1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Nordiska motståndsrörelsen är inte ”Försvarsmakten”

Nordiska motståndsrörelsen är inte Försvarsmakten. Uppenbarligen.

Nordiska motståndsrörelsen är inte som Försvarsmakten. Uppenbarligen. I detta upp-och-ned-vända samhälle är vi tvärtom på många sätt och vis bättre. En civil kamporganisation mot en försvarsmakt med alla dess resurser och kompetent personal, hur är det ens möjligt?

Vi har inte alltid betraktat Försvarsmakten med avsky och äckel. En gång i tiden såg Nordiska motståndsrörelsen på Försvarsmakten som någonting positivt. Den enda kraft inom det rådande systemet som faktiskt fostrade pojkar till män och soldater. Som lärde dem disciplin och viktiga saker som att kunna ta order. Försvarsmakten var någonting sunt i en urspårad värld.

In träder den alkoholiserade malajen Peter Hultqvist – en i den långa raden av försvarsministrar som inte har en aning om vad krigföring innebär. Bort med sådana som arméchefen Anders Brännström – som ville att Försvarsmakten skulle vara just en försvarsmakt som ägnade sig åt att försvara landet. Och in med sådana som den nuvarande ÖB:n Mikael Bydén – en lakej ut i fingerspetsarna.

Resultatet av denna infiltration ser vi idag; en ”försvarsmakt” som sysslar med genus, Pride-besök och kampanjer mot så kallad främlingsfientlighet.

I dagarna tog denna ”försvarsmakt” priset när man lanserade en kampanj där soldaterna hade målade naglar i regnbågens färger. Somliga kanske menar att detta bara är signalpolitik; att man säger en sak utåt för att man ”måste” göra det, men att man samtidigt agerar som vanligt inom den egna organisationen. Jag är dock själv rätt övertygad om att man från försvarets ledning eftersträvar just detta. En pusselbit, och något som gör kampanjen än mer absurd, är när ”Försvarsmakten” försöker rationalisera det hela på sin hemsida:

”Försvarsmakten ska ytterst skydda Sverige mot ett väpnat angrepp. En sådan situation kommer att vara extrem med höga krav på soldater, sjömän och chefer. Då är olikheter, mångfald och bredden av olika erfarenheter en styrka. Det ökar vår förmåga att agera oförutsägbart för en angripare.”

Så där har du det. Den enhetlighet som arméer visar upp i marscher för att tydliggöra att man har den bästa drillen och enigheten spelar inte längre någon roll. Den oehörda mängd excercis inom värnplikten som går ut på att göra förbandet till en enhet har varit resurslöseri. Sådant som indelningsverket, att Sveriges förband delades in i landskap för att dels kunna mobilisera snabbt men också för att öka sammanhållningen inom förbanden, har varit någonting ostrategiskt.

Napoleon, Patton, Gustav II Adolf, Julius Caesar och många, många andra hade alla fel. Det är Micael Bydén, Peter Hultqvist och de andra som har knäckt koden för att bli den mest effektiva försvarsmakten i världshistorien: mångfald och demokrati. Det ”ökar vår förmåga” att allt sker på den enskilde soldatens villkor och det blir ”oförutsägbart” att skicka ut transor för att försvara landet.

Demokrati har inget att göra i en försvarsmakt. Jag har själv gjort värnplikten och vet mycket väl hur denna tid av träning och utbildning handlar om att bryta ner individer – i syfte att sedan bygga upp och skapa soldater. Formade av Försvarsmakten. Formade till en enhet.

Olikheterna inom Försvarsmakten handlar om kompetens och färdigheter. Det finns soldater, men det finns även signalister och spaningsplutoner. En del soldater får skjuta granatgevär för att de är starka, andra skjuter prickskyttegevär för att de är de bästa skyttarna, och så vidare.

Att ha ”mångfald” i form av en smältdegel med både rasfrämlingar och demokratiserade individer som lever ut sina sexualiteter och allt möjligt skapar bara oförutsägbarhet inom de egna leden. Snarare måste befälen tvingas handskas med oberäkneliga individer som har hybris, psykisk störning, andra lojaliteter och annat.

Det är även upplagt för förödande och helt onödiga konflikter bland soldaterna. Även om Bydén själv inte skulle ha några problem att dela sovsäck med en homosexuell pojke så kan jag direkt lova att det finns andra som skulle ”råka” – rätt eller fel spelar i sammanhanget mindre roll – skjuta en sexuellt utsvävande individ i ryggen vid ett skarpt läge. Än mindre kommer de vara beredda att offra livet för honom.

Oförutsägbarheten i krig skapas inte av att soldater utgör en smältdegel utan av att officerskåren och befälen tar taktiska och strategiska beslut som förvirrar och överraskar fienden. Så har det alltid sett ut och kommer alltid se ut.

När Bydén och Försvarsmakten säger att mångfald ”ökar vår stridsförmåga” bevisar det bara att han inte har en aning om hur man ska leda män och att titeln ”överbefälhavaren” är ett enda stort skämt i dagens Sverige. Det är ett oerhört fräckt och ett rent av kriminellt uttalande med tanke på den position han faktiskt har. Det visar också att den sista offciella utposten i försvaret av vårt land är infiltrerad och att förfallet är totalt.

DEN ENDA FÖRSVARSMAKTEN

Nordiska motståndsrörelsen är inte som Försvarsmakten. Vi är idag den enda Försvarsmakten. Vårt mål är att försvara landet från alla former av invasion. Där vi är starka kan vi skydda civilbefolkningen från de horder av främlingar som Försvarsmakten och andra myndigheter propagerar för ska vara här. Inom de gränser vi måste förhålla oss till fostrar vi individer till att bli stridbara aktivister som kan försvara sig själva och den egna gruppen från angripare. Vi är en hierarkisk kamporganisation som inte accepterar medlemmar med konstiga läggningar eller individer som tror sig stå över kollektivet.

Det finns fortfarande folk av god karaktär inom Försvarsmakten som hoppas på en förändring, men någon förbättring kommer aldrig ske inom det nuvarande systemet. Faktum är att den politiska viljan inte finns hos något av partierna. Om Bydén skulle få sparken kommer man bara hitta en ny lakej att fortsätta på det utstakade spåret.

Därför bör du, om du fortfarande tillhör denna freakshow, tänka till. Var gör du mest nytta? I en institution som är bortom all räddning eller i den kraft som till slut kan ställa allt tillrätta?

Även om Nordiska motståndsrörelsen har lång väg att vandra utgör vi den enda kraft som till slut kan rädda Sverige. Hos oss finner du ideologiskt motiverade aktivister som är beredda att offra för en högre sak och en organisation som arbetar som en enhet för att försvara kollektivet – i slutändan folket. Hos oss är ära och plikt ledord, inte skymford som står i vägen för individens ”utveckling” eller den rotlösa massans känsla av ”mångfald”.

Vill du stärka försvaret av Sverige, stärk Nordiska motståndsrörelsen. Befäl såväl som soldater kan avancera vår politiska kamp och förstärka vår förmåga att försvara landet från alla fiender – yttre som inre. Hos oss behöver du inte längre smyga med sina åsikter av rädsla för att någon ska ange dig. Hos oss kan du göra skillnad!

I vårt politiska program Vår väg redogör vi för våra ambitioner för Försvarsmakten. Ett helnordiskt försvar som ska göra Norden självständigt, ökade anslag för att förstärka och modernisera försvaret, återinförande av allmän värnplikt samt beväpning av befolkningen där varje soldat förvaltar sitt tjänstevapen i det civila livet.

Anslut dig till Försvarsmakten idag. Anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen!

Titel:Nordiska motståndsrörelsen är inte ”Försvarsmakten” Författad av:Fredrik Vejdeland Publicerad:2020-08-12 Uppdaterad:2020-08-11

Läs också: