1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Daniel Gerdås – Ny chef över Näste 3

Daniel Gerdås var en av de som utnämndes till ny Nästeschef på organisationsdagarna i slutet av 2020. Nedan följer en intervju med Gerdås.

Daniel Gerdås utnämndes till Nästeschef över Näste 3 som innefattar landskapen Skåne och Blekinge på organisationsdagarna 2020 efter många år som lojal och kompetent aktivist och gruppchef i Näste 3. Nedan följer en intervju där Gerdås redogör sina framtidsvisioner för Näste 3 och där även sympatisörer och andra får lära känna Nästeschefen.

Berätta om dig själv Gerdås, hur var din uppväxt? Hur skedde ditt politiska uppvaknande och hur ser ditt privatliv ut?

Jag växte upp i Nässjö, Småland, i en stor familj. Väldigt tidigt blev jag intresserad av både politik och historia och läste väldigt mycket böcker som barn. Från mina föräldrar fick jag en konservativ uppfostran med vissa väldigt sunda ideal.

Genom allt detta lärde jag mig tidigt att vara kritisk, ifrågasätta och läsa på. Patriot har jag alltid varit men det skulle ta många år innan jag hittade rätt ideologiskt. Nordfront, som då hette patriot.nu, hade jag varit inne och läst på flera gånger och nationalismen och kampen de förmedlade tilltalade mig mycket men förintelsen och judefrågan stod då i vägen.

Något år efter gymnasiet började jag studera till sjöingenjör i Kalmar. Under en praktik till sjöss lärde jag känna en annan sjöman som var mycket insatt i judefrågan. Det var genom diskussioner med honom som jag började förstå hur allt hängde samman. Det var också då jag blev så nyfiken på varför nationalsocialister förnekade förintelsen att jag bestämde mig för att läsa på om detta. Det blev Jürgen Grafs bok ”Förintelsen skärskådad” jag först stötte på och den som öppnade min ögon.

Efter att jag tagit examen tog jag jobb till sjöss där jag arbetade några år innan jag gick iland. Det var när jag kom ut i arbetslivet och fick en insyn i den rovdrift bolag styrs av och deras syn på löneslavar som jag även fullt ut förstod ”socialismen” och behovet av klassgemenskap. När jag sedan läste skriften ”Nationalsocialismen den biologiska världsåskådningen” satte den ord på alla tankar och funderingar jag egentligen alltid haft. Jag gick då med som stödmedlem i Motståndsrörelsen men råkade mest av en slump aktiveras inom en annan nationell rörelse. Detta kändes dock aldrig rätt och 2015 gick jag med som aktiv medlem i Motståndsrörelsen.

Kan du berätta om en eller flera aktioner utförda av Motståndsrörelsen som varit extra speciella som du antingen deltagit på eller planerat.

Demonstrationen i Stockholm 2016 som slutade på Medborgarplatsen. Jag var då fortfarande ganska ny som aktiv i Motståndsrörelsen och blev väldigt imponerad av den disciplin och ordning som rådde under demonstrationen. Demonstrationen slutade med att polisen slog oss alla till marken för att sedan gripa oss. Det var när jag satt i cellen och fick gott om tid att tänka och fundera utan störande moment som jag bestämde mig för att detta var rätt och att jag från och med nu skulle leva för kampen.

Hur skulle du bäst vilja beskriva nästet som du nu leder? Vad är utmärkande för aktivisterna i Näste 3?

Näste 3 är ett näste som genomgått flera hårda prövningar och som alltid gått rakryggade och stärkta genom dessa. Det består av härdade och offervilliga medlemmar och aktivister. Samtidigt är vi väldigt skämtsamma och ser till att vi har roligt. Tobias Malvå beskriver oss som hobbitarna i Sagan om ringen som uppskattar god mat och att leva gott men som när det väl gäller alltid står längst fram i fronten. Hela sanningen är inte detta då vi också har hårda renlevnadsaktivister i nästet men det är kombinationen av dessa som gör vårt näste till de vi är. Vi är inte det största nästet men har ändå en stor bredd av kunskaper och talanger. Vi har aktivister och medlemmar med en väldig kampglöd, vi har talskrivare, redaktörer, skribenter, musiker, teknikexperter, hantverkare, styrketränare osv. Det är våra aktivister som syns men bakom våra framgångar på gatorna står alla våra medlemmar.

Vad inspirerar dig till att fortsätta kämpa för det nordiska folkets överlevnad och frihet?

Vi är ett folk som har uträttat stordåd. Vi har lagt stora delar av världen under oss. De största teknikerna, vetenskapsmännen, kompositörerna, arkitekterna, konstnärerna etc har alla kommit från vårt folk. Idag är vi ett nedtryckt, förödmjukat, degenerat och försvagat folk men vår forna storhet lever fortfarande kvar i vårt blod. Den dagen då vi enar oss som ett folk kan vi nå vår fulla potential och då finns inga gränser för vad vi kan uppnå. Självklart känner jag hat. Hat mot de främlingar som våldtar och våldför sig på vårt folk, mot de som förråder sitt eget folk och mot globalisterna som på alla plan kämpar för att utradera, inte bara allt som binder oss samman som ett folk, utan även rent biologiskt. Men det är kärleken till mina barn och till vår unika ras som driver mig till att kämpa. En vilja starkare än allt annat är att få ge mina barn en framtid i ett bättre samhälle. Att de ska få leva bland folkfränder och bygga upp den nya civilisationen. Jag kan se mina barn i ögonen. Jag kämpar och står upp för dem och för hela vårt folk.

Varför ska man gå med i Nordiska motståndsrörelsen och vad utmärker just Nordiska motståndsrörelsen som organisation jämfört med alla andra?

Nordiska motståndsrörelsen är den enda nationalsocialistiska organisationen i Sverige. Ska vi lyckas med att kasta ut alla främmande element, krossa globalisterna, befria och ena vårt folk och bygga upp en ny stark och framgångsrik nation så krävs en kompromisslös och radikal kamp och endast Nordiska motståndsrörelsen och nationalsocialismen har det som krävs.

Har du något att säga till sympatisörer och andra anhängare inom ditt verksamhetsområde?

Gör din plikt! Sitt inte bara hemma och se på. Förvänta dig inte att andra ska föra kampen åt dig. Att andra ska göra det som du själv är för feg för att göra. Stå upp för din familj och för ditt folk. Ta ditt ansvar. Det är din plikt som både man och kvinna.

Hur ser dina framtidsvisioner ut? Vad kommer Näste 3 att satsa på och hur ser Nästet ut om 5 år?

Näste 3 har tidigare satsat hårt på offentliga aktioner och utåtriktad aktivism. Vi har verkligen lyckats på dessa områden och det kan inte finnas någon som inte känner till oss i södra Sverige. Med detta tidigare mål uppnått så kommer vi nu gå in i en ny fas. Vi kommer nu satsa mer på intern verksamhet såsom fysisk träning, utbildningar, friluftsliv, studiecirklar och sociala aktiviteter. Om 5 år kommer vi ha en mycket större bredd av kunskaper som kommer bli synligt för både folkfränder och folkförrädare på olika sätt.

Har du något specialintresse?

Utöver kampen, familjelivet och arbetet har jag inte mycket tid över för något annat. Jag försöker komma ut i skogen så mycket som möjligt och försöker få tid till olika typer av hantverk.

Vilket är ditt favorit citat?

Werner von Heidenstam:

”Det är bättre av en hämnare nås än till intet se åren förrinna, det är bättre att hela vårt folk förgås och gårdar och städer brinna. Det är stoltare våga sitt tärningskast, än tyna med slocknande låge. Det är skönare lyss till en sträng, som brast, än att aldrig spänna en båge.”

Vilken är din favorit bok?

Who we are av William Pierce och Turners dagbok av Andrew MacDonald.

Vad ska du göra efter maktövertagandet?

Slå upp en timmerstuga långt ut i skogen och leva ett enkelt liv där.

Har du någon idol?

Robert Mathews – En person som inte bara snackade utan gick från ord till handling utan att någonsin vika ner sig. Ändå in i döden. Corneliu Codreanu – Hans fanatism, altruism och obevekliga kampvilja.

Tack för att du tog din tid Gerdås och lycka till med kamparbetet framöver!

Titel:Daniel Gerdås – Ny chef över Näste 3 Författad av:Naste 3 Publicerad:2021-02-21 Uppdaterad:2021-03-13

Läs också: