1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

”30-talet närmar sig” – möte och föredrag i Näste 5

Simon Lindberg gästade nästets månadsmöte för att ge deltagarna inspiration från dåtidens martyrer.

Lördagen den 5:e mars valde nästets medlemmar att samlas för det månatliga mötet som är rutin i organisationen. Efter ankomst och en liten stunds mingel hälsades deltagarna välkomna och mötet påbörjades.

Mötet bestod till en början av allmän information som syftade till att ge åhöraren en tydlig bild av hur läget ser ut i nästet. Däribland hur nästet kan komma att påverkas av den situation som råder i världen just nu. Efter detta togs det en kortare paus för att fylla på med lite mellanmål så att de inblandade skulle orka fortsätta med mötets andra del. Denna senare del bestod av att medlems- och kampgruppen gjorde separata planeringar inför framtida aktiviteter och projekt.

Efter att månadsmötet meddelats avslutat började deltagarna att iordningställa lokalen och diverse försäljningsbord inför det föredrag som stod på agendan.

Det föredrag som sedan gick av stapeln var ett av Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Under namnet ”30-talet närmar sig – inspiration till dagens kamp från dåtidens martyrer” gick föredragshållaren igenom ett antal olika ämnen.

Till en början gjorde Lindberg en jämförande samhällsanalys. I denna analys jämfördes den omgivning som dåtidens nationalsocialister verkade i med den omgivning som Motståndsrörelsen befinner sig i idag. Efter att åhörarna förstått hur Europa förändrats under tidens gång förklarade Lindberg hur vår rörelses chans att vinna fortfarande är absolut.

I föredragets andra del gick föredragshållaren igenom Horst Wessels liv och gärning. Wessels väg in i rörelsen, fanatiska kamp för nationalsocialismen och slutliga martyrdöd avhandlades.

I föredragets sista del sammanfattade Simon Lindberg dem lärdomar han tagit från Horst Wessel. Att kampen måste prioriteras över allt annat samt att kampen kräver fanatism är två av dessa. Lindberg avslutade sedan föredraget med ett brandtal där publiken blev uppmanade att göra verklighet av Wessels tro och vilja.

Ifall seger för vår sak är det som eftersträvas får inget fritidsintresse ta mer tid än kampen. Inget nöje får vara mer kostsamt. Ingen vän får vara viktigare än kamraten vid din sida. Ingen flickvän eller pojkvän, eller mamma eller vem det nu må vara får någonsin få dig att vackla. Ingen karriärmöjlighet får få dig att tona ned. Inga hot, skador eller offer får vara dig övermäktiga.

Valet att hänge sig till kampen kan inte heller vara någon nyck eller tillfälligt ryck. Vi kan inte ge allt för kampen i ett år eller två och sedan tycka att vi gjort vårt. För då kommer vi aldrig att växa, då kommer bara X bytas ut mot Y hela tiden och vi kommer att stå stilla och stampa.

Nej, är det verkligen seger vi är ute efter så måste det helhjärtade engagemanget vara för livet, hur långt eller kort det än må bli.

Kampen kräver alltså en livstid av offer i form av tid, pengar, frihet och blod. Kampen kräver allt.

Men kampen ger ändå ännu mer än den tar. Den ger mig de bästa kamrater och en mening med min tillvaro. Den ger mig hopp i ett mörkt tidevarv och den ger mig förmånen att kunna se in i mina fyra barns ögon utan att skämmas!

Ur Simon Lindbergs föredrag
Titel:”30-talet närmar sig” – möte och föredrag i Näste 5 Författad av:Naste 5 Publicerad:2022-03-12 Uppdaterad:2022-03-14

Läs också: