som en kriminell organisation som borde förbjudas.