt påhejad av massmedia, där ett ”gangster”-liv med bland annat cigaretter, narkotika och alkoholkonsumtion ses som något eftersträvansvärt redan i låg ålder. Lavinartat ökat antal skilsmässor som till stor del feminismen kan hållas ansvarig för och ett allt mer utbrett ”skärm-beroende” med telefoner och dataspel på bekostnad av vistelser i skog och mark, idrottsverksamhet och andra sunda intressen.

Detta samhällsklimat påverkar såklart vårt folk rejält, och det i negativ riktning. Vissa människor tycks trots allt klara sig igenom det relativt smärtfritt, medan andra redan i ung ålder tar livet av sig eller dör till följd av överdoser. Andra blir kraftigt överviktiga eller psykiskt sjuka och får brottas hela sitt liv med följderna av detta. Några kommer in i ett liv av kriminalitet eller i totalt självhat med rasblandade relationer och omfamnade av kulturmarxismen hand i hand med det.

Hur trovärdig skulle vår samhällsanalys och världsåskådning vara om vi gav alla dessa människor kalla handen och avvisade dem? ”Nej, du får banne mig inte hjälpa till med att krossa detta samhälle eftersom du fallit offer för det!”

Viljestyrkan hos vårt folk har sionisterna ännu inte totalt lyckas tillintetgöra och den gör att människor med en i grunden sund inställning, kan förändras och ta sig ur ett tidigare destruktivt leverne. Det går att med viljestyrka bryta ett flerårigt missbruk, att genom personlig mognad och rätt information radikalt omvärdera tidigare politiska åsikter eller att skaffa mer sunda vanor vad gäller kost och motion trots att man varit inne på helt fel väg tidigare.

Motståndsrörelsen är villig att ge de flesta människor med ett tvivelaktigt förflutet en ärlig andra chans. I vår organisation finns det bland medlemskadern tidigare gängkriminella med ett minst sagt osmickrande straffregister, människor som varit aktiva vänsterextremister och kanske tidigare deltagit på aktioner mot oss, forna religiösa sektmedlemmar, personer som suttit fast i missbruk, haft rasblandade relationer eller som tidigare i sina yngre dagar hoppat av rörelsen. De alla har fått börja från noll, eller i vissa fall till och med på minus då de inte accepteras annat än som ekonomiska stödmedlemmar eller passiva partimedlemmar trots en vilja om att vara mer, för att därifrån kämpa sig uppåt och vinna vårt förtroende genom att visa att de lämnat sitt forna liv bakom sig och utvecklats till bättre människor.

Det finns dock undantag vi aldrig skulle välkomna in i organisationen. Detta kan exempelvis röra sig om dömda våldtäktsmän, tidigare ledande personer i folkfientliga sammanslutningar eller de som lämnat vår organisation som förrädare istället för som avhoppare. I varje enskilt fall, och det gäller för övrigt även bland de med ett fläckfritt förflutet, görs en bedömning när någon ansöker om att bli en del av vår organisation. Det viktigaste i den bedömningen är vem den här personen kommer att vara i framtiden, inte vilka lik han eller hon eventuellt har i garderoben.

Det finns uppenbarligen de som anser att detta är fel väg att gå och att ett rent straffregister är det viktigaste vid rekrytering av nya människor. Ofta är detta samma typ av reaktionärer som anser att nationalsocialismen är fel väg att gå eller att det är kontraproduktivt att genomföra någon form av aktion där man riskerar att hamna i skärmytslingar, d.v.s. de som tycker det viktigaste med den politiska kampen är att få så stort stöd som möjligt och att alla principer och ideal är värda att kohandla med på vägen dit.

Nordiska motståndsrörelsen håller inte med dessa människor. Vår avsikt är inte att bli populära för popularitetens skull eller att endast bromsa upp avvecklingen av allt som är bra för att köpa tid. Nej, vårt mål är att driva ut varenda tecken av cancern som spritt sig i Norden och att förgöra varenda millimeter av det system som tillåtit sjukdomen att slå rot. På ruinerna av det som sedan finns kvar bygger vi ett nytt rike starkt nog att stå i tusen år!

Vårt största hinder på vägen dit är knappast att vi välkomnat en person, vars förflutna är tvivelaktigt, som passiv partimedlem eller att Nordfront genomför en intervju med denne. Större, men långtifrån störst, är i så fall problemet med människor som hellre ser vårt folk dö ut än att ge sitt stöd åt en rörelse som är villig att ge människor som trampat snett i livet en andra chans.

Titel:En andra chans Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2016-06-03 Uppdaterad:2020-03-24

Läs också: