1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Wikipedias sida om Nordiska motståndsrörelsen: Vilka lögner sprids och varför?

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Wikipedias artikel är proppfull med lögner. Vilka lögner rör det sig om och varför? Detta är del 2 av 5 i en artikelserie om Motståndsrörelsens sida på Wikipedia.

I den förra artikeln i denna serie gick jag igenom vad Wikipedia är för något, domänens grundprinciper för redigering och hur det skadar Nordiska motståndsrörelsen att dess användare inte bryr sig om dessa regler. I denna artikel kommer några av de de grövsta lögnerna och felaktigheterna i Wikipedias artikel om Nordiska motståndsrörelsen att listas och bemötas.

Redan i inledningsdelen av Wikipedias sida om Nordiska motståndsrörelsen, ja till och med i artikelns allra första mening, hittar vi flertalet felaktigheter. Första meningen lyder nämligen så här: ”Nordiska motståndsrörelsen, NMR är en nordisk våldsbejakande, högerextrem, antisemitisk, förintelseförnekande, militant och nynazistisk organisation.”

Så många negativt laddade adjektiv i en och samma mening torde utgöra någon slags rekord. Jag förklarar de ett i taget och varför de alla utgör lögner och/eller medvetna försök till smutskastning snarare än att egentligen beskriva vad Motståndsrörelsen är för något.

Jag börjar med våldsbejakande. Vad betyder ens detta nya, och på senare tid av etablissemanget, så otroligt välanvända ord ? Ordet har ingen användning för vanligt folk utan används uteslutande som en propagandistisk term för att svartmåla oppositionella rörelser av människor som försöker framhäva den liberala demokratin som ofelbar. Ordets faktiska betydelse kan sägas vara att man har politiska åsikter som inte överensstämmer med det rådande systemet och att man dessutom inte aktivt tar avstånd från (även andra människors) våldsanvändning.

Visst stämmer detta in på oss. Vi har en radikalt annorlunda syn på hur samhället borde byggas upp och vi förstår inte varför det skulle vara nödvändigt att ta avstånd från saker man inte har att göra med bara för att vara etablissemanget till lags, men det hade ändå varit bra mycket hederligare att då just skriva detta istället för att använda det Orwellianska ordet våldsbejakande. Ordet låter nämligen, högst medvetet av dess uppfinnare, som något helt annat än vad det egentligen är. Något betydligt farligare och otäckare.

Vill du ha en längre förklaring av ordet våldsbejakande och huruvida detta stämmer in på Nordiska motståndsrörelsen rekommenderas du att lyssna på avsnitt 29 av podcasten Ledarperspektiv.

Vi går vidare. Högerextrema är vi då rakt inte. Vår ideologi står bortom höger-vänster skalan, men om man tittar exempelvis på vår syn gällande stat och ekonomi, som brukar vara det som definierar om ett parti ska stå åt höger eller vänster, står vi långt mycket längre åt vänster än höger. Du kan läsa mer om Motståndsrörelsen placering på höger-vänster skalan här.

Militant är ytterligare ett propaganda-ord som kan tolkas på olika sätt. Synonymer till ordet är exempelvis krigisk, kämpande, stridande och aggressiv. Visst är det exempelvis korrekt att vi kämpar för vår sak och att vi är aggressiva när det behövs, men denna beskrivning skulle kunna stämma in på flertalet politiska rörelser och grupperingar som trots det inte beskrivs som militanta. Syftet med att beskriva oss som just militanta och inte som en organisation som strider för vår sak är givetvis för att människor överlag nog snarare tolkar ordet militant som att man är en beväpnad styrka som bekrigar sina motståndare med våld. Detta överensstämmer inte med vår verksamhet.

Sen har vi då ordet nynazist. Detta nyord är en totalt felaktig benämning av vår ideologiska tillhörighet. Nazist är i grunden ett nesligt politiskt epitet som uppfanns av politiska motståndare till de tyska nationalsocialisterna på 20- och 30-talet för att göra narr av dessa. Att lägga till ny före ordet nazist och således bilda ordet nynazist blir då alltså samma nesliga politiska epitet, men som används mot nationalsocialister verksamma efter Tredje rikets fall.

Ordet har vidare ingen fast betydelse utan är under ständig utveckling genom att fiender till nationalsocialismen väver in nya värderingar i begreppet genom förljugen smutskastning i populärkultur som exempelvis Hollywood-filmer. En nynazist kan idag sägas vara en person som, på det mest plågsamma vis som är möjligt, vill utrota alla andra människor än vita och dessutom äta deras barn. En nynazist är en psykopat som är totalt oförmögen att känna någon annan känsla än hat, med enda undantag när det kommer till våld, terror och tortyr som denne älskar och även tänder på sexuellt. En nynazist är vidare en obildad och hjärntvättad tölp som blivit politiskt aktiv enbart med anledning av att denne haft en djupt problemfylld uppväxt.

Inget i denna beskrivning av ordet nynazist stämmer ens i närheten in på vår ideologi eller våra medlemmar. Vi är inte nazister eller nynazister utan nationalsocialister och det är något totalt annorlunda. Nationalsocialism handlar om kärleken till sitt folk och om att ha den politiska viljan att bevara och utveckla detta under de mest optimala förutsättningarna i harmoni med naturen och dess lagar.

Vill du läsa mer om ordet nazist kan du göra det här, här och här. Vill du veta mer om vad nationalsocialismen faktiskt innebär hänvisas du till vår temasida om saken här på sidan.

Vi går vidare till nästa mening i Wikipedias artikel om oss och finner då ett av få citat från våra egenpublicerade texter som sen följs upp med denna mening: ”Organisationen har flera gånger kopplats till politiskt motiverade grova våldsbrott inklusive mord, bombningar, dödsmisshandel och tillverkning av egna vapen.”

Sanningen är att Motståndsrörelsen som organisation inte en enda gång sedan grundandet 1997 har kopplats till vare sig mord, bombningar eller någon dödsmisshandel. Tillverkning av vapen har dock SÄPO uttalat sig om är ett ”utbrett fenomen inom organisationen” efter att de funnit rördelar som kunde byggas ihop till hagelgevär, hemma hos fyra medlemmar under de 21 år som Motståndsrörelsen varit aktiv.

Härnäst handlar det i Wikipedia-artikeln om den svenska riksledningen för organisationen och här kan man läsa följande: ”Samtliga personer i ledningen är dömda för brott, däribland dråp, misshandel, våldsamt upplopp, brott mot knivlagen, hets mot folkgrupp, uppvigling, vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.”

Det är sant att vi fyra personer som utgör den svenska riksledningen sammantaget troligtvis är dömda för fler brott än den högsta ledningen för de flesta andra partier i Sverige, men det beror till största delen på av att vi utgör en oppositionell rörelse som drabbas av olika former av repression från det rådande systemet. Ingen av oss som sitter i riksledningen är dock dömd för dråp så detta är en ren lögn. Pär Öberg är dessutom helt ostraffad vilket innebär att det även är en lögn att ”samtliga personer är dömda”. Vill du läsa mer om varför politisk repression gör att våra medlemmar i högre utsträckning är dömda för brott än andra kan du göra det här.

Här näst i Wikipedia-artikeln finner vi detta, innehållsmässigt närbesläktade, stycke: ”En majoritet av organisationens aktivister visade sig vid en granskning 2015 vara dömda för våldsbrott och Säkerhetspolisen har angett organisationen som den nazistgrupp som utgör det största hotet mot Sveriges inre säkerhet, och den bedöms vara en central aktör i vit makt-miljön.”

Källhänvisningen till detta stycke visar en granskning som den folkfientliga underrättelseorganisation EXPO genomfört där de granskat några av Motståndsrörelsens aktivister. I texten på Wikipedia framstår det alltså som att en majoritet av alla Motståndsrörelsens aktivister är dömda för våldsbrott, men i verkligheten rör det sig istället om en majoritet av de som Expo VALT att ha med i sin granskning. Läser man källartikeln på Expos hemsida framgår detta tydligt: ”En kartläggning som Expo gjort av 159 aktivister 2015 visade att 56 procent av aktivisterna var dömda för brott.” Ingenstans mer än i Wikipedia-skribentens fantasi återfinns att dessa 159 personer skulle röra sig om samtliga aktivister i Motståndsrörelsen och således är textstycket en lögn.

Inledningstexten om Motståndsrörelsen på Wikipedia avslutas med denna mening: ”Organisationen har beskrivits som en terroristorganisation, och enligt forskaren Christer Mattsson är det en våldsam sekt som har flera likheter med jihadistiska terrorsekter.”

Det är säkert sant att ”organisationen har beskrivits som en terroristorganisation” av vissa människor som är fientligt inställda till den politik vi förfäktar, men att överhuvudtaget ha med det i en beskrivande artikel om oss är ännu ett exempel på vilken extremt låg nivå det hålls på Wikipedia. Hur kan man lägga vikt vid något som politiska motståndare och konkurrenter ljuger om i syfte att svartmåla oss?

Jag, personligen, menar exempelvis att Socialdemokraterna och Moderaterna är folkförrädare. Nu har dessa partier alltså beskrivits som folkförrädar-organisationer. Någon som vill kan ju testa att därför lägga in det på någon av dessa partiers sidor och använda denna artikel som källa till det påstående och sen se hur länge det får stå kvar. Jag vet att det kommer tas bort och det faktiskt med rätta enligt Wikipedias grundprinciper då det är oseriöst att ha med en så subjektiv åsikt om någon annan som beskrivning av dess verksamhet. Lika oseriöst är det givetvis att ha med detta stycke om oss då det inte finns något som helst belägg för påståendet mer än dessa subjektiva åsikter från våra konkurrenter.

Hade vi varit en terroristorganisation hade såklart inte vi företrädare kunnat vara helt öppna med vilka vi är och antagligen hade vi då också överlag haft ett väldigt annorlunda arbetssätt. Terrorister överlag sysselsätter sig nog mer med bomber och lastbilar som körs in i folkmassor än med flygblad, nyhetsförmedling och podcasts.

Samma resonemang som det ovanstående kan också föras gällande Christer Mattssons uttalande. Hela Mattssons karriär bygger på att vräka ur sig lögner om nationellt sinnade personer och organisationer och det han säger blir knappast mer sant bara för att han låtit sin korrupta fru se till att Kungälvs kommun betalat en forskarutbildning åt honom. Nordfront har åtskilliga gånger rapporterat om Christer Mattssons uttalanden och upptåg, vilket du kan se mer av här.

I nästa del av artikelserien fortsätter jag bemöta de lögner som återfinns på Wikipedias sida om Nordiska motståndsrörelsen i en ny artikel.

Titel:Wikipedias sida om Nordiska motståndsrörelsen: Vilka lögner sprids och varför? Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2018-12-19 Uppdaterad:2021-07-18

Läs också: