1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Chefen för Motståndsrörelsen i Danmark åtalas efter polisanmälan från organisation som kämpar mot omskärelse av barn

Jacob Vullum åtalas för att ha spridit information om judiska seder och judisk kultur.

Chefen för Nordiska motståndsrörelsens danska gren har åtalats för brott mot §266b och 266b punkt 2; mer känd som rasismparagrafen, Danmarks motsvarighet till den svenska lagen om Hets mot folkgrupp.

Gummiparagrafen 266b lyder:

Den som offentligt eller med avsikt att sprida det till en vidare krets, gör ett uttalande eller sprider ett annat meddelande där en grupp personer hotas, hånas eller förnedras på grund av ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, tro eller sexuella läggning, straffas med böter eller fängelse i högst 2 år.

Stycke. 2. Vid utdömande av straff måste det anses som en synnerligen försvårande omständighet och att omständigheterna har karaktären av propagandaverksamhet.

Jacob Vullum anklagas för att ”År 2020 ha spridit information om en pannordisk Yom Kippur-kampanj”.

Det är lobbygruppen Intact Denmark som står bakom anmälan. De arbetar mot omskärelse av barn, och genom uttalanden och artiklar via deras hemsida tydliggörs det att de ofta blir rasist- och antisemit-anklagade av muslimer och judar. Anmälan verkar därför göras som ett led i att försöka bevisa för världen att dessa anklagelser inte stämmer. Med anmälan försöker de skapa sig ett alibi där de kan visa att om de hade varit rasister eller antisemiter så hade de inte anmält den rasistiska och antisemitiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen.

Intact Denmark har också tidigare officiellt via sin hemsida tagit avstånd från Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen och då meddelat att man är ”en mångkulturell förening” och att man bland deras medlemmar hittar allt ifrån ”ofrivilligt omskurna judar, kristna och muslimer”.

Åtalet lyder enligt följande:

Den 27 september 2020 kl 16:34 har den åtalade hånat, förnedrat och bedrivit propagandaverksamhet mot det judiska samfundet i Danmark genom att som Riksordförande/Landschef för föreningen Nordiska motståndsrörelsen och ansvarig för föreningens hemsida www.nordfront.dk ha spridit eller att ha varit ansvarig för att sprida information om en pannordisk affischeringskampanj i Danmark, Sverige, Island och Norge, som i ett odokumenterat rasdiskriminerande inlägg på hemsidan benämner Yom Kippur och omskärelse av pojkar. Inlägget gör odokumenterade påståenden om att rabbiner i Danmark när de utför Metzitzah b’peh flockas för att suga blod från den nyomskurne pojkens penis, liksom som att det propagerar för att det enligt Talmud, judarnas heligaste text, är tillåtet för judar att ha sex med barn som är tre år gamla, varvid de också anklagar det judiska samfundet för pedofili genom dessa handlingar.

Yom Kippur-aktionen och rapporteringen om denna hotade, hånade eller förnedrade dock ingen grupp vilket alla som tagit del av den med enkelhet borde kunna instämma kring. Istället utfördes aktionerna över Norden för att informera och utbilda det nordiska folket om de judiska seder som finns och utövas av judar runt världen. Där ingår både metzitzah b’peh (uppsugning av blod från nyomskurna pojkars penisar) och innehållet i Talmud om det som i vårt samhälle av idag kan räknas som pedofili.

Jacob Vullum håller tal i Köpenhamn.

Nordfront.dk har talat med Jacob Vullum som säger följande om åtalet:

2020 var jag inte chef för den danska grenen, som det står i åtalet, så jag har svårt att se hur jag skulle kunna vara ansvarig för att sprida information om aktionen, men jag tycker oavsett inte heller att det är något problematiskt med Yom Kippur-aktionen i sig. Affischer sattes upp över hela Norden med citat från olika rabbiner och där man sedan drog slutsatsen att det är pedofili när en vuxen man har ett barns penis i munnen, detta alldeles oavsett om det är en del av en tradition eller inte.

Det finns gott om exempel i gamla judiska texter på att samlag och äktenskap med mycket unga flickebarn kan ske utan åtminstone något betydande straff för förövarna. Jag tycker att det låter väldigt märkligt att omnämnande av och information om denna kultur och dessa seder ska vara olagligt samtidigt som själva skrifterna varifrån citaten hämtats och kulturen som predikar texterna inte är det.

Jag tänker lägga fram underlag för allt som står på kampanj-affischerna för rätten och sedan får domstolen ta ställning till om det är förbjudet att sprida fakta om judiska seder eller inte.

Det finns ännu inget datum för rättegången, men nordfront.dk följer utvecklingen.

Titel:Chefen för Motståndsrörelsen i Danmark åtalas efter polisanmälan från organisation som kämpar mot omskärelse av barn Författad av:Redaktionen Publicerad:2022-09-22 Uppdaterad:2022-09-24

Läs också: