1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Månadsmöte med årsrapport i ett vitt Småland

Lördagen den 2 februari samlades näste 7 för att hålla månadsmöte. I samband med detta fick övriga medlemmar ta del av årsrapporten, information om den nya strukturen i Nordiska motståndsrörelsens svenska gren och lite om det kommande kampåret.

Genom ett vintrigt Småland färdades medlemmar från alla hörn av Näste 7 för att mötas upp i en centralt belägen lokal där månadsmötet skulle avhandlas. Väl på plats väntade varmt kaffe och trevligt sällskap. Det fanns för första gången även ett försäljningsbord med diverse litteratur och propaganda att tillgå.

Till det värmande kaffet så passade kamraterna på att samtala med varandra och bara njuta av atmosfären av att ha likasinnade att diskutera med, vilket flertalet av de församlade ansåg vara en bristvara i sin vardag. Då många av kamraterna inte träffats på ett tag, var det mycket som skulle förtäljas om sin nuvarande situation och även helt nya kamratband skapades eftersom nästet vuxit sedan senast vi haft ett stort månadsmöte.

Själva mötet inleddes av att undertecknad hälsade alla välkomna, för att sedan be gruppchefen för kampavdelningen Hampus Maijala komma fram för att avlägga årsrapporten gällande det gångna kampåret 2018.

Efter årsrapporten togs en kortare paus så att vi kunde diskutera föregående års aktivism. Fler av de som inte ingått i den inre kärnan i nästet sa sig fått en klarare bild av vilket arbete som lagts ner under året som gått, samt berömde de aktiva medlemmarnas gedigna insatser som ofta inte syns så mycket utåt. En stor del av kampår 2018 har fokuserats på aktivism utanför nästet och har därför inte varit uppenbart synligt ur ett utifrånperspektiv.

Efter pausen var det dags för mig att presentera den nya strukturen och vad den innebär för den enskilde medlemmen, vare sig man kommer att ingå i kampavdelningen eller medlemsavdelningen. Det gavs även chans till att ställa frågor om vad det konkret innebär i och med omstruktureringen. Då detta var något som i stort sett samtliga deltagare inte visste något om innan Aktivistdagarna och någon mer detaljerad information inte hunnit gå ut till de breda massorna innan detta möte, så var frågorna många.

Själva strukturen för omorganisationen har inte kunnat mejslats ut i detalj innan alla blivit informerade och fått möjlighet att ta ställning till om detta är något för dem. Så det blev till att måla upp en vision med breda penseldrag, men med tydliga mål. Troligen så behöver alla lite tid på sig att smälta den uppståndna situationen, men samtliga var villiga att ingå i den nya organiseringen och nästet växte betydligt gällande manskap som kommer att bedriva löpande aktivism. Något som kommer att prägla framtiden positivt och få nästet att uppnå sin fulla potential som varandes den enda sanna kraften mot det dekadenta samhälle som globalisterna skapat genom sin massiva propaganda gentemot allt sunt och friskt.

I väntan på att våran mästerliga köksansvarige Noora iordningställde maten som skulle serveras, hölls samtal på tu man hand med alla närvarande kamrater. Detta för att man skulle få en klarare bild över vad var och en i framtiden kunde tänkas kunna bidra med i kampen för vårt folks överlevnad, men även en möjlighet att ställa ytterligare frågor och komma med nya infallsvinklar, vilka kommer att föra nästet framåt i utvecklingen till ett väloljat maskineri i befrielsen av vår ras.

Samtliga var överens om att detta nya upplägg kommer att få dem att ta ett kliv framåt och få dem att känna sig mer involverade i organisationens verksamhet, något som borgar för en mer utvecklad aktivism i Småland och på Öland.

Efter att ha suttit länge med de ljuva dofterna från det intilliggande köket så var det då äntligen dags att avnjuta maten i goda kamraters sällskap och inte lät vi maten tysta mun, ty diskussionerna var många. Det var allt från djupa filosofiska och ideologiska ämnen, som mer lättsamma. Ett helt vanligt middagssamtal mellan nationalsocialister i det mörkaste Smålands skogar.

När väl maten avnjutits och disken var bortplockad, samt att alla tackat köksansvarige ordentligt för den underbara maten, så stod sista punkten kvar.

Planerna för kampår 2019
Det var en bukstinn nästeschef som åter ställde sig inför de församlade kamraterna och berättade vad som var planerat det närmaste halvåret. Dock var inte allt planerat in i minsta detalj då ingen visste med säkerhet hur alla skulle ställa sig till sina nya roller i framtiden. Men då ingen uttryckt något motstånd till att ta ett steg framåt i verksamheten, så var det med optimism som de fastslagna punkterna kunde presenteras.

Vad dessa planer konkret består i får framtiden utvisa och bästa sättet att få förhandsinformation är att helt enkelt ansluta sig till Nordiska motståndsrörelsen. Men ett är dock säkert, ingen medlem i Nordiska motståndsrörelsens Näste 7 kommer att ha några problem med att fylla sin fritid med meningsfull sysselsättning och därmed hjälpa till med att säkra en framtid för vita barn. Kan man ha en bättre huvudkudde än ett gott samvete, en känsla av att man gjort en insats för allas vår överlevnad och välmående?

Det var en munter skara nationalsocialister som skildes åt sent på eftermiddagen, med förhoppningar om att inom kort åter få samlas för att fortsätta där vi slutade denna den första lördagen i februari anno 2019.

Då samtliga samåkte så tog inte samtalen slut för att vi lämnat lokalen, utan fortsatte ytterligare fler timmar längs vintervägar genom ett Småland i sin vackraste snöklädda vinterskrud, det var som att färdas i en saga från forna dagar mot en ljus framtid för vårt folk.

Titel:Månadsmöte med årsrapport i ett vitt Småland Författad av:Naste 7 Publicerad:2019-02-05 Uppdaterad:2020-03-28

Läs också: