1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Vart är Nordiska motståndsrörelsen i Sverige om fem år? Åtta konkreta målsättningar

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Här listas åtta officiella målsättningar som organisationen har för den svenska grenen fram till år 2024. För att realisera målen behöver vi din hjälp!

Nordiska motståndsrörelsens enda långsiktiga mål är total seger för vår sak. Ett ersättande av den nuvarande världsordningen som hotar att utrota vårt folk, med ett fritt och självständigt nationalsocialistiskt Norden där vårt folks överlevnad står säkrad och där vår nation kan nå sin fulla potential. Detta slutmål kommer vi aldrig någonsin att kompromissa med.

Samtidigt har vi alltid haft, och kommer givetvis också i fortsättningen att ha, flertalet delmål på vägen. Dessa hålls dock för det mesta internt, framförallt med anledning av det manövreringsövertag detta ger gentemot våra fiender.

Vi förstår dock också att det finns fördelar med att kommunicera vissa delmål utåt och att detta kan behövas för att sympatisörer i högre utsträckning ska vilja hjälpa oss, då vi förstår att slutmålet kan kännas avlägset och att det därför genom dessa delmål blir tydligare vart vi är på väg någonstans.

Med anledning av detta har vi valt att presentera åtta stycken konkreta mål för den svenska delen av verksamheten som vi ska ha realiserat innan år 2024. Givetvis har vi flera andra mål än dessa under perioden, vi ska exempelvis självklart fortsätta att driva opinionsarbete genom propaganda, allt större demonstrationer och innovativ aktivism, men dessa åtta mål är sådana vi kan gå ut med officiellt utan att det nämnvärt skulle kunna skada vår verksamhet eller försvåra chanserna att uppnå dem.

Flera av dessa mål är saker vi redan har arbetat på under en längre tid. Vissa kommer kanske inte realiseras förrän i december 2023 och något annat kanske kommer kunna uppnås redan i år.

Tillsammans med er som läser detta kommer vi uppnå dessa mål förutsatt att ingen större oväntad händelse äger rum som kraftigt ändrar förutsättningarna vi arbetar under. Samtliga mål är sådana som kommer vara avgörande för att vi ska fortsätta växa i den takt som är nödvändigt för att kunna nå slutmålet.

Med detta sagt kommer här målen. Vi ska i Sverige till 2024 ha:

1. En regelbunden föredragsverksamhet öppen för allmänheten.
2. En offentlig lokal i flertalet nästen.
3. Utökat medlemsantalet till det tredubbla.
4. Dygnet runt-sänd radio.
5. Välfungerande lokalmedier på tio orter.
6. Etablerat en välfungerande förlagsverksamhet.
7. Parlamentarisk representation.
8. En avsevärt mycket större plats i den nationella kampen på ett globalt plan.

Nedan förklaras kortfattat vad målen innebär.

1. En regelbunden föredragsverksamhet öppen för allmänheten.
För att få människor att förstå exempelvis vidden av vår kamp och varför vi behöver ett revolutionärt nationalsocialistiskt alternativ vid makten, behöver vi utbilda folket – såväl de som redan ingår i vår organisation som utomstående. Vi behöver en plattform för detta och har identifierat föredragsverksamhet som särskilt passande för ändamålet då det förutom utbildning också tillgodoser människors behov av sociala träffar och att nätverka.

Föredragsverksamhet utgör också en bra normaliserings- och rekryteringsgrund då det inte bör kännas allt för konstigt att ta med sig flickvännen eller farsan som egentligen är skeptisk, men åtminstone öppensinnad.

Vårt mål är att minst en gång i månaden kunna bjuda in allmänheten till föredrag någonstans i landet med intressanta föreläsare från både när och fjärran.

2. En offentlig lokal i flertalet nästen.
Detta mål fyller flera funktioner. I ett första steg behöver vi naturliga och säkra möteslokaler i organisationens verksamhetsområden för det dagliga arbetet. I ett andra steg kommer antagligen detta mål på sikt bli nödvändigt för att kunna uppnå vårt mål med föredragsverksamheten. I ett tredje skulle detta kunna vara oss till gagn när det kommer till att bättre bemöta och ta hand om nyfikna sympatisörer som kanske inte riktigt vågat ta steget till att ansluta sig eller komma med på någon demonstration eller annat. Med ett officiellt lokalt högkvarter blir det enkelt att söka kontakt och inhämta eller förmedla information och resurser.

Bara fantasin och viljan hos de lokala medlemmarna sätter gränserna kring vad dessa lokaler skulle kunna användas till på sikt. Butik? Gym? Bibliotek? Restaurang? Biograf? Tjänsteförmedling?

3. Utökat medlemsantalet till det tredubbla.
Då vi har en policy att aldrig gå ut med medlemsantal officiellt är detta ett mål ni får ta oss på orden gällande. Vi har de senaste fem åren mer än tredubblat vårt medlemsantal och därför ser vi det som ett rimligt, men likväl utmanande mål att uppnå samma proportionerliga medlemstillväxt även under de kommande fem åren.

4. Dygnet runt-sänd radio.
Vi har under flera år nu utvecklat vår radioverksamhet. Målsättningen här är att kunna ha kvalitativ radio som spelar 24 timmar om dygnet – att när och var du än är; i bilen, på jobbet eller i gymmet så ska du kunna trycka play på vår spelare och höra vår radio. Även om det givetvis går att fylla ut med repriser och musik under vissa delar av dygnet så ska enligt målsättningen större delen av folks normalt vakna tid bestå av nyproducerat material – poddar eller livesändningar. Därmed inte sagt att vi tror, förväntar oss eller ens tycker det låter som någon bra idé att alla människor ska lyssna på radio dygnet runt, men att lyckas med detta mål är ett måste för att få folk att alltid välja vår radio istället för lögnradio och att vi därmed på riktigt ska kunna utmana systemet även vad gäller denna verksamhet.

5. Välfungerande lokalmedier på tio orter.
Vi driver redan en del lokalmedia, men har länge haft planer på att utveckla den. Folk är överlag väldigt intresserade av vad som händer i deras närområde, och att de måste använda sig av lögnmedia för att tillgodose detta intresse är inte acceptabelt. Samtidigt som vi ser detta behov av att föra ut sanningsenliga nyheter även på lokalt plan runt om i landet förstår vi såklart också, och sticker inte under stol med, den påverkansmöjlighet det skulle innebära att vara folks första alternativ när det kommer till nyhetsförmedling på orten de bor på.

Välfungerande innebär i detta fall att vi har regelbunden uppdatering via text, video och/eller ljud i ett begränsat geografiskt område och att majoriteten av de etniskt nordeuropeiska invånarna i detta område åtminstone har kännedom om lokalmedians existens.

6. Etablerat en välfungerande förlagsverksamhet.
Detta mål handlar om att börja ge ut framför allt böcker och skrifter på regelbunden basis. Idag ger vi ut någon enstaka, eller ett par publikationer om året. Trots att flera av dessa utgivningar varit oerhört lyckade innebär det ändå att både våra egna medlemmar och andra nationellt intresserade är beroende av andra förlag för att till fullo kunna tillgodose sina ideologiska läs- och fortbildningsbehov.

Nordiska motståndsrörelsen har en målsättning om att kunna samla all nödvändig verksamhet för den nationella rörelsen under ett och samma paraply och då måste vi också utöka denna verksamhet. För att nå målet kommer vi behöva ha en utgivning av åtminstone en handfull skrifter och/eller böcker varje år. Detta i form av översättningar, nyutgivningar eller helt egenförfattat material.

7. Parlamentarisk representation.
Inom fem år ska vi under eget namn ha minst ett mandat i kommun, landsting, riksdag eller EU-parlamentet. Med de erfarenheter vi samlat på oss, det fortsatta samhällsförfall vi har att vänta oss och den tillväxt vi räknar med så kommer vi lyckas med detta mål.

8. En avsevärt mycket större plats i den nationella kampen på ett globalt plan.
Kampen vi för är också en global kamp som egentligen angår alla världens vita folk. Även om det givetvis är viktigast att vi når det stöd som krävs på hemmaplan och att vi får med vårt eget folk här i Norden ser vi det också som en del i vårt ansvar att kunna påverka nationellt sinnade organisationer runt om i världen i en sund och radikal nationalsocialistisk riktning.

Även detta mål kan vara svårt att ta på rent konkret, men om allt går enligt detaljplanerna så kommer ni bli varse om att vi lyckats med vårt mål. Om vi inte har avsevärt bättre relationer, samarbete och stöd från människor runt om i världen har vi misslyckats.

Vi behöver din hjälp för att realisera våra mål!
Tycker du att ovanstående mål låter vettiga? Inser du vilka förtjänster realiserandet av dessa mål skulle ge vårt folk i sin frihetskamp? Då bör du också stödja oss i realiserandet!

Givetvis står eller faller målen med våra nuvarande och kommande anhängares engagemang. Ju fler som gör mer, desto större chans är det att vi faktiskt också kan realisera målen – och det så snabbt det bara går.

Du hjälper till allra bäst genom att ansluta dig. Du hjälper till allra enklast genom att donera pengar. Men, givetvis går det att hjälpa till även utan att göra något av detta.

Kanske har du färdigheter eller resurser som du kan bidra med på ett eller annat vis? Kanske har du goda kontakter eller information du kan förmedla? Kanske har du materiel eller lokaler du skulle kunna tänka dig att skänka, låna ut, hyra ut eller sälja till oss? Kanske driver du ett företag som kan vara behjälpligt på något vis? Vi är öppna för alla förslag om stöd, så hör gärna av dig och berätta hur just du kan hjälpa till. Tillsammans kan vi!

Titel:Vart är Nordiska motståndsrörelsen i Sverige om fem år? Åtta konkreta målsättningar Författad av:Redaktionen Publicerad:2019-01-14 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: