1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Avspärrning av blivande boende för nyanlända ockupanter

Tidig morgon 19 december genomfördes en avspärrning av en byggarbetsplats i Stockholm.

I närheten av Gubbängen i södra Stockholm håller det på att byggas genomgångsboenden för så kallade nyanlända. I verkligheten är dessa tänkta till ockupanter för att skynda på det pågående folkutbytet.

En skara morgonpigga aktivister från Näste 1 möttes upp strax efter klockan 04:00 för att gemensamt ta sig till målet för morgonens aktivitet. Väl på plats avhandlades en snabb genomgång och planerna sattes i verket. Infarten till arbetsplatsen ligger precis intill den vältrafikerade riksväg 73, vilken trafikeras relativt mycket även tidig morgon. Det var nu därför dags att handla snabbt.

Kättingar togs fram och grindarna sattes igen med dessa och hänglås. Avspärrningsband med texten Nordic Resistance Movement sattes upp, och plakat angjordes på stängslet.

På plakaten framgick det att arbetsplatsen dömts ut som ett brott mot det nordiska folkets fortlevnad, och att beslut fattats av Nordiska motståndsrörelsen att arbetsplatsen därför ska spärras av. Vidare uppmanades arbetarna till eftertanke, vad är viktigast, att utföra ett jobb som påskyndar folkutbytet, eller sitt eget folks överlevnad.

När denna del var avklarad, sattes fler likadana plakat upp på stängslet som omgärdar arbetsplatsen. Därpå tog sig deltagarna in på arbetsplatsen för att även spärra av flera grävmaskiner med samma avspärrningsband och plakat.

Morgonens aktivitet var i och med detta nu avklarad och samtliga begav sig skyndsamt från byggarbetsplatsen. Förhoppningsvis fick sig arbetarna denna morgon något att prata om och reflektera över.

Byggandet av bostäder till migranter är ej förenligt med det nordiska folkets intressen. Produktion av bostäder måste gynna nordiska män och kvinnor, inte främlingar!

Gör din röst hörd, gör ett revolutionärt val, anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen!

Titel:Avspärrning av blivande boende för nyanlända ockupanter Författad av:Näste 1 Publicerad:2022-12-22 Uppdaterad:2022-12-22

Läs också: