1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Vår potential – Aktivistdagarna 2017

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Under helgen arrangerades årets efterlängtade Aktivistdagar. Medlemmar och aktivister från hela Norden samlades i Medelpad under temat "Vår potential".

Den 28 och 29 januari hölls årets Aktivistdagar på temat ”Vår potential” som arrangerades av näste 4. För ändamålet hade en väldigt trevlig lokal i Medelpad bokats av värdnästet som var som gjord för en helg i den nordiska nationalsocialismens tecken.

Aktivistdagarna inleddes klockan 11 på lördagen med att en medlem i Näste 4 hälsade de tillresta välkomna följt av en kortare genomgång över dagens aktiviteter och ordningsregler.

Potential att växa tiofalt
Efter det var det dags för Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg att presentera temat för årets aktivistdagar, vilket var ”Vår potential”. Lindberg menade att vi har en enorm potential i organisationen och att vi dessutom har att bygga upp organisationen utifrån denna potential. Inom loppet av bara några år har vi en potential att växa tiofalt och vi måste skapa strukturer redan idag som tillåter denna tillväxt så att vi som motståndsrörelse är beredda att förvalta det ansvar och det öde som lagts på våra axlar.

Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg introducerade helgens tema "Vår potential".
Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg introducerade helgens tema ”Vår potential”.

Övertygelse och offervilja utgör potentialen
Efter Lindbergs inledande anförande var det dags för Nordfronts chefredaktör Fredrik Vejdeland att tala om Nordfronts potential. Vejdeland berättade om de stora framsteg och rekord som tagits för organisationens nättidning med bland annat ett snitt på 250 000 läsare i månaden under senare delen av 2016.

Den riktiga potentialen i Nordfront menade dock Vejdeland ligger i organisationen och framförallt i det manskap som organisationen representerar. Medan annan alternativ media får förlita sig på några få eldsjälar har Nordfront hundratals potentiella medarbetare som drivs av en fanatisk ideologisk övertygelse och offervillighet. Som nättidning för Motståndsrörelsen har Nordfront även den unika möjligheten att vara med och skapa nyheter, då många av de mest populära nyhetsrapporteringarna på Nordfront rör just organisationen, dess medlemmar och aktiviteter.

Fredrik Vejdeland konstaterade att Nordfronts stora potential ligger i det manskap som finns i Motståndsrörelsen.
Fredrik Vejdeland konstaterade att Nordfronts stora potential ligger i det manskap som finns i Motståndsrörelsen.

Nordfront med mer spets – nya ansvarsposter
Tack vare det stora mantalet har Nordfront lyckats lägga en stabil och bred bas. För att bygga vidare på denna bas och göra Nordfront till en ledande spjutspets inom den alternativa nyhetsrapporteringen presenterade Vejdeland två nya viktiga ansvarspositioner.

Kampredaktion
Först presenterades Sebastian Elofsson som är Nordfronts nya kampredaktör. I egenskap av kampredaktör har han samlat kring sig en kampredaktion med nästeskorrespondenter från varje näste. Nästeskorrespondenternas uppgift är att rapportera om viktiga aktiviteter i sina nästen samt hålla koll på sina respektive lokalmedias lögnaktiga omskrivanden om Motståndsrörelsen och dess aktiviteter. I dagsläget skriver regimmedia om Motståndsrörelsen varje dag någonstans i landet och även om det så bara handlar om något klistermärke som upprört någon känslig kulturmarxist är strukturen alltid densamma: lögn och attack. Tillsammans med Elofsson ska kampredaktionen snabbt kunna identifiera och bemöta lögnpressens attacker.

Nordfronts kampredaktör Sebastian Elofsson talade om den nya kampredaktionens potential.
Nordfronts kampredaktör Sebastian Elofsson talade om den nya kampredaktionens potential.

Grävredaktion
Den andra nya ansvarsposten är en chef för en ny grävgrupp inom Nordfront. Denna grävgrupp har i uppdrag att i journalistiskt syfte granska politiska motståndare och med hjälp av offentlighetsprincipen kunna ta fram viktiga dokument till Nordfronts redaktion för att på så sätt kunna göra ett mer djupgående journalistiskt arbete. Som chef för den nya grävgruppen utsågs Robin Boström.

Elofsson och Boström fick också själva prata en del om sina respektive nya ansvarsområden i samband med att de presenterades. Båda visade att de tar sina nya roller på allvar och att de inser den potential som finns i Nordfront såsom Vejdeland inledningsvis påpekade.

IT-planer
Efter Vejdelands anförande om Nordfronts potential var det dags för Robert Eklund från Nordfronts redaktion och Robin Hermansson från IT-gruppen att berätta om framtida planer för hemsidan med diverse nya lösningar och idéer som kommer att förbättra prestandan, användarvänligheten och vår potential att nå ut till våra läsare med nyheter och annan information.

Robert Eklund pratade om Nordfronts potential ur ett IT-perspektiv.
Robert Eklund pratade om Nordfronts potential ur ett IT-perspektiv.

Av det som presenterades framgår det med all önskvärd tydlighet att det inom Motståndsrörelsen och Nordfront inte bara finns driftiga skribenter och journalister, utan även en enorm potential och kunskap i bakgrunden när det kommer till informationsteknik och innovativa tekniska lösningar som kommer att vara oss till stor hjälp i vår strävan att uppnå våra mål.

Nordfront förlag representerades av aktivisten Jimmy Björk som såg till att besökarna kunde uppdatera sina bokhyllor med bra litteratur.
Nordfront Förlag representerades av aktivisten Jimmy Björk som såg till att besökarna kunde uppdatera sina bokhyllor med bra litteratur.

Nya nästeschefer utsågs
Efter en paus där deltagarna serverades lunch och fick möjlighet att mingla och besöka Nordfront Förlags kampbod fortsatte dagen med en presentation av tre nya nästeschefer. Simon Lindberg lät meddela att Anders Rydberg har utsetts till ny chef över Näste 1, Freddy Nerman tar över som chef över Näste 3 medan Magnus Wardmo har utsetts till nästeschef över ett återupprättat Näste 7.

nasteschefer
Anders Rydberg, Freddy Nerman och Magnus Wardmo blir nya nästeschefer för Näste 1, Näste 3 och Näste 7.

Nästeschefer rapporterade
Därefter fick varje nästeschef komma upp och rapportera vad deras respektive nästen åstadkommit under det föregående året, vad man varit bra på och vad man kommer att förbättra under kampåret 2017. Det var tydligt att Motståndsrörelsen har dedikerade kämpar från norr till söder som också är innovativa och duktiga på att anpassa sin aktivism efter rådande omständigheter. De nya nästescheferna gavs även tillfällighet att presentera sig och berätta lite om sina egna visioner och ambitioner vad gäller deras nya ansvarsposition.

Nästeschef Pär Sjögren berättade bland annat om det framgångsrika parlamentariska arbete som skett i näste 5 under året.
Nästeschef Pär Sjögren berättade bland annat om det framgångsrika parlamentariska arbete som skett i näste 5 under året.

Nordiska talare
Även ledare från våra nordiska grannländer avlade rapport över 2016 års aktiviteter. Först ut var Norges riksledning, bestående av Haakon Forwald, Tommy Nyberg, Jan-Christopher Pedersen och Tommy Olsen.

Hakån Forwald berättade om Motståndsrörelsens framgångar i Norge under förra året.
Haakon Forwald berättade om Motståndsrörelsens framgångar i Norge under förra året.

2016 blev ett intensivt år för de norska motståndsmännen som inledde en propagandaoffensiv redan under det sista kvartalet av 2015. Denna offensiv innebar förstås ökade trakasserier från systemet och politiska motståndare. Istället för att vika sig inför detta valde man att offentliggöra sig själva för att förekomma både vänstern och media.

I egenskap av näseschef blev Tommy Nyberg utsatt för omfattande trakasserier från norsk säkerhetspolis under förra året.
I egenskap av nästeschef blev Tommy Nyberg utsatt för omfattande trakasserier från norsk säkerhetspolis under förra året.

Man kunde också berätta att Motståndsrörelsen nu mer även finns representerade överallt i Norge, från norr till söder och från öster till väster. I och med detta uttalade man ett mål om att Nordiska motståndsbevegelsen ska vara på alla norrmäns läppar och bli en naturlig del av Norges gatubild med allt fler och regelbundna offentliga aktiviteter.

Finland representerades av Antti Niemi som berättade om ett kanske ännu mer intensivt år än för kamraterna i Norge. 2016 i Finland präglades förstås allra starkast av den mediala och samhälleliga hetsjakten gentemot Motståndsrörelsen i allmänhet och aktivisten Jesse Torniainen i synnerhet. Detta efter att en narkoman avled en dryg vecka efter att ha tillrättavisats för att ha attackerat Motståndsrörelsens aktivister vid en offentlig aktivitet i Helsingfors. Detta fick även till följd att Torniainen åtalades och dömdes till två års fängelse för grov misshandel, trots att rätten friade honom för ansvar i dödsfallet. Finska polisstyrelsen i december aviserade att de tänker väcka talan om ett förbjuda Motståndsrörelsen i Finland.

Antti Niemi kunde berätta om ett turbulent år för våra finska kamrater.
Antti Niemi kunde berätta om ett turbulent år för våra finska kamrater.

En annan viktig händelse var förstås den självständighetsmarsch som anordnades av Motståndsrörelsen i Helsingfors den 6 december och som blev den största nationalsocialistiska demonstrationen i landet sedan 30-talet.

Nytt för i år var representation från Island, där Motståndsrörelsen under året har etablerat sig. Bror Vakur berättade om tanken om ett enat Norden och att den självständighet som Island under 1900-talet förvärvade inte är någon riktig självständighet då önationen idag står under starkt amerikanskt inflytande.

Jesse Torniainen tilldelades också en utmärkelse för sitt mod och sin lojalitet gentemot organisationen och sina kamrater, något som följdes av stående ovationer.

Som traditionen bjuder utnämndes även nya aktivister. En skara utvalda män som på olika sätt visat hängivenhet och offervilja i kampen för vårt folks överlevnad fick ta emot sin aktivistpin av Simon Lindberg.

Potentialen inom individen
Pär Öberg
höll en intressant föreläsning om självförtroende, självkänsla och framförallt skillnaden mellan dessa två begrepp. Öberg påpekade det faktum att en människa kan ha starkt självförtroende, med andra ord tilltro till sin egen förmåga att genomföra en specifik uppgift, men trots detta sakna självkänsla. Som exempel tog han upp att även bland de allra högsta herrarna inom näringslivet finns de som går runt och känner sig som en bluff som när som helst kan avslöjas, att deras framgångar egentligen inte är förtjänta utan endast beror på tur och lyckliga omständigheter. Han pratade även en hel del om tankens kraft och hur vi med den kan sträva efter att nå vår fulla potential.

Pär Öberg förklarade skillnaden mellan självförtroende och självkänsla.
Pär Öberg förklarade skillnaden mellan självförtroende och självkänsla.

Hur vi uppnår vår fulla potential
Innan det var dags för middag höll Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg återigen ett anförande och denna gång pratade han om ”den perfekta aktivisten”. Lindberg förklarade vad som kännetecknar den perfekta aktivisten samt hur den perfekta aktivisten finns inom oss alla ifall vi når vår fulla potential. Lindbergs tal var mycket kraftfullt och uppskattat.

Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg höll ett tal om den perfekta aktivisten.
Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg höll ett tal om den perfekta aktivisten.

Arbetsförmedling
Efter den goda middagen bestående av potatis och köttfärslimpa utlyste riksledningen 16 nya ansvarsposter som ska tillsättas inom organisationen för att på optimalt sätt hantera och organisera den tillströmning av nya människor som skett det senaste året. Efter att dessa ansvarsposter beskrivits och intresserade uppmanats att söka gällde kvällsfika och socialt umgänge, för vissa ända till småtimmarna.

Söndagen började med frukost och vid klockan 9 höll Simon Lindberg ett kortare anförande där han bland annat avslöjade många spännande nyheter inför 2017 som kommer att offentliggöras inom kort. Därefter uppläts lokalt tillfälligt åt de närvarande som uppnått graden aktivist i organisationen för att fritt diskutera med riksledningen. Efter denna diskussion avslutades årets Aktivistdagar och deltagarna började så sakteliga röra sig hemåt.

Sammanfattningsvis var det en väldigt lyckad helg med ett relevant tema som verkligen ligger i tiden med tanke på den ansenliga tillväxt som organisationen ser just nu och har upplevt under de senaste två åren. Arrangörerna hade gjort ett bra jobb med lokal, utrustning, mat och planering och det var en stor variation av tal inom temat. Arrangemanget hade inte mindre än 18 talare, och ungefär lika många anföranden, från fyra olika länder. Helgen förlöpte ändå smidigt tack vare god organisering.

Många som varit med om flera Aktivistdagar uppmärksammade även att det var ovanligt många nya ansikten och i slutändan kom det inte mindre än femtio ansökningar till de nya ansvarspositionerna som tidigare utlysts, vilket även det är ett tecken på hur stark vår potential verkligen är.

Artikeltext: Simon Holmqvist och Mikael Karlsson

Titel:Vår potential – Aktivistdagarna 2017 Författad av:Simon Holmqvist Publicerad:2017-01-30 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: