1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Högsta domstolen tar inte upp förbudsförsök från Göteborg

Högsta domstolen meddelar idag att de fastställer hovrättens friande dom mot Nordiska motståndsrörelsen.

Under de så kallade Göteborgsrättegångarna försökte systemet genom en anmälan från politruken Erik Nord, chef över Göteborgspolisen, att göra det olagligt för Nordiska motståndsrörelsen att bedriva offentlig aktivism och således i praktiken att förbjuda organisationen.

Erik Nord gick ut i media och försökte skrämma bort allmänheten från att delta på Nordiska motståndsrörelsens tillståndsgivna demonstration i september 2017 genom att hota folk med att de skulle göra sig skyldiga till hets mot folkgrupp genom att delta.

— Uppmaningen till de som demonstrerar är att om du inte vill bryta mot lagen så uppträd inte i uniform, marschera inte taktfast och ropa inte gemensamma hälsningsfraser. Vi kommer gripa de på plats som gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp. En demonstration är ingen frizon, Erik Nord i uttalande till SVT.

— Det kan handla om uniform klädsel eller klädsel av visst snitt och färg, vissa attribut eller emblem och om uniformt uppträdande som att till exempel taktfast marschera med fanor och sköldar. Det finns utrymme att väga in olika faktorer till en samlad bedömning, även om de var för sig i lagens mening inte hade ansetts sprida ett meddelande av ett givet slag, Erik Nord i ett numera raderat pressmeddelande.

14 stycken deltagare från demonstrationen, däribland Pär Öberg och Fredrik Vejdeland från Nordiska motståndsrörelsens riksledning åtalades för hets mot folkgrupp efter demonstrationen i enlighet med Erik Nords uttalande. Om de dömts hade troligtvis fler personer åtalats och detta hade varit ett stort språng mot att totalt förbjuda Nordiska motståndsrörelsen till att verka på gator och torg. Samtliga åtalade friades dock i såväl tingsrätten som hovrätten.

Åklagaren överklagade fallet till Högsta domstolen som alltså idag meddelade att de inte tar upp fallet utan istället låter hovrättens friande dom vinna laga kraft.

Titel:Högsta domstolen tar inte upp förbudsförsök från Göteborg Författad av:Redaktionen Publicerad:2021-06-10 Uppdaterad:2021-06-13

Läs också: