1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Svenska motståndsrörelsen är död – Länge leve Nordiska motståndsrörelsen!

OFFICIELLT UTTALANDE. Då en del begreppsförvirring tycks råda reds här organisationsnamnet ut - förhoppningsvis en gång för alla.

Svenska motståndsrörelsen bildades 1997 och fanns då, precis som namnet antydde, enbart i Sverige. Med åren har organisationen växt, nya kontakter har knutits och Motståndsrörelsen har bildats även i Finland och Norge. Dessa nybildade avdelningar har skapat en del begreppsförvirring bland såväl fiender som sympatisörer.

Är det Svenska motståndsrörelsen som har expanderat även till grannländerna? Är det systerorganisationerna Finska och Norska motståndsrörelsen som bildats? Eller är alla avdelningarna delar av organisationen Nordiska motståndsrörelsen? Och om det är det sistnämnda, är då Svenska motståndsrörelsen en del av Nordiska motståndsrörelsen, d.v.s. att bägge namnen ska användas beroende på om man avser bara den svenska grenen eller hela den nordiska organisationen?

I och med detta uttalande klargör vi en gång för alla vad som gäller framåt. Svenskar, finländare, norrmän och framtida ännu ej existerande delar av vår organisation tillhör alla Nordiska motståndsrörelsen. Vi är alla delar av samma pan-nordiska organisation, med samma symbol, samma politiska ambitioner, samma struktur, samma ledare och samma arbetssätt. När våra svenska aktivister sprider propaganda gör de alltså inte det för Svenska motståndsrörelsen utan för Nordiska motståndsrörelsens svenska gren. När en finsk kamrat ansluter sig till organisationen går denne inte med i Finska motståndsrörelsen utan i Nordiska motståndsrörelsens finska gren. När en norrman går ut och företräder organisationen i media gör han inte det i Norska motståndsrörelsens namn utan i Nordiska motståndsrörelsens norska grens namn.

Vidare kan det påpekas att ”SMR”, eller för den delen ”NMR”, inte är giltiga förkortningar av organisationens namn. Enbart det fulla namnet Nordiska motståndsrörelsen eller förkortningen ”Motståndsrörelsen” är korrekta benämningar av vår organisation. Det samma gäller för våra aktivister. De är inte SMR:are eller NMR:are – vi är aktivister och medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen, nationalsocialister eller möjligtvis motståndsmän och motståndskvinnor.

Det är med detta uttalande min stora förhoppning att vänner såväl som fiender kan respektera dessa direktiv i framtiden. Leve frihetskampen – leve Nordiska motståndsrörelsen!

Titel:Svenska motståndsrörelsen är död – Länge leve Nordiska motståndsrörelsen! Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2016-06-06 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: