1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Parlamentarismen dödar naturen i Nacka kommun – Motståndsrörelsen deltog i protest

I god demokratisk ordning har aktivister från Nordiska motståndsrörelsen närvarat vid ett kommunfullmäktigesammanträde och en, till detta anknuten, manifestation.

Måndagen den 21:a februari hade Nacka kommunfullmäktige sammanträde. Utöver att diskutera Socialdemokraternas punkt om hur de ska stoppa bilbränder innan de uppstår – där den roliga frasen i dokumentet lyder ”Därför måste den långsiktiga strategin vara att stoppa tillflödet av de som begår brottsliga handlingar”, så skulle den viktiga frågan om naturområdet Ryssbergens framtid avgöras. En majoritet av politikerna i Nacka vill nämligen att den unika naturen ska avvecklas och att det istället ska byggas bensinmackar, lägenheter och viktigast av allt, en tunnelbanestation (som tydligen ska bidra till att rädda klimatet).

Då Nordiska motståndsrörelsen är eniga med Socialdemokraterna i Nacka om att den större delen av brottsligheten består av importer, var det givetvis med anledning av Ryssbergen som aktivister från organisationen fanns på plats.

Olika miljögrupper hade nämligen utlyst att en demonstration skulle hållas i samband med sammanträdet för att protestera mot exploateringen av naturskyddsområdet Ryssbergen, en fråga som skulle avhandlas och beslutas under mötet.

För medlemmarna i Motståndsrörelsens första näste var det en självklarhet att närvara vid detta historiska beslut och att protestera mot planerna på att exploatera denna nyckelbiotop. Ett beslut som är fullkomligt irreversibelt och klingar dåligt med övrig politisk sång om värnande om miljön och långsiktiga lösningar. Denna uppfattning delades inte av många andra i fullmäktige och trots Naturskyddsföreningens invändningar så visade demokratin här att vinstdrift och kortsiktighet tydligen är vad befolkningen i Nacka vill ha.

På plats fanns det cirka hundra demonstranter, en liten skara med tanke på hur många som genom åren nyttjat naturområdet. Stämningen var bra och det språkades friskt. En kvinna som verkade ha en ställning i intressegruppen Rädda Ryssbergen kom fram och försökte värva aktivisterna. Aktivisterna svarade att de redan var med i en stark intressegrupp och var där för denna grupps räkning. När kvinnan undrade vad det var för grupp och svaret Nordiska motståndsrörelsen gavs, så trodde hon först inte på herrarna framför henne. När polletten trillat ned så förklarades det att detta är i våran intresse-sfär. Nationalsocialism är sant grön politik(om detta kan det läsas mer i Punkt 6 av Vår Väg.)

Man förklarade också att det inte fanns någon vilja alls att kapa det ytterst goda initiativet till protest, utan bara att delta för att visa sitt stöd i frågan och därför uppstod inte heller några sura miner av aktivisternas närvaro.

När protesten utanför var slut, rörde sig folk in i lokalen där fullmäktigemötet hölls. Demonstranterna var dock inte välkomna in till salen, utan fick nöja sig med att se det på TV-skärm med avslaget ljud.

Demokratin vann i voteringen och naturen förlorade, med argument som att kommande byggnader kunde ge bullerskydd och att det råder bostadsbrist. Det är föga förvånande att exploateringen röstades igenom, en lokal full av likgiltiga och trötta karriärister och betonghäckar som inte har ideologisk grund, framtidstro eller förhoppning då signalpolitik och kapital styr deras hela liv.

Senast 2013 sa Moderaternas högste höns i Nacka att man inte ska exploatera naturen, man ska istället möta bostadsbrist i redan urbana områden. Detta verkar tyvärr befolkningen i Nacka ha glömt mellan mandatperioderna. Vill man inte vilseledas av demokrater, och  istället på riktigt arbeta för en grön politik, så bör man ansluta sig till Motståndsrörelsen.

Titel:Parlamentarismen dödar naturen i Nacka kommun – Motståndsrörelsen deltog i protest Författad av:Redaktionen Publicerad:2022-02-23 Uppdaterad:2022-02-23

Läs också: