1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Samvete och ära

Jacob Vullum, chef över Nordiska motståndsrörelsens danska gren, skriver om idealism och om dessa bägge begrepp kopplade till detta.

Ursprungligen publicerat på Nordfront.dk.

Vad betyder ära, detta gamla genomtröskade begrepp som i den moderna världen verkar ha ersatts med begreppet samvete? Ära är ett abstrakt begrepp som involverar personlig och individuell karaktär samt uppförandekod i relation till folkliga, ursprungliga värderingar.

Ära är ett mål för kvaliteten av en person, som i en naturlig nordisk människa innefattar bland annat hjältemod, tapperhet och tillit. Ära borde utgöra kärnan av vem vi är och vem vi strävar efter att bli, och påverka alla våra val i livet.

Samvete däremot, ersättningen för ära i den moderna världen, fungerar en aning som ära då den involverar personlig och individuell karaktär samt uppförandekod, men i det här fallet i relation till samhällsnormer. Alltså den moderna världens normer och inte ett folks ursprungliga värderingar. Den samvetsfyllda människan kommer av det moderna samhället att ses som en god människa, en nyttig samhällsmedborgare, när denna människa handlar helt ärelöst.

Att folk i den moderna världen kan låta sig påverkas så långt ifrån sin naturliga väg av samhällets (nya) normer att det kan kallas hjärntvätt, kan ses varje dag. Man ser det när ungdomar väljer förfall och destruktiv njutning och väljer bort karaktärsstyrka och självförbättring. Man ser det när tapperhet byts ut mot tolerans, när egoism segrar över gemenskapens bästa och när samvetsfyllda individer bedriver rasblandning istället för att hålla blodet rent.

Ser man till det berömda sociala experimentet på Stanford University – där studenternas uppförande observerades efter att de delades in i grupper av ”fångar” och ”fångväktare” – är det tydligt att människors uppförande påverkas av de sociala normer som finns runtomkring, om man endast leds av sitt samvete.

De samvetsfyllda ”fångväktarna” behandlade sina medstuderande ”fångar” särskilt illa för att det gjordes socialt acceptabelt. Medan ett ärofyllt uppförande som förankras i en djupare och starkare moral – vårt folks ursprungliga värderingar – inte låter sig ruckas av skiftande omständigheter eller giftig påverkan.

Föreställer man sig ett experiment som inte bara begränsades till ett universitets källare, men som omfattar hela västvärlden, så betraktar man vår moderna värld, där normen och social acceptans dag för dag banar väg för ärelös livsstil och totalt ödeläggande beteende. Rasblandning, HBTQP-ideologi, fylleri, drogmissbruk, feghet, egoism, lathet och nihilism erbjuds i den moderna världen som socialt acceptabla normer till de som söker en lätt väg till gott samvete.

Alla människor söker naturligt ära, men många nöjer sig med att agera efter sitt förorenade samvete, samtidigt som man åberopar en förlorad ära. Som när homosexuella talar om ära (”pride”) när de poserar vulgärt i en någon tidning, som om det skulle vara något eftersträvansvärt.

Är det ärofullt, eller endast socialt acceptabelt, att mata sig själv med egoism och självförhärligande genom att lägga upp bilder med skamlösa klädesplagg på Instagram efter åkallan från den stora sociala gemenskapen? Akta dig för ärelöshet som klär sig i hedervärda fjädrar.

Våra begrepp har kapats och vår egen värdegrund har varit under angrepp i över 1000 år, sedan Kristendomen intog våra länder och som Alfred Rosenberg skrev under 1920-talet, bytt ut våra naturliga värderingar ”mod” och ”stolthet” mot ”fruktan” och ”ödmjukhet”.

Vi måste alla sträva högre än att bara nöja oss med gott samvete. Vi måste se längre mot den framtid vi önskar och tillbaka till den moral som vägledde våra förfäder. Denna moral måste leda oss i alla händelser i livet så att både vårt samvete såväl som vår ära växer ur den gamla, naturliga moral som, om den praktiseras rätt, fungerar som regler och lagar över alla andra i den dekadenta moderna världen.

Vårt folk hotas snart inte bara av massinvandringens konsekvenser, men autentisk och instinktiv idealism hotas också av att drunkna i den moderna världens antikultur och antimoral. Danmark kommer inte att befrias från rasfrämlingar imorgon och den antivita agendan försvinner inte på ett ögonblick, men du kan starta din självförbättring idag, och den behövs.

Återgå till ditt sanna jag som autentisk nordbo. Fördjupa dig i värderingarna som nämnts ovan, öva på dem, sprid dem och försvara dem:

Karaktärsstyrka
Hjältemod
Tapperhet
Förtroende
Gemenskap
Stolthet (glädje)
Njutning

Visdomen i de ovanstående länkarna finns också samlade i tryckt form tillsammans med andra texter hos vår samarbetspartner Greenpilled.com i Anton Holzners Bemästra livet.

Titel:Samvete och ära Författad av:Jacob Vullum Publicerad:2022-03-25 Uppdaterad:2022-03-25

Läs också: