1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Nordiska motståndsrörelsens framtidsdagar i Finland

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Under förra helgen höll Nordiska motståndsrörelsen i Finland sina framtidsdagar.

Lördagen den 16 juni höll Nordiska motståndsrörelsen framtidsdagarna i Östra Nyland i Finland.

Evenemanget inleddes med att nordiska rådsmedlemmen Otto Rutanen höll ett öppningstal där han påminde deltagarna om att dagen var mycket speciell. Inte bara för att årets upplaga av framtidsdagarna skulle hållas, men även för att det på denna dag, var exakt 114 år sedan den politiske motståndsaktivisten Eugen Schauman, sköt ledaren för det ryska förtrycket mot Finland Generalguvernören Nikolai Bobrikov till döds, efter vilket Schauman tog sitt egna liv. Detta dåd skapade en stridsvilja mot förtryckarna och enade det finska folket. Rutanen påminde publiken om att dagens datum är en påminnelse om det åter igen är dags att lyfta fram folkets nationalistiska anda och uppmana dem till aktivism.

Efter Rutanens öppningstal samlades samtliga närvarande för att beskåda då organisationens fana hissades upp ackompanjerat av en perfekt nordisk morgonsol.

Dagens andra talare höll en mycket omfattande och informativt föreläsning om greve Richard Coudenhove-Kalergi. Mannen som är känd för sin visioner om en paneuropeisk union (Kalergi-planen) med målet att förstöra Europas folk genom att skapa en ny euro-asiatisk-negroid ras i Europa som skulle ledas av en så kallad nyadel.

Presentationen gick i detalj igenom hur dessa giftiga visioner redan blivit en del av verkligheten i dagens Europa genom olika ljusskygga organisationer och politiska partier. Bland dem den Europeiska unionen och Bilderbergmöten som nu aggressivt driver Europa mot Coudenhove-Kalergis dröm om en globaliserad och rasblandad Europisk federation.

Efter Matilainens föreläsningen höll nyhetsredaktören för Nordiska motståndsrörelsens finska webbsida Michael Hovila en presentation om förnyelsen av Vastarinta.com och om redaktionen övergripande framtidsmål. En av de största förändringarna som skett enligt Hovila är en markant ökning i innehåll samt en ny och professionell redaktion. Hovila berättade även om hur redaktionen arbetar och hur man till skillnad från tidigare, även öppnat dörrarna till skribenter som inte direkt är anslutna till Motståndsrörelsen. Under sin presentation uppmuntrade Hovila även publiken till att söka kontakt med nyhetsredaktionen om de har intresse av att skriva för Vastarinta.com.

Förutom nya arbetssätt och en kraftsatsning på nyheter har Vastarinta.com har även fått ett nytt utseende. Relationen mellan sociala medier och läsarantalet lyftes även fram. Förnyelsen av sidan har, enligt Hovila, lett till en kraftig ökning av antalet läsare.

Efter Hovilas presentation höll evenemangets australienske gäst Darren Atkinson ett anförande. Atkinson förklarade hur välfungerande etnisk-europeiska australienska samhället historiskt sätt varit och hur saker ändrats sedan den den första massinvandringen från Kina och hur de bidragit till etniska konflikterna i landet. Bland dem det stora upploppet på 1860-talet.

Atkinson berättade även om hur Australien efter de första etniska konflikterna med kineser antog en praxis kallad ”White Australia Policy”, En praxis som bara tillät invandring av personer med ett europeiskt ursprung. Denna praxis varade fram till 1973.

Nedmonteringen av praxisen ledde enligt Atkinson till att icke-vita åter igen började välla in i landet. Något som resulterat i no-go zoner som numera finns i australienska städer.

Atkinson avslutade sitt anförande med att klargöra de vitas rätt att försvara sina egna rättigheter: vi måste slåss nu, så att nästa generation inte behöver göra det.

Efter lunchen steg Niklas Suomi upp på talarstolen och höll en presentation om den nationalsocialistiska världsåskådningens syn på försvarandet av den biologiska mångfalden.

I sin presentation gick Suomi genom tunga men viktiga punkter av hur man idag utnyttjar naturen och vad detta har för konsekvenser på vår natur och omgivning. Bland annat betonades skogarnas betydelse ur en global ekologisk synvinkel och hur massavverkning av skog inverkar på såväl människor, djur som grundvattennivåer. En annan punkt var användningen av kemikalier i jordbruk och odlingen av genmanipulerade grödor.

Suomi lyfte fram vikten av att motverka detta exploaterande av naturresurserna för kortsiktiga vinster för internationella företag. Han betonade även vikten av att nationalsocialister bör agera på ett organiskt och naturligt vis och på så sätt motsätta sig den giriga kapitalismen.

Efter Suomi klev ledaren för Nordiska motståndsrörelsen i Norge Haakon Forwald upp på scenen. Forwald höll ett tal om rörelsens utveckling i Norge. Han berättade bland annat om det ökade antalet aktiviteter man haft och hur organisationen rört sina positioner framåt. Forwald berättade även om att det förekommit en generell ökad radikalisering i Norge som man kunnat beskåda under offentliga aktiviteter i Norge.

Forwald betonade även vikten av att medlemmar i såväl Norge som Finland bör aktivera sig inför det kommande valet i Sverige. Detta då såväl Finland som Norge har en stort antal svenskar bosatta i landet. Dessa röstberättigade bör enligt Forwalds naturligtvis ges möjligheten att rösta på Nordiska motståndsrörelsen.

Dagens sista talare var ledaren för Nordiska motståndsrörelsens i Finland, Antti Niemi som höll en presentation till Nordiska motståndsrörelsens 10 år i Finland. Majoriteten av presentationen grundade sig i en mycket känsloladdad återblick i allt rörelsen gjort och åstadkommit under sin tid i Finland. Mycket av detta kunde man se genom videomaterial från aktiviteter genom åren som spelades upp för publiken.

När det sista talet hade hållits utnämnde Niemi rörelsen nya aktivister, utnämnde årets aktivist och delade ut ett pris till årets aktivistgrupp. Årets aktivist blev Rami Joukanen och årets aktivistgrupp blev Helsingforsgruppen.

Efter den högtidliga ceremonin fortsatte programmet med idrottsaktiviteter. Grenarna för årets framtidsdagar var kast med yxa, stenstörning och dragkamp. De närvarande delades upp i olika lag som kom att tävla mot varann med ett glatt humör.

När de sportsliga aktiviteterna avslutats och det vinnande laget utnämnts var det dags för ett svalkande dopp i en närliggande sjö vartefter det återigen var dags att njuta av den goda maten och umgås.

Efter att alla hunnit bada och äta sig mätta gled dagen mot sitt slut. Årets framtidsdagar avslutades med ett besök vid Eugen Schaumans grav för att hedra denne kämpe. Vid Schaumans grav hölls ett respektfullt minnestal vartefter man höll en tyst stund i hans ära.

Efter hedrandet av Schauman avslutades det officiella programmet. Kvällen fortsatte med att deltagarna umgicks med varandra och spenderade kvällen med att ha det trevligt.

Mer material kommer att publiceras senare.

Ursprungligen publicerad på Vastarinta.com

Titel:Nordiska motståndsrörelsens framtidsdagar i Finland Författad av:Redaktionen Publicerad:2018-06-23 Uppdaterad:2020-12-07

Läs också: