1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Vapen ger frihet!

Motståndsrörelsens ledare skriver här om frihet, demokrati och vapen.

Begrepp som frihet och demokrati används mycket godtyckligt av olika individer, myndigheter och organisationer som säger sig företräda de samma. Det rådande etablissemanget av idag likställer begreppen med liberalism och kulturmarxism. Att homofiler får adoptera barn, att landets gränser står vidöppna för lycksökare från alla världens hörn, att rasblandning inte bara accepteras – utan dessutom uppmuntras och att barn ska tryckas i driv-vis med lyckopiller – det är bara några av de saker som numera i västvärlden betecknas som frihet och demokratiska rättigheter.

Demokrati i sin ursprungliga form har dock mycket lite med någon av dessa subversiva företeelser att göra. Istället betyder ordet demokrati folkstyre. I enlighet med vad de gamla grekerna ansåg – ja alltså de som myntade begreppet och säkerligen var bland de första också att använda sig av systemet, så avsågs inte heller alla medborgare som en del av detta folk som fick vara med och styra. Exempelvis hade varken kvinnor eller invandrare rösträtt. Likväl var det demokrati.

Vart ordet frihet härstammar från och exakt vad det innebär är lite mer omtvistat. Frihet för mig är absolut att man ska kunna försörja sig och ha tak över huvudet, att man ska kunna leva sitt liv så som man själv önskar – så länge det inte är skadligt för andra – och rätt att få tänka och tala som man vill. Frihet för mig är dock också något mycket större än vad som sträcker sig till bara individen. Frihet är nämligen också exempelvis att nationen man lever i är suverän och självförsörjande likväl som att staten finns där för folket och aldrig tvärtom.

Staten i Sverige år 2020 är, liksom i många andra länder i den allt mer öppna världen, varken suveränt eller självförsörjande och den agerar knappast heller i enlighet med folkets väl. Istället är staten av idag en parasit som suger ut folket för att gynna globalismen. Staten av idag är folkets fiende.

Staten känner till allt detta mycket väl och har därför kommit att frukta folket allt mer. Det vaknande folket är nämligen på samma vis statens fiende. För att inte denna fiende ska bli övermäktig stryps yttrandefriheten. Därför sätts tankebrottslingar i fängelse. Därför läggs allt mer av statens budget varje år på att förfölja och trakassera dissidenter – på att bekämpa oliktänkande. Därför beslagtas också legala jakt- och sportskytte-vapen ifrån laglydiga och skötsamma medborgare enkom på grund av att de förfäktar politiska åsikter som går tvärtemot statens.

I detta kommer vi också till den här artikelns kärna. För ett avväpnat och pacificerat folk är nämligen drömmen för en totalitär stat. Samtidigt som vapnen tas från folket behåller givetvis systemet sina. Om då folket en dag skulle få nog och på allvar kräva sitt land åter, kommer högafflar och moraknivar mötas av statens kulsprutor. Således kommer demokraturen kunna bestå. Förutsatt att inte folket gömt undan illegala vapen då.

I en sann demokrati däremot – eller under ett äkta folkstyre – i en verkligt frihetlig stat, har envar ur folket som så önskar och inte missköter det, tillgång till vapen. Inte bara för att skjuta prick och jaga med, utan också för att de vid behov ska kunna avsätta eventuellt korrupta makthavare. Det är betydligt mer demokratisk att ge folket möjligt att göra uppror imorgon än vad det är att låta de vänta fyra år för att sen få lägga en lapp i en låda. Inte blir det bättre när de under denna tid dessutom kan lägga mångmiljardbelopp på att hjärntvätta folket att rösta ”rätt”. Dessutom kan såklart en omröstning manipuleras betydligt enklare än en brinnande revolt. Röstkort istället för gevär är något mycket önskvärt för en folkfientlig regim.

”Nordiska motståndsrörelsen kommer se till att de män och kvinnor som genomfört sin värnplikt även får förvara och vårda sitt vapen i det civila livet. En sund befolkning ska inte behöva frukta sina makthavare, sunda makthavare behöver inte frukta sin befolkning. I det nya Norden kommer stor tillit finnas mellan folket och dess ledare. Ledningen för det enade Norden kommer inte bara sova tryggt med en beväpnad befolkning – den kommer sova tryggare. Alla och envar kommer veta att fiender till Norden först måste möta ett folk redo att försvara sin stat med sina egna vapen.”

Vår väg

Det fungerar på precis samma vis också på ett större globalt plan och olika stater emellan. Ta till exempel USA:s jakt på kärnvapen världen över. Om världens avväpnats och det bara är USA och dess heliga bundsförvant Israel som har tillgång till atombomber, så kan de också få alla andra länder att dansa efter deras pipa och ge efter för deras krav. Det eller bombas de till utplåning. Således är ett välbeväpnat land en nödvändighet för en suveränt nation.

Vi måste alltså med all tydlighet visa en överbefolkad och delvis fientlig omvärld att ett enat Norden med full kraft är berett att med alla medel försvara sina gränser. Vi måste inte bara tydliggöra detta för omvärlden, vi måste även visa det för Nordens folk. Vi kommer med andra ord inte bara säga att ’vår beredskap är god’, vi kommer samla folket för att säkerställa att vi har den militära kapaciteten att försvara oss.

Vår väg

Frihet är för övrigt också trygghet. Att inte behöva oroa sig för att man själv, ens närstående eller ens egendom ska drabbas av något påtvingat obehag är att vara fri. En man med tillgång till vapen besitter denna frihet då han kan försvara sig själv och de sina och det oberoende av en eventuellt korrupt eller underbudgeterad polismakt.

Att ta ifrån folket sina vapen är att ta ifrån de sin frihet. Då det finns individer som med vapen försöker skada dig och dina nära, ger egna vapen trygghet. Då det finns stater som med vapen försöker underkuva andra, ger egna vapen suveränitet. Då det finns korrumperade makthavare som inte agerar enlighet med folkets bästa, ger egna vapen folkstyre.

Ett väpnat folk är ett fritt folk. Motståndsrörelsens vill som kanske den enda aktiva politiska organisationen i Norden ge dig denna frihet. Tag ditt kliv in i kampen och hjälp till att realisera våra mål. Vapen ger frihet!

Titel:Vapen ger frihet! Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2020-07-27 Uppdaterad:2021-07-17

Läs också: