1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Var förberedd!

Pär Sjögren redogör hur man effektivt bemöter åsiktstrakasserier på arbetsplatser.

Medlemmar och sympatisörer av Nordiska motståndsrörelsen har vid flera tillfällen hamnat i konflikt med sina arbetsgivare.

Pär Sjögren, Nicklas Norling, och Pär Öberg.

De många fallen följer ett liknande mönster där arbetsgivaren har synpunkter på att en anställd gett uttryck för sina åsikter. Den anställde blir uppsagd av rent politiska skäl. Många gånger har den anställde utmärkt sig på ett positivt sätt, skött sitt jobb med bravur och varit omtyckt av kollegor.

Erfarenheterna av dessa åsiktstrakasserier har varit lärorika, vilket gjort att organisationen kan erbjuda sina medlemmar effektivt stöd om en arbetstvist uppstår. Pär Sjögren som är chef för näste fem i Dalarna, har suttit i flera förhandlingar med arbetsgivare.

Nyligen höll Pär Sjögren ett föredrag om arbetsrätt där han gav handfasta tips till organisationskamrater och inbjudna gäster. En av de första sakerna han nämnde var enkel:

– Var förberedd!

Är du förberedd och vet dina rättigheter så är det mycket svårt för en arbetsgivare att avskeda dig. Politisk åsikt är inte saklig grund för uppsägning. Pär Sjögren gav exempel på hur arbetsgivare brutit mot flera paragrafer inom bland annat lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL).

Pär Sjögren intervjuas angående åsiktstrakasserier.

Som enskild anställd behöver du inte läsa till jurist för att försvara dina intressen som arbetstagare. Det är enkelt att få en övergripande uppfattning om dina rättigheter som anställd och medborgare. När en situation uppstår så finns det hjälp att hämta. Pär Sjögren förklarade att han drivit fall framgångsrikt med enkla tekniker som inte krävt stora ekonomiska eller juridiska resurser.

Alla större etablerade fackföreningar agerar tandlöst för sina medlemmar, förklarade Pär Sjögren. När det gäller medlemmar inom Nordiska motståndsrörelsen så vet vi av erfarenhet att dessa fackföreningar gärna samarbetar med arbetsgivare för att bestraffa politiska oliktänkare. Detta kanske inte är lika självklart för utomstående som råkar läsa denna text.

Fackföreningar som exempelvis är knutna till Landsorganisationen (LO), är en del av den socialdemokratiska partiapparaten. Att tillämpa diskriminering och mobbning mot politiskt misshagliga personer är inget främmande i deras tillvägagångssätt.

Pär Sjögren svarar på några frågor:

Vad kan man vinna på att vara förberedd?
– Framförallt att man slipper överraskningsmomentet när arbetsgivaren ställer frågor om vad man exempelvis sysslar med utanför sin arbetstid. Var förberedd på att ett samtal om dina åsikter kan inträffa och var principfast. Sträva efter att vara trygg i dig själv när du diskuterar med folk.

Finns det några tekniker man kan tänka på om man blir nervös?
– Du har allt som oftast rätten på din sida. Om det blir en arbetsrättslig fråga så löser man det då. Man ska alltid ha inställningen att andra jobb går att få.

Åsiktspoliserna agerar väl även genom andra myndigheter mot oliktänkare? Finns det likheter med arbetstvister du varit med om?
– Likheten är väl i så fall att man kan ta hjälp av befintliga lagar och regler för att nå framgång i det man gör.

Du har suttit i förhandlingar med polisen i samband med flera genomförda demonstrationer? Går det att relatera med hur det kan vara på olika arbetsplatser?
– Egentligen inte, den största likheten är relaterat till tidigare fråga, att man kan använda befintliga lagar och regler för att nå framgång. Det har vi även gjort när det gäller olika överklaganden exempelvis när det gäller våra demonstrationer.

Pär Sjögren höll ett föredrag om arbetsrätt. Medverkade på mötet gjorde även Nicklas Norling och Pär Öberg.
Titel:Var förberedd! Författad av:Henrik Pihlström Publicerad:2019-08-08 Uppdaterad:2020-03-28

Läs också: