1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Göteborgsrättegången dag 3: ”Nordiska motståndsrörelsen står inte inför rätta”

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Idag hölls den tredje rättegångsdagen i skandalrättegången i Göteborg, där en åklagare mot rådande praxis kollektivt försöker döma demonstrationsdeltagare för hets mot folkgrupp.

Dagen innehöll förhör med alla åtalade förutom Pär Öberg som förhördes under gårdagen. Idag kom verkligen åklagarens försök att kollektivt döma demonstrationsdeltagare för hets mot folkgrupp att ifrågasättas av såväl åtalade som försvarsadvokater.

Innan Fredrik Vejdeland skulle förhöras bad William Börjesssons advokat Patrik Lindh om ordet där han påpekade för rätten att det är illavarslande för rättsprocessen när åklagaren hela tiden försöker definiera de åtalades åsikter utifrån vad nationalsocialismen enligt honom representerar istället för att låta den enskilde själv definiera sina åsikter och eventuella motiv till handlingar. “Det är inte organisationen Nordiska motståndsrörelsen som står inför rätta”, framhöll han.

Innan förhöret med Vejdeland satte igång höll Vejdeland själv ett kort anförande där han utvecklade just detta. Vejdeland lade fram att han under förhöret tänkte utgå från följande saker: Att nationalsocialismen är en laglig ideologi i rättsstaten Sverige, att det råder åsiktsfrihet, föreningsfrihet och demonstrationsrätt i landet, att Tyrrunan är laglig, att han inte behöver ta ansvar för något som skett i det nationalsocialistiska Tyskland samt att både grundlagen och Justitiekanslern ger honom rätt i detta. Utifrån detta klargörande förklarade Vejdeland att det därför inte ligger i hans intresse att bemöta åklagarens halmgubbar eller guilt by association utan att han kan redovisa för vad han själv har sagt och gjort under den aktuella demonstrationsdagen.

Detta kom att sätta standarden för dagen. Åklagaren, som bygger sitt åtal på att försöka koppla påstådda förbytelser i det nationalsocialistiska Tyskland till Nordiska motståndsrörelsens lagliga verksamhet i syfte att kollektivt döma demonstrationsdeltagare, hade svårt att få igenom sina Tredje riket-referenser då Vejdeland valde att inte legitimera hans frågeställningar och inte besvara frågor som inte är kopplade till faktiska händelser under dagen.

En efter en av de åtalade valde sedan att svara “inga kommentarer” på frågor om vad de anser om Tyrrunan, vad de har för åsikt om Tredje riket, vad de anser om våld eller begrepp som “Hell seger” eller ens vad de anser om Nordiska motståndsrörelsens politiska program. Allt som saknade relevans för målet skalades effektivt bort och i de fall åklagaren började ägna sig åt “politiskt husförhör”, som en av advokaterna uttryckte det, begärde försvarsadvokater till och från ordet för att påpeka hur åklagaren svävar bort från målet.

— Jag tänker inte godkänna att vårt partiprogram är satt under åtal som du vill. Jag förstår att du vill dra det dit, men det är jag personligen som är åtalad, sade bland annat Pär Sjögren som var näst på tur efter Vejdeland.

Sjögren påpekade också en annan viktig sak, nämligen att polisen på förhand godkänt att Tyrrunan användes och att motivet om att hetsa mot folkgrupp (genom att använda sig av Tyrrunan) saknades på grund av att inte ens polisen ansåg att den var olaglig. Sjögren poängterade att en symbol på en banderoll på 1 maj i Falun hade tejpats över för att polisen då på förhand pekade ut den som potentiellt olaglig.

Symbolen till vänster tejpades över under 1 maj i Falun.

En del av förhören kom även att handla om våldsamt upplopp och flera av de åtalade lyfte “det otroligt undermåliga polisarbetet” där polismän bland annat gick lös med batonger mot demonstrationsdeltagares huvuden.

Flera av de åtalade var åtalade för våldsamt upplopp, däribland Jimmy Andersson som var säkerhetsansvarig under dagen. Åklagaren påstod att Jimmy Andersson styrde alla sköldbärare, medan Andersson på ett bra sätt förklarade att han har det övergripande ansvaret som säkerhetsansvarig men att han inte kan vara överallt och att olika sköldgrupper därför styr över den plats där situationer inträffar. Anderssons advokat belyste sedan hur åklagaren blandar ihop sköldbärare från olika tillfällen. Detta var tredje dagen i rad som advokaten påvisade hur åklagaren manipulerar bevis, bland annat genom att visa upp en fulklippt film som Nordfront berättade om under gårdagen.

Under morgondagen pågår inga förhandlingar. Istället återtas de på måndag då förhör med vittnen kommer att hållas. Bland annat kommer SÄPO-analytikern Ahn-Za Hagström att vittna.

Titel:Göteborgsrättegången dag 3: ”Nordiska motståndsrörelsen står inte inför rätta” Författad av:Redaktionen Publicerad:2019-09-26 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: