1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Motståndsrörelsens ledare gästade ”Näste artons” månadsmöte

Inspiration fjärran från urban dekadens.

Simon Lindberg har flertalet gånger gästat såväl Näste 1 som Näste 8. De två grannästena slår ibland ihop sina månadsmöten, som senast för knappt ett år sedan. Söndag den åttonde maj 2022, en vacker vårdag, kombinerades de två koncepten: Ledaren kom alltså till ”Näste artons” gemensamma möte.

Aktivister, medlemmar och sympatisörer hade slutit upp i stor skara på den västmanländska landsbygden för att socialisera, inspirera(s) och planera fjärran från urban dekadens. Detta kunde lokalbefolkningen på flertalet kilometers avstånd från mötesplatsen sluta sig till av den hissade Tyrrunefanan, som sågs vaja stolt för vinden.

Tyrrunefanan syntes milsvida.

Föredrag

Simon Lindbergs föredrag med titeln ”30-talet närmar sig” och undertiteln ”Inspiration till dagens kamp från dåtidens martyrer” hölls för första gången tio år tillbaka, men har sedan dess utvecklats för att hållas tidsaktuellt. Talet rör sig kring en jämförelse mellan utvecklingen i Tyskland från NSDAP:s grundande 1919 till partiets maktövertagande 1933 – och situationen i Sverige idag, med utblickar några år bakåt i tiden samt flera framåt i en möjlig framtid.

Lindbergs berättelse blir till en svidande vidräkning med defaitism och eskapism – guld värt i en tid då man kan se dessa två fenomen omfamnas av allt fler nationella. Kampen är enligt dem inte värd att föra, bäst taktik är att gömma sig och låta nationen överflödas i väntan på att den egna lilla svensk-ön belägras.

I centrum för Lindbergs jämförelse står SA-giganten Horst Wessel och hans oöverträffade exempel på kampanda och lojalitet. Lindberg motbevisar rationaliseringarna bakom antagandet att segern någonsin ska ses som omöjlig. I det Tyskland, som 1920-talets SA verkade i, fanns både faktorer som försvårade den nationella kampen och sådana som gynnade den.

– Samhällsklimatet var på flera sätt avsevärt tuffare än det som råder i dagens Sverige. Våldsvänstern samlade stora välorganiserade skaror med ett genuint våldskapital – och hundratals nationalsocialister stupade i den kampen. I synnerhet i Berlin kämpade NSDAP ur ett påtagligt underläge. Etablerade medier hade som konsekvent taktik att tiga ihjäl nationalsocialisterna, vilka av ett korrupt rättssystem ofta fängslades efter summariska rättegångar.

+ Landet var å andra sidan inte översvämmat av rasfrämlingar och den materiella nöden under rådande hyperinflation avsevärt större än hos oss idag – faktorer som gjorde ett samlat tyskt folk mer mottagligt för en radikalisering tack vare nationalsocialisterna. Censuren var vidare mindre heltäckande än idag och etablissemanget överlag inte lika konsekvent antinationellt som det i Sverige av idag.

Men ingen av dessa positiva respektive negativa faktorer, konstaterade Lindberg, varken ledde till eller kunde förhindra nationalsocialisternas maktövertagande 1933. Till detta ledde istället en välorganiserad kamp utförd av okuvliga och outtröttliga aktivister under ett oförvitligt ledarskap – och häri ligger den verkliga lärdomen att dra från förra seklets 20- och 30-tal i grannlandet Tyskland.

Kampsport

Kampviljan och okuvligheten hos mötesdeltagarna skulle efter föredraget prövas på ett fysiskt påtagligt sätt. Hugade aktivister och medlemmar utövade nu kampsport med hög energi i solskenet. Särskilt två slagfärdiga kombattanter utmärkte sig, då de sågs banka på varandra med extra stor energi och dessutom ett stort antal gånger under dagen – som det verkade så fort tillfälle gavs.

Två slagfärdiga kombattanter.
…och de tröttnar aldrig.

Kämpars uthållighet prövades även på andra sätt.

En erfarenhet som kan komma till nytta.

Grillning

Efter kampsporten grillades hamburgare och allehanda andra medhavda livsmedel, vilka sedan intogs tillsammans med allt som stod till buds på ett dignande bord. Deltagarnas aptit lämnade efter kampsport och insupande av lantluft inget i övrigt att önska.

Efter månadsmöten, där gångna månadens aktiviteter sammanfattades och kommande månads planerades, förlöpte resten av eftermiddagen med fritt socialiserande i grönskan varvat med individuella samtal mellan chefer och medlemmar/aktivister.

Vill du också ingå i gemenskapen och sluta upp i kampen för vårt folks befrielse? Skicka då in din medlemsansökan till Nordiska motståndsrörelsen!

Titel:Motståndsrörelsens ledare gästade ”Näste artons” månadsmöte Författad av:Naste 8 Publicerad:2022-05-11 Uppdaterad:2022-05-18

Läs också: