1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Aktivistdagarna 2019: Medlemsreform, nytt näste och ny riksrådsmedlem

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Medlemsreform, föredrag och många intressanta nyheter stod på agendan när Nordiska motståndsrörelsen denna helg anordnade Aktivistdagar i Dalarna.

Lördag den 27 januari 2019 inleddes årets upplaga av Aktivistdagarna. Temat för i år var ”Motstånd under evolution”.

Efter att alla hälsats välkomna och regler och andra praktiska saker gåtts igenom höll Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg ett två timmar långt inledningsanförande som kretsade kring helgens stora nyhet: Medlemsreformen.

Lindberg inledde med att gå igenom olika mål som Motståndsrörelsens verksamhet ska syfta till att uppnå. Lindberg betonade också i sitt tal att organisationen i olika stadier av dess utveckling måste se ut på olika sätt och att en förändrad omständighet som ligger bakom den nya medlemsreformen är att organisationen breddats sett till vad för sorts människor vi rekryterar.

Mer information om medlemsreformen och tanken bakom den kommer att publiceras på Nordfront nästa vecka. Det som här kan sägas som en kort förklaring är att organisationen på nästesnivå kommer delas upp i en medlemsavdelning och en kampavdelning för att bättre kunna ta tillvara på rekryter som inte är intresserad av mer riskfylld gatuaktivism. Motståndsrörelsen ska inte ha några inaktiva medlemmar, alla som vill ansluta sig ska kunna hitta något att hjälpa till med. Samtidigt kommer kampavdelningarna, i och med att de blir avlastade från andra uppgifter, kunna fokusera mer på gatukampen och därmed behåller organisationen sin aktivistiska spjutspets.

Som många av de andra talen och föredragen avslutades Lindbergs presentation med en fri frågestund där de närvarande fick möjlighet att ställa frågor om medlemsreformen. Efter frågestunden serverades en något försenad lunch.

Nästa punkt på dagordningen var att riks presenterade två positiva strukturella förändringar inom organisationen. Det ena var att Robert Eklund numera ingår i Nordiska motståndsrörelsens svenska riksråd. Eklund har varit tillfällig ersättare för Emil Hagberg som i slutet av förra året var med om en bilolycka. Hagberg har dock återhämtat sig extremt snabbt och Eklund kommer inte att ersätta honom i riksrådet utan ha andra egna uppgifter inom rådet.

Den andra positiva nyheten var att Näste 1 nu växt så pass mycket att nästet delas i två delar. Uppsala, Stockholm och Gotland ingår fortsatt i Näste 1, medan resterande delar av Näste 1:s gamla territorium tillhör det nybildade Näste 8.

Det nya nästet leds av Niklas Yngwe som är känd från Mer än ord-podden och tidigare varit områdeschef för ett av områdena i Näste 1. Yngve talade kort om sitt nästes potential innan övriga nästeschefer – eller deras utsedda representanter – avlade rapport om sitt nästes verksamhet under 2018 och planer för 2019.

Efter rapporten från nästena talade en medlem från den förbjudna grenen av Nordiska motståndsrörelsen i Finland om kampen i vårt östra grannland. Även representanter från Norge, Danmark och Island rapporterade från sina respektive länder. En utomnordisk gäst rapporterade även om det politiska förtrycket mot nationalister i dennes hemland och hur inspirerande Nordiska motståndsrörelsens kamp är för nationalister runtom i världen.

Sammanfattningsvis var såväl rapporterna från nästena som våra nordiska grannländer positiva. I Finland har det demonstrerats flitigt trots förbudet. I Norge och Danmark har den offentliga aktivismen fortsatt öka. Och på Island har organisationen också brutit ny mark med aktivism som följts av medieskriverier.

Fredrik Vejdeland och Max Rosenfors förhandsvisade sedan en sak som inom kort kommer att lanseras för allmänheten. Mer än så avslöjar vi inte i denna artikel.

Näste talare var Robert Eklund som talade om kampen på internet, hur vi har arbetat tidigare och hur vi ska arbeta i framtiden för att sprida vårt budskap på nätet. Eklund talade om allt från censuren på sociala medier till kryptovalutor och efterlyste medarbetare till olika projekt.

Efter Eklund var det återigen Vejdeland som presenterade något, nämligen sin skrift ”Försvarstal för nationalsocialismen” som tidigare publicerats som artikel på Nordfront men nu också går att köpa i tryckt format. Samtliga närvarande fick varsitt exemplar av skriften gratis.

En annan sak som delades ut till alla närvarande var det nya flygbladet som Simon Lindberg presenterade som nästa punkt för dagen. Lindberg kallade också upp svenska medlemmar som skulle utnämnas till aktivister och Haakon Forwald kallade sedan upp norska kamrater som skulle tilldelas en utmärkelse för gott uppförande.

Pär Öberg talade efter en paus för middag om hur Motståndsrörelsen kan bygga ett samhälle i samhället. Många idéer och frågor bollades här mellan Öberg och åhörarna. Öberg bjöd också på ett och annat skämt som togs emot väl av publiken.

Kvällen avslutades sedan med att Sebastian Elofsson höll ett eldigt tal om självförbättring och soldatanda samt att Pär Sjögren informerade om Fånghjälpens verksamhet. För många av de närvarande fortsatte dock arbetet in på småtimmarna då flera mindre och mer interna möten skulle hållas.

Söndagen inleddes inte helt oväntat med frukost innan en bok delades ut till den kamrat som donerat mest pengar till ett välgörande ändamål.

Sedan höll Fredrik Vejdeland ett tal där han talade om hur Motståndsrörelsen kan bedriva mer nischad verksamhet för att tilltala olika avgränsade målgrupper. Vejdeland talade också om direkt och indirekt propaganda.

Som sista större punkt för dagen hölls den livesända folkkonferensen där medlemsreformen och en stor del av de andra nyheterna från Aktivistdagarna förmedlades ut till svenska folket.

Mer bilder och film från Aktivistdagarna kommer att publiceras på Nordfront nästkommande vecka.

Titel:Aktivistdagarna 2019: Medlemsreform, nytt näste och ny riksrådsmedlem Författad av:Redaktionen Publicerad:2019-01-27 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: