1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Försvarshögskolan: ”Transnationella kopplingar stärker Motståndsrörelsen”

I en rapport från Försvarshögskolan utmålas Motståndsrörelsens samarbete över nationsgränser med andra nationella krafter som ett hot mot Sverige.

Försvarshögskolan, som ser som sin uppgift att utbilda sina elever till vakthundar för globalistiska intressen i Sverige, ondgör sig i en nyligen presenterad rapport över att även ”extremister” – samarbetar ”transnationellt”.

I en artikel på sin hemsida tillkännager man att man nu på uppdrag av Center mot våldsbejakande extremism (CVE) presenterat en 115-sidig ”kunskapsöversikt” med titeln Gränslös Extremism. En studie om transnationella kopplingar till svenska radikala miljöer.

Enligt studien har Sveriges tre farligaste ”extremistmiljöer” samtliga ”kopplingar till utlandet”.

Dessa kopplingar hotar enligt studien att stärka ”den radikalislamistiska-, den radikalnationalistiska- och den autonoma miljön” genom att tillföra ”taktiska kunskaper, ideologisk inspiration och finansiering”.

— Rapporten belyser ett tidigare outforskat område i ett svenskt sammanhang och tar ett helhetsgrepp på de svenska extremistmiljöernas transnationella kopplingar, säger Magnus Ranstorp, en av studiens författare, till hemsidan.

Det betonas i studien att ”de transnationella kopplingarna” i de tre miljöerna är både ”fysiska och digitala”, men att ”den digitala aspekten” växer.

— Det innebär att de transnationella nätverkens räckvidd blir större samt mer lättillgängliga, vilket skapar ytterligare möjligheter att etablera än fler kontakter. De digitala verktygen har dels en instrumentell funktion och dels en socialiserande funktion, kommenterar Filip Ahlin, analytiker vid Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier (CATS).

Den ”radikalnationalistiska miljön” förklaras ha ”en mer tydlig nationell dimension”, även om det internationella utbytet ”har ökat i takt med globaliseringen”.

— Detta är särskilt tydligt inom den flora av digitala gemenskaper och nätverk som finns inom ramen för den radikalnationalistiska miljön, säger Filip Ahlin.

NMR de inom radikalnationalistiska miljön som har tydliga fysiska transnationella kopplingar

När det kommer till denna miljö är det Nordiska motståndsrörelsen som man i rapporten samt i artikeln om denna främst fokuserar på. I studien står att läsa:

Den radikalnationalistiska miljön har en tydligare nationell och nordisk dimension. De transnationella kopplingarna är dock påtagliga och har ökat i takt med globaliseringen och digitaliseringen. Traditionella organisationstillhörigheter spelar i allt större utsträckning mindre roll och istället förenas aktörerna främst kring ett övergripande ideologiskt ramverk, där den främsta interaktionen sker online. Det finns dock även tydliga fysiska transnationella kopplingar, främst illustrerat av Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

Man pekar här på Nordiska motståndsrörelsens nuvarande eller tidigare förment graverande samarbete med ”radikalnationalistiska organisationer” i fyra länder:

* Imperiska rörelsen (RIR) i Ryssland
* Der dritte Weg (DDW) i Tyskland
* Gyllene Gryning (GG) i Grekland
* Patriot Front (PF) i USA.

Simon Lindberg om rapporten och Motståndsrörelsens samarbeten internationellt

Simon Lindberg under ett föredrag i Näste 8.

För att vinna klarhet om de verkliga omständigheterna kring dessa Motståndsrörelsens ”transnationella kopplingar” vänder vi oss till den mest initierade personen i frågor som dessa, organisationens ledare Simon Lindberg:

Hur vill du generellt kommentera Försvarshögskolans analys att Motståndsrörelsen ”transnationella kopplingar” utgör ett hot mot Sverige?

Det är som vanligt när det kommer till att systemet på något vis utmålar oss som farliga och att vi utgör hot. Vi utgör givetvis inget hot och är inte på något vis farliga för Sverige som land och svenskarna i allmänhet. Vi är farliga och utgör ett hot mot det rådande destruktiva systemet som verkar för att förgöra svenskarna.

Vi har ett bra utbyte med flera internationella kontakter som kanske inte i dagsläget påverkar kampen på något omfattande vis, men som på sikt helt klart skulle kunna visa sig bli avgörande för antingen våra eller deras framgångar.

Man dröjer i rapporten längst vid Motståndsrörelsens förment djupa samarbete med Imperiska rörelsen i Ryssland. Man talar här bland annat om att RIR ska ha stöttat den nordiska organisationen ekonomiskt och man indikerar att detta samarbete är det mest ”hotfulla” bland Motståndsrörelsens internationella kontakter. Kommentar?

Haha, ja detta har väl förmodligen med Magnus Ranstorps, sedan tidigare ökända, maniska ryss-paranoia att göra, men också för att RIR förra året terrorklassades av amerikanska utrikesdepartementet med anledning av att de kämpat mot amerikanska intressen i Ukraina. I samband med att CVE släppte ett PM förra året där de radade upp flertalet lögner om oss och våra kopplingar till RIR valde jag att skriva en artikel om det som kan vara aktuell att läsa återigen i samband med detta.

Ett viktigt stycke information från den artikeln är dock att vi bara vid ett enda tillfälle mottagit något ekonomiskt stöd från RIR och att denna donation då låg på 150 euro. Ett ganska klent ekonomiskt stöd av Försvarshögskolan att göra en stor grej av kan tyckas.

RIR:s ledare Stanislav Vorobjev.

Hur ser du på att en utbildnings- och forskningsinstitution som verkar för att främja globalistiska intressen i Sverige med en sådan kraft fördömer samarbete över nationsgränser – när det utövas av regimkritiker?

Det finns ju oftast en omvänd sanning i det systemet fördömer, alltså att om de arbetar för att vi ska ha mindre internationella samarbeten borde vi antagligen arbeta extra hårt för att få till fler och djupare sådana och att detta verkligen skulle gynna oss.

Vi lever i en allt mer global värld där landsgränserna blir mindre och mindre viktiga. Det är inte önskvärt av oss utan en del av det vi bekämpar, men samtidigt måste också vi anpassa oss till realiteten som råder. Detta är en viktig del av att vi hela tiden kämpat aktivt för ett enat Norden och inte bara för ett suveränt Sverige och det gör att internationella samarbeten säkerligen kan komma att bli ännu viktigare i framtiden.

Att systemet hycklar är annars mer regel än undantag. Exempelvis klappar de sig ofta för bröstet som yttrandefrihetsförespråkande demokrater på samma gång som de inskränker allt fler demokratiska fri- och rättigheter. De kallar ofta oss för totalitära fast vi är för en utökad yttrandefrihet och fler folkomröstningar än vad de är.

Hur skulle du vilja beskriva Motståndsrörelsens nuvarande eller tidigare samröre / kontakter / samarbete med de fyra organisationer som lyfts fram i rapporten?

Samarbetet med RIR beskrivs som sagt bra i artikeln jag nämnde tidigare. Vad gäller Gyllene gryning är vår kontakt i stort sett obefintlig sen ledningen agerat mycket tvivelaktigt i samband med förbudsrättegången mot partiet.

Patriot Front är en växande organisation vi nyfiket följer och där samarbetet på sikt eventuellt kan komma att utvecklas om de fortsätter på samma goda spår som de är inne på och med tyska Der Dritte Weg har vi sen flera år tillbaka ett mycket gott samarbete.

Aktivister från Nordiska motståndsrörelsen samt Patriot Front på Landvetter flygplats.
Fredrik Vejdeland från Nordiska motståndsrörelsens riksledning håller tal vid DDW:s demo i Berlin.

Något annat rörande Försvarshögskolans rapport som du vill kommentera?

Ja, att om den varit genuint menad för att hjälpa till att försvara Sverige och svenskarna borde den istället fördjupa sig i den internationella sionistiska rörelsen och den enorma globala makt dessa besitter, samt hur denna makt används för att försvaga de vita ursprungsbefolkningarna i västvärlden. Eller varför inte bara titta på hur Amerika och Israel samverkar för att förgöra suveräna nationer världen över, eller kanske på hur ”sociala” internetföretag som Facebook och Google aktivt arbetar med valpåverkan och politisk lobbying överallt där de tillåts existera?!

”Transnationella kopplingar” som oroar Försvarshögskolan?

Det finns flertalet transnationella kopplingar som verkligen utgör ett hot mot vårt folk och land, men Nordiska motståndsrörelsens utbyte med andra nationalister och nationalsocialister är definitivt inte en av dem.

Tack Simon!

Titel:Försvarshögskolan: ”Transnationella kopplingar stärker Motståndsrörelsen” Författad av:Kristoffer Boström Publicerad:2021-09-15 Uppdaterad:2021-09-17

Läs också: