1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Europas förenta stater

EU. Denna artikel som går in på EU:s grundande, unionens ideologiska grund och dess mer långtgående planer är saxad från kampanjsidan Frittnorden.nu.

Den officiella förklaringen till EU:s bildande är att det skulle vara ett europeiskt handelssamarbete. Ursprungligen en kol- och stålunion för att utgöra en balans mellan öst och väst under kalla kriget och idag en ”motvikt” mot USA och något som ska stärka ”europeiska värden”. Det låter bra utåt, samarbete mellan nationerna kan ju inte vara något dåligt.

EU har dock en mörk historia och dess visioner och praktiska genomförande avslöjar att man inte alls är intresserade av ett handelssamarbete mellan nationer utan ett ”Europas förenta stater” som ska förgöra nationerna och alla europeiska värden.

Om man går in på EU:s hemsida finns en rad hyllningsartiklar till den brittiske premiärministern Winston Churchill. Han räknas som en av EU:s tre ”andliga fäder” och beskrivs av EU som ett föredöme vars mål är ett europeiskt samarbete som ska mäkla fred mellan nationerna. Den odömde massmördaren och krigshetsaren Churchill, som under andra världskriget var ansvarig för att England medvetet bombade tyska civila, oskyldiga kvinnor och barn i hundratusentals, lyfts av EU fram som ett ideal för fred. Churchill hyllas för ett tal i Zürich 1946 där han proklamerade ett ”Europas förenta stater” som ska frigöra Europa från ”illvillig nationalism”.

Idén var dock inte Churchills utan kom från greve Richard Coudenhove Kalergi, som också han räknas som en av EU:s tre andliga fäder. Kalergi var den som stakade ut de ideologiska fundamenten till EU.

I sin bok Praktischer Idealismus från 1925 beskriver Kalergi befolkningen i det framtida “Europas förenta stater” som en rotlös massa, rasblandad med svarta och asiater. Den “eurasisk-negroida rasen” som han kallar den, kommer enligt honom att påminna om de forntida egypterna och styras av en judisk aristokrati. ”Judarna skall inta de ledande ställningarna, ty den goda försynen har i judarna skänkt Europa en ny andligt högtstående adelsras.” Noterbart i sammanhanget är att Kalergis idéer om en rasblandad underklass som ska styras av en judisk härskarklass finansierades av bankiren Max Warburg och finansmannen Bernard Baruch på uppdrag av bankiren Louis de Rothschild. Samtliga av judisk bakgrund och oerhört inflytelserika.

Den tredje av Europas andliga fäder var affärsmannen Jean Monnet. Om Kalergi var visionären som gav de ideologiska förutsättningarna för ett Europas förenta stater och Churchill var den som populariserade budskapet, var Monnet organisatören. Hans bidrag till Europas förenta stater blev vad som idag kommit att kallas för Schumandeklarationen.

1950 presenterade Robert Schuman, Frankrikes utrikesminister, Monnets förslag till en europeisk kol- och stålgemenskap som numera går under namnet Schumandeklarationen och som anses utgöra en av EU:s två grundpelare. Planen var att stegvis, eller ”de små stegens princip” som Monnet själv kallade det för, initiera en europeisk superstat utan att européerna skulle hinna förstå vad som händer. Kol- och stålunionen beskrevs som ett strikt ekonomiskt samarbete, men i deklarationen framgår med tydlighet att den ekonomiska politikens egentliga syfte är att utgöra ”ett första steg mot en europeisk federation”. Alltså ett Europas förenta stater utan fria nationer.

Schumanplanen var ett alternativ till den omintetgjorda Morgenthauplanen, utfärdad av den judiske finansministern Henry Morgenthau som innebar en massvält av tyska civila efter kriget. Förutom den medvetna svältpolitiken handlade Morgenthau-planen också om att ockupera Tyskland genom att stycka upp, neutralisera och demilitarisera landet. Tyskland fick inte ha någon egen industri och skulle därför vara helt i händerna på segrarmakterna. Det är denna söndra- och härska-strategi EU använder sig av idag mot alla Europas folk och som Schumanplanen står modell för.

EU:s väg mot federation handlar om att stycka upp och neutralisera nationerna genom att krossa deras nationella sammanhållning, göra dem beroende och utarma dem. Bland annat ska nationalstaterna ersättas med regioner. Idealiskt för EU är om regionerna består av flera olika folkgrupper så att regionens invånare inte kan känna någon verklig samhörighet med varandra.

EU är vidare ett system som bygger på de deltagande folkens svaghet. Tanken är att varje medlemsland endast skall ha förmågan att producera ett fåtal vapensystem och därmed vara beroende av de andra medlemsländerna för sitt försvar. Exempelvis skulle Sverige kunna producera artilleri, Tyskland stridsvagnar, Frankrike flygplan osv. Ingen nation skulle därför vid behov kunna bygga upp en effektiv försvarsmakt för att ta tillvara sina nationella intressen. Detsamma gäller för matproduktion, industri och annat som är nödvändigt för att en nation ska kunna hävda sina nationella intressen.

EU vill att deras Europas förenta stater har en egen grundlag, president, nationalsång, armé och så vidare. Parlamentet har i stort sett noll inflytande, utan det är icke-folkvalda kommissarier och globalister som styr bakom kulisserna. Att man skulle vara för några ”europeiska värden” stämmer inte. EU är nämligen inte ett europeiskt projekt utan ett globalistiskt projekt.

Europas förenta stater handlar således om att ”frigöra” Europa från nationalism (Churchill), etniskt blanda upp Europa och göra invånarna till en mångkulturell slavras under judiska härskare (Kalergi) samt bilda en globalistisk superstat där alla europeiska nationer utplånas (Monnet).

Detta är anledningen till att EU censurerar Internet och riggar val, så att inga nationella yttringar eller kritik mot EU kan få spridning. Det är därför EU propagerar för massinvandring och genomför ekonomiska sanktioner mot medlemsländer som inte ställer upp på detta folkmord. Och det är därför EU säkerställer att EU-parlamentet inte har något inflytande samtidigt som man utarmar medlemsländerna så att de inte ska kunna klara sig på egen hand och kunna försvara sina nationella intressen.

Europas förenta stater, som det presenteras av EU:s tre andliga fäder och likaledes genomförs i praktiken, är ett allvarligt hot mot folkens överlevnad och alla europeiska länders nationella suveränitet. Systemet är en generalplan för diktatur och tyranni, helt i händerna på globalister och den judiska härskarklass som Kalergi profeterat ska styra över våra liv.

Titel:Europas förenta stater Författad av:Redaktionen Publicerad:2019-05-17 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: