1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Redovisning av utredning kring en medlems bondgård

Expressen GT skrev under juni med krigsrubriker om en av våra medlemmars gårdar där Länsstyrelsen varit på besök och kommit med vissa anmärkningar.

Då Nordiska motståndsrörelsen tydligt genom sitt politiska program värnar djur och natur tog vi ärendet på högsta allvar, även om vi redan från första anblick förstod att artikeln i GT som vanligt var långt ifrån nyanserad. En utredning drogs igång och efter besök på gården, genomgång av Länsstyrelsens rapport och flertalet samtal med den berörda medlemmen kan vi nu konstatera att propagandaartikeln till och med var värre än väntat.

Skärmdump från expressen.se/gt

Med överdrivna grafiska beskrivningar, noggrant utvalda bilder och citat från de poliser som tipsat Länsstyrelsen och verkar ha mycket dålig förståelse för hur ett jordbruk fungerar vill man framställa vår medlem som en djurplågare av värsta sort. Kontrollanten som var på plats från Länsstyrelsen kunde dock klarlägga till bonden att djuren mår bra och är fina.

Det finns dock anmärkningar i rapporten som listas nedan tillsammans med förklaringar:

* Dåligt strött till kreaturen. Djupströbädd är ett av de vanligaste underlagen för kretatur så som kor och tjurar. Det innebär enkelt förklarat att man strör med halm som sen djuren skiter på. Då strör man med nytt halm ovanpå som sen djuren skiter på igen, varvid man strör igen osv. Vid behov mockar man ut och börjar om från början. Felet här var alltså att det strötts för lite halm.
* En av tjurarna hade för långa klövar. Då det är tjurar som ska gå till slakt som ungtjurar är det mycket ovanligt att klövarna behöver verkas.
* Två tjurar som såg något tunna ut, men som vid kontroll visade sig ligga på godkänd nivå.
* Saknas en regel framför fönsterna. Det avsågs finnas en skaderisk med anledning av detta. Kontrollanter som varit på gården tidigare har inte reagerat på detta.
* Vissa kalvar var smutsiga. Detta är något som sker mycket fort om de lägger sig där de inte ska.
* Det ensilerade fodret till fåren hade blivit något dåligt. Med 29 grader i skuggan sker detta väldigt fort.
* Två kaniner sprang lösa på gården. Tydligen måste dessa vara inburade.
* Fåren var oklippta och toviga i pälsen. Det finns krav om att klippa får en gång om året. Många gör det två gånger om året. Dessa får skulle precis klippas och klipptes senast innan dess i oktober 2017.
* För långa klövar på vissa får. Klövarna verkas i samband med att pälsen klipps.
* Trasiga foderhäckar som kan utgöra en skaderisk.
* Värmelampa i taket kan utgöra skaderisk. Lampan är och har hela tiden varit försedd med ett skyddsgaller för att just undvika skaderisk.

Att dessa anmärkningar inte handlar om någon extremt dålig djurhållning eller uppenbart djurplågeri bevisas tydligt då Länsstyrelsens besök resulterade i ett föreläggande (en varning), något som är mycket vanligt även för mycket små fel. Hade omständigheterna varit som Expressen eller polisen målade ut det (”Skräckbilderna” och ”djuren kunde knappt röra sig”) hade givetvis inte Länsstyrelsen sett mellan fingrarna gällande detta utan istället beslagtagit djuren och utfärdat ett djurförbud för bonden.

Att vara bonde är ett periodvis mycket stressigt åtagande och liknande anmärkningar ges i stort sett varje gång Länsstyrelsen är ute och besöker någon gård. Än mer stressigt blir det när man måste ha ett arbete också vid sidan av jordbruket då en politik genomdrivits som i stort sett omöjliggör att man kan överleva som bonde på ett ännu inte inarbetat jordbruk och där gården betalats med banklån. I detta specifika fall arbetar personen heltid på en annan arbetsplats, vallskörden var i full färd och beställda reservdelar inväntades för en trasig, men nödvändig maskin.

Då vi nationalsocialister inte är vem som helst utan istället strävar efter att vara bättre människor med en högre moral än bland resterande delar av folket och då frågan om djurs välmående dessutom är högprioriterad är vi med största sannolikhet hårdare i vår analys än Länsstyrelsen. Vi menar därför att ovanstående inte är acceptabelt ens under de omständigheter som föreligger och har pratat med medlemmen i fråga om detta. Han hade redan efter mindre än en vecka tagit tag i samtliga problemen och med några frivilliga kamraters hjälp skapat en ännu bättre miljö för djuren. Vidare har han redan sedan i höstas, alltså långt innan detta, beslutat att sälja av en del djur nu till sommaren för att ha bättre tid till de han har kvar. Vi kommer också att följa upp med stickkontroller för att se till att allt detta efterlevs även framåt.

Medlemmen sköter i övrigt sina åtagande för organisationen exemplariskt och har därför i alla andra avseenden än detta fortsatt fullt förtroende.

Vill någon besöka gården för att själva se att djuren har det bra är ni välkomna att kontakta Nordiska motståndsrörelsen via vårt kontaktformulär så ska vi göra vårt bästa för att styra upp detta. Nedan en nytagen bild från gården.

Titel:Redovisning av utredning kring en medlems bondgård Författad av:Redaktionen Publicerad:2018-07-01 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: