1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Skatteverket trakasserar aktivister i Nordiska motståndsrörelsen

ÅSIKTSFÖRTRYCK. Nu ger sig också Skatteverket in i kampen mot Nordens enda sanna oppositionsrörelse genom skyhöga restskatter för påhittade inkomster.

Skatteverket går två olika vägar för ändamålet, dels har de valt att straffa personer som lever spartanskt och dels har de straffat sådana som är offervilliga för organisationen och sina kamrater.

I de förstnämnda fallen handlar det om människor som kämpat för att överleva trots låg inkomst, exempelvis genom att klara av att försörja hela familjen på bara en lön för att slippa skicka barn till dagis och istället kunna ge dem den trygghet de behöver under sina första levnadsår. Enligt Skatteverket är detta omöjligt och därför är det ”bevisat” att man också har en svart inkomst som alltså måste beskattas. Som privatperson är man nära nog maktlös i fall som dessa då det är omvänd bevisbörda som gäller – Skatteverket behöver alltså inte bevisa att du har haft en svart inkomst utan istället är det upp till dig att bevisa att du inte har haft det.

Ett av fallen i den andra kategorin har uppmärksammats av den folkfientliga och Soros-sponsrade underrättelsetjänsten Expo. Det berör en person som bland annat ställt upp med att använda sitt privata bankkonto till olika ändamål för Nordiska motståndsrörelsens räkning genom att exemepelvis ta emot medlemsavgifter. Detta då partiet inte fått lov att öppna några konton med den tolkningsbara och lösa hänvisningen till att man bryter mot de olika bankernas etiska regler.

Olika medlemmar har satt in pengar på aktivistens konto som denne sedan tagit ut i kontanter och använt för inköp till Motståndsrörelsen. Skatteverket menar att dessa pengar satts in som lön till aktivisten av de olika medlemmarna och att pengarna tagits ut i kontanter för privat konsumtion och att de därför ska beskattas, något som alltså är helt och hållet felaktigt.

Vidare har aktivisten anordnat en insamling för en gemensam bussresa. Där godkänner Skatteverket avdraget för busshyran, men inte för bensinen och andra merkostnader i samband med resan.

Den största posten, på 40.000 kronor, betalades ut av Fånghjälpen efter att en insamling anordnats på Nordfront för att kunna hjälpa de som dömts för att ha försvarat sig själva i samband med konfrontationerna i Kärrtorp. Detta menar Skatteverket också ska vara en löneutbetalning med motiveringen att den berörde aktivisten inte visat upp något som styrker hans medlemskap i föreningen som står bakom Fånghjälpen och eftersom att han redan hade betalt rättegångskostnaderna med undansparade pengar innan han fick in pengarna från Fånghjälpen på sitt konto.

Vid ett tredje fall rör det en aktivist som arrangerat utomlands-resor till olika nationella arrangemang runt om i Europa. Han har stått för bokning av resa och hotell åt samtliga resenärer som senare har satt in sin del av betalningen på dennes konto. Även här menar Skatteverket att detta är ett påhitt och att det istället rör sig om pengar som hans kamrater satt in till honom som lön.

I samtliga dessa fall rör det sig alltså om mycket felaktiga tolkningar av Skatteverket som av allt att döma är politiska trakasserier där staten använder sig av Skatteverket som politruker. Utöver den reguljära skatten på alla dessa belopp läggs det också på en straffskatt på ytterligare 40%, vilket resulterar i att den totala restskatten blir ett högt belopp som drabbar familjerna hårt i syfte att skrämma bort de och andra från kampen mot systemet, samt för att försöka misskreditera Nordiska motståndsrörelsen och dess medlemmar genom att insinuera att dessa använder medlemsavgifterna för privata ändamål.

Besluten kommer att överklagas.

Titel:Skatteverket trakasserar aktivister i Nordiska motståndsrörelsen Författad av:Redaktionen Publicerad:2018-11-05 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: