Genom erkännandet av människan som en del av naturen måste vi också inse att människan inte kan vara undantagen naturens lag om biologisk mångfald. Inga verkligt gröna partier kan ställa sig bakom ”mångkultur” eftersom denna folkmordsideologi utgör raka motsatsen till biologisk mångfald och evolutionär utveckling. Vi främjar en värld av fria nationer där raserna lever åtskilda från varandra men ändå kan samarbeta och där varje folkslag och varje ras utvecklas utefter sina egna förutsättningar och i samklang med naturen. Massinvandring, ”mångkultur” och tvångsintegration måste krossas så att jordens variationsrikedom och mångfald kan fortleva.