syfte att dessa skulle få ”fönster, hus, bilar och ansikten sönderslagna av antifascister”, vilket är allvarliga hot som nämnda Säpo väljer att inte utreda