1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Mödrar i kampen del 1 av 2: Paulina Forslund

INTERVJUSERIE DEL 1 AV 2. Anette, medlem av Nordiska motståndsrörelsens Näste 5 har intervjuat Vera Oredsson och Paulina Forslund om kvinnors och framförallt mödrars roll i kampen. Här följer intervjun med Paulina.

Då de manliga medlemmarna är fler än de kvinnliga i organisationen och jag till viss del upplever att de kvinnliga blir allt mindre aktiva när de får barn har jag valt att intervjua Paulina Forslund som är mamma till nio barn samtidigt som hon är aktiv i kampen. Nedan följer den skriftliga intervjun.

Stort grattis till modersdiplomet i guld som du fick av organisationen på Nordendagarna. Hur känns det?

För det första blev jag oerhört överraskad då jag inte hade någon aning om det. När jag kallades upp på scenen blev jag nästan lite nervös. Utöver det är det så klart en stor ära att bli uppmärksammad på detta sätt. Jag är oerhört stolt över vad diplomet står för och representerar och att jag fått äran att vara en del av det.

Vad tänker du att en kvinnas roll i kampen är och hur kan vi använda vårt kön till kampens fördel?

En av grundpelarna i min livssyn är att män och kvinnor kompletterar varandra. Jag menar därför att vi kvinnor behövs i kampen lika mycket som männen. Jag vet även av erfarenhet att det som kvinna ibland är lättare att motivera andra kvinnor att kämpa än vad det är för en man.

Vad är en mammas roll i kampen och hur tänker du att kvinnans roll ändras när man får barn?

En mammas roll i kampen? Jag har nog aldrig tänkt på det viset utan utgått från min roll som kvinna då det däri också är naturligt att vara mamma. Det som ändras då man får barn (eller i mitt fall fler barn) är att det kan bli lite svårare att hinna med aktiviteter och kamp. Därför är t.ex. Nordendagarna ypperliga då hela familjen kan närvara.

Hur har din roll ändrat sig när du gick från att ha bara två-tre barn , till åtta-nio barn?

Precis som jag sa innan blir tiden mer knapp ju fler barn man har. Det kan ibland vara svårt att hinna med allt. Ändå var jag nog som mest aktiv då jag hade sex barn. Sen blev det lite för hektiskt härhemma när tvillingpar nummer två kom.

Min roll är organisationsmässigt, ja vad ska jag kalla den, beständig. Jag har varit med såpass länge att min roll på något vis nu är given. Jag hoppas att jag än i dag motiverar och inspirerar andra, inte bara kvinnor utan även män, att engagera sig i kampen för vårt folk och kommande generationer.

Vad är dina tips för att på bästa möjliga sätt kunna kombinera modersrollen med kampen?

Nummer ett är att du är insatt i vad Motståndsrörelsen står för och vad nationalsocialismen innebär. Är du övertygad kommer du att kämpa, på ett eller annat sätt, oavsett om du har barn eller ej. Ett mer konkret tips är att kanske tänka om. Kan du inte längre åka med på demonstrationer eller mer utåtriktade aktiviteter kanske du kan bidra på något annat vis.

Nummer ett är att du är insatt i vad Motståndsrörelsen står för och vad nationalsocialismen innebär. Är du övertygad kommer du att kämpa, på ett eller annat sätt, oavsett om du har barn eller ej.

Kan mannen underlätta för kvinnan att vara aktiv i kampen? 

Det viktigaste är att stötta varandra och värdesätta varandras olika roller. Om man gör det tror jag att det blir en självklarhet att båda kan förbli aktiva. Att t.ex. erbjuda sin hjälp och ta barnen en kväll så kvinnan också kan vara engagerad kan vara ett sätt.

Kan organisationen och kamraterna runt omkring hjälpa till på något vis så att mammor kan vara aktiva nationalsocialister?

Det viktigaste är att kamrater och organisationen visar uppskattning. Känner man sig välkommen som kvinna och mamma är det större chans att man även är aktiv. Alla delar av folket behövs! Det kan inte understrykas för många gånger.

Tack för intervjun och återigen grattis till den välförtjänta utmärkelsen!

Tack själv!

Titel:Mödrar i kampen del 1 av 2: Paulina Forslund Författad av:Redaktionen Publicerad:2020-09-29 Uppdaterad:2020-09-29

Läs också: