1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Simon Lindberg föreläste om nationalsocialismen i Sundsvall

Nordiska motståndsrörelsens ledare gick tillbaka till grunderna i ett föredrag som hölls under söndagen i Sundsvall.

Söndagen den 27 oktober höll Näste 4 månadsmöte i Sundsvall. Ett stort antal medlemmar och sympatisörer samlades sedan efter mötet för att lyssna på ett föredrag med Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg.

Stämningen var gemytlig och förväntansfull när Lindberg tog till orda och inledde med frågan: Vad är nationalsocialism? En fråga som tillkännagavs kan uppfattas som basal eller självklar, men kanske just därför ej heller ska glömmas bort; det är viktigt att vi inte låter oss definieras som en simpel missnöjesrörelse, och för att det ska undvikas krävs att vi redogör för världen vad vi står för.

Lindberg fortsatte med att ge tre kortfattade svar på frågan:

1. Nationalsocialismen är det som i alla möjliga frågor är bäst för vårt folk och hela vårt folk.

2. Nationalsocialism är folkgemenskap.

3. Nationalsocialismen är naturens lagar anpassade för den moderna ariska människan

Många är av uppfattningen att nationalsocialism endast är en kombination av nationalism och socialism, men det är en missuppfattning. Det är inte en ism bland andra ismer, inte ens en ideologi, förklarade Lindberg, utan en komplett världsåskådning som omfattar kultur, moral och till och med andlighet.

Vidare är vår kultur sprungen ur vårt blod och kan endast bestå så länge vi som folk består, vilket är varför vi motsätter oss integration och assimilation: vårt folk innebär mer än sed och kultur.

LÄS ÄVEN: Vad är nationalsocialism?

Politik handlar vanligtvis om att prioritera olika grupper på bekostnad av andra och här gav Lindberg några exempel: marxismen söker lyfta arbetare på överklassens bekostnad, kapitalister vill underlätta för företag och överklass genom att låta dem trampa på arbetare, feminismen försöker lyfta kvinnor genom att bekämpa män och liberaler vill ”befria” individen på kollektivets bekostnad.

Nationalsocialismen skiljer sig från dessa i fokus: vi söker nämligen att stärka hela folket och vill undvika att bekriga andra folkslag så länge det inte är absolut nödvändigt för vårt folks väl. Detta är vad vi kallar folkgemenskap. Istället för att inbilla oss att alla är lika anser vi att våra olikheter kompletterar oss: Ett företag är värdelöst utan en effektiv ledning, liksom ledningen är värdelös utan arbetarna under dem, liksom män är värdelösa utan kvinnor och vice versa.

Trots att socialism finns i namnet skiljer vi oss från marxismen i att vi inte vill bekämpa styrka och rikedom för att lyfta svaga, klargjorde han.

Vidare konstaterades att naturen är helig och det är dess eviga lagar vår världsåskådning vilar på. Vi vinner alltid i längden på att värna naturen och det är vår plikt att värna våra naturliga gåvor.

Vissa skulle här hävda att naturens lag endast är den starkes rätt och ifrågasätta vårt värnande av de svaga i samhället. En åhörare påpekade under en senare frågestund att detta röjer en felaktig uppfattning om naturen som individualistisk utan att ta hänsyn till våra rötter som flockdjur och ignorerar att vår folkgemenskap inte skulle existera om den inte var fördelaktig för oss.

LÄS ÄVEN: Nationalsocialismen – det nordiska folkets naturliga världsåskådning

Fortsättningsvis fastställde Lindberg att man måste leva som nationalsocialist för att vara en. Vi är den större sakens tjänare och räds således ej att offra välstånd såväl som säkerhet för dess skull. Vi utmanar oss själva att testa våra gränser och utveckla oss själva för att bättre kunna föra den kamp vi valt vidare och därför är offervilja centralt för oss. Andan som driver människor att göra personliga uppoffringar för folkets väl är en anda som reser folk och nationer till skyarna! Vi söker inga halvmesyrer och inga kompromisser och den nationalsocialistiska kampen skulle fortsätta även om andra politiska krafter lyckades stoppa folkutbytet, för samhällets behov av radikala politiska och kulturella förändringar går djupare än så.

Föredraget avrundades med en kort frågestund och att Lindberg, efter att ha fastslagit att vi inte är intresserade att tvinga andra folkslag i andra länder att leva under nationalsocialismen som vi ser den eftersom den är anpassad för oss, med att förtydliga att vår nationalsocialism ofrånkomligen kommer vara antisionistisk så länge sionismen hotar och angriper vårt folk.

Slutet på föredraget var en passionerad hyllning till Motståndsrörelsen och dess medlemmar som gör det bultande hjärtat av nordisk nationalsocialism till vad det är, och besvarades med en lång, rungande applåd. För flera närvarande var det första gången man hörde ett sådant tal och man såg det som uppfriskande och kraftigt motiverande, samt kommenterade att stämningen i lokalen var den första äkta folkgemenskapen man upplevt.

Vill du bli inbjuden till kommande föredrag? Vill du kämpa för nationalsocialismen och ditt folks överlevnad? Kontakta då Nordiska motståndsrörelsen eller ännu bättre anslut dig till organisationen!

/En av åhörarna

Titel:Simon Lindberg föreläste om nationalsocialismen i Sundsvall Författad av:Naste 4 Publicerad:2019-10-29 Uppdaterad:2020-03-28

Läs också: