1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Månadsmöte med kampsportsträning

Näste 8 genomförde sitt månadsmöte och passade samtidigt på att träna kampsport och lyssna på föredrag.

Näste åttas möte den tredje maj inleddes med ett kampsportspass där självförsvar mot angripare beväpnad med kniv eller batong ingick. För den som följt nästets medlemmar och aktivister i tvekamp en tid är det uppenbart att träning har givit färdighet. Den genomsnittliga självförsvarspotentialen har helt klart höjts under de senaste månaderna.

Självförsvar mot knivbeväpnad angripare

Nästa punkt var en studiecirkel i Sven Erikssons ”Samhällets väl före egennytta” ledd av nästeschef Jimmy Thunlind. Boken handlar huvudsakligen om den socialpolitik som drevs under Tredje Riket, där folkgemenskap var den stora ledstjärnan, men många andra aspekter av samhällslivet i Tyskland under den här tiden behandlas även. Nedan följer ett litet smakprov från genomgången av boken.

Nordiska motståndsrörelsen förfäktar en version av nationalsocialismen som är anpassad till de nordiska länderna och till vår tid. Vi är inte intresserade av ett nostalgiskt tillbakablickande mot någon period i historien. Inte desto mindre finner vi det uppenbart att utvecklingen i Tyskland framför allt mellan 1933-39 utgör det hittills mest kraftfulla vittnesmålet i historien om vilken potential som finns i vår ideologi nationalsocialism.

Till skillnad från vad som är fallet inom kapitalism, liberalism och marxism, där man betraktar arbete som en handelsvara bland många andra, inbegriper mänskligt arbete för nationalsocialisten högre värden. Dess uppgift på det individuella planet är att erbjuda arbetaren självförbättring och självförverkligande. På ett kollektivt plan syftar arbetet till att förhöja och fördjupa folkgemenskapen genom vilken arbetaren visas uppskattning för sina uppoffringar, vilket i sin tur inspirerar honom eller henne ännu mer i sitt arbete.

Jimmy Thunlind berättar om folkgemenskap.

Medan folkgemenskapen under Tredje Riket uppmuntrade individen till självuppoffring för folkets väl, genomsyrades samhällets ledarskap av omtanke om samtliga medborgare. Rikets ledare betonade väldigt starkt att folkgemenskap innebär just omtanke om alla tyskar, även de svaga.

Den socialpolitik som bedrevs i Tredje Riket sammanfattas med begreppet ”folkvälfärd”. De sociala reformer som svensk socialdemokrati genomförde i ”folkhemmets” namn är till största del rakt av kopierade från dem som genomfördes under folkvälfärdsprogrammet i det nationalsocialistiska Tyskland efter 1933. Från Sverige åkte såväl socialdemokratiska politiker som bondeförbundare under den här tiden på regelbundna studiebesök till Tyskland för att lära om bland annat barnomsorg, omfattande stöd till barnfamiljer, generös semesterlagstiftning och arbetsförmedling.

Efter en stärkande måltid var det dags för själva månadsmötet som inleddes med ett varmt välkomnande av nya medlemmar.

Inspirerade aktivister kunde sedan glädjas åt att även resten av maj kommer med stora mängder aktivism. Offentliga aktiviteter i vanlig mening ligger ännu i träda på grund av coronakrisen. Detta utesluter dock inte mera spektakulära aktiviteter.

Som avslutning var det premiär för nästets medieansvariges stora projekt: Nästesfilmen för Näste 8! Filmen presenterar vår vackra del av landet och beskriver de olika aktiviteter som pågår här. ”Ett mästerverk och något som ingen borde missa”, recenserar en mötesdeltagare. Filmen kommer inom kort läggas ut för allmän beskådning på Nordiska motståndsrörelsens hemsida motståndsrörelsen.se

Du ser själv var det verkliga livet pågår. Dags att ansluta sig till kampen för vårt folks befrielse!

Titel:Månadsmöte med kampsportsträning Författad av:Naste 8 Publicerad:2020-05-11 Uppdaterad:2020-05-11

Läs också: