1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Våld – den första byggstenen i varje civilisation

Våldshandlingar ses ofta som något dåligt i dagens samhälle. Det är oförtjänt med tanke på att våld är limmet för varje mänskligt samhälle.

Det är fel att använda sig av våld i det svenska samhället. Slogans som ”våld är aldrig ok” och ”våld är aldrig acceptabelt” präntas in i befolkningen redan från dagisåldern. Det är ännu värre om du är nationalsocialist och använder dig av våld. Konstant får nationalsocialisten höra att all våldsanvändning denne skulle utföra är dålig – av samhället, av den nuvarande makten, men kanske även av vänner och familj. De sistnämnda påverkas av den nuvarande makten genom fientlig propaganda från regimtrogna medier såsom public service och från judiska tidningsägare som familjen Bonnier.

Många anser att utövarna av våld är ociviliserade, men det är enligt mig felaktigt då våld är den första byggstenen i att kunna skapa ett civiliserat samhälle där makten använder våld för att ta hand om de som bryter mot maktens regelverk. Detta gör att en mer beständig struktur på sikt kan byggas upp, ofta genom taxering. Den som inte betalar sin skatt till makten har fått på käften i alla tider, på ett eller annat sätt.

En våldskamp om rätten till demonstrationsfrihet.

Våld är också något som används av föräldrarna mot barn. Om det uppstår en intressekonflikt mellan barn och förälder så använder föräldern våld eller hot om det för att få sin vilja igenom. Nu kanske ni läsare inte känner att ni begår våld mot barn när ni höjer rösten eller tar dem i armen och leder dem till rummet för att de ätit kakor innan middagen eller vad det nu kan vara. Men, det är faktiskt det, våld är alltså inte alltid något negativt utan det kan även vara positivt och framförallt absolut nödvändigt i vissa fall.

Accepterar dagens stat våld?

Trots allt prat om att våld är dåligt, bryr sig makten om att en civil person utsatts för våld? Svaret på den frågan är både ja och nej. Ja, om maktens egen sympatisör fått en smäll av en nationalsocialist, men samtidigt är ett nej lika sant med tanke på att makten inte har några problem att koppla lös ett aldrig tidigare invandrarvåld mot vanliga människor i dagens samhälle. De invandrande våldsutövarna till och med förhärligas och försvaras i medierna.

Media skulle aldrig acceptera att Greta Thunberg poserar med en nationalsocialist medan de inte har några problem när hon gör det med en rappande förortsgangster. Från maktens sida blir det alltså viktigare att döma efter vem som utövar våldet istället för att våldet överhuvudtaget har skett.

Att makten väljer att försöka pacificera sina motståndare genom att bestraffa nationalsocialistisk våldsutövning är inget konstigt. Sympatisörer och kanske egna medlemmar känner spontant efter den propagandistiska anstormningen att förändring till ett minimum av våldsanvändning är nödvändigt. Ofta i hopp om att slippa bli bestraffad själva eller för att inte behöva stå till svars för sina politiska åsikter av människor som fördömer våldet.

En sådant beteende är att skjuta sig själv i foten för lyckas makten med att få sin vilja igenom kommer nationalsocialisterna eller andra motståndare till dagens makt aldrig att kunna leda något samhälle. Varje ledare i varje samhälle i hela världen styr slutligen genom att använda våld eller hot om att använda våld. Tittar man nyktert på det så är många av dagens ledare i väst några riktiga slaktare, som inte har några moraliska problem att se till att barn, kvinnor, män och äldre människor dödas i tusentals i de konflikter de medvetet startar för att få fler resurser.

Folket i stort har egentligen inte heller några problem med att välja sådana människor som sina ledare, de gör det gång på gång ofta genom att rättfärdiga mördandet (en nation behöver ”demokratiseras”) som något nödvändigt ont. Svenska ledare tar själva inte någon strid mot alla de oskyldiga som dödas, istället skakar man glatt hand med de ledare som gör det och det svenska folket accepterar det. Adolf Hitler och de andra nationalsocialistiska ledarna utgör inget undantagsfall i den här bemärkelsen och det kommer inte ni heller göra om det är så att ni någon gång i framtiden kommer vara i en högt uppsatt position i en nation.

Pacifismens inneboende problematik

Kan detta inte ändras då? Kan man inte skapa samhällen efter pacifistiska principer? Svaret på detta är nej. Pacifismen uppmuntrar till ett tänkande där man undviker våld som en konfliktlösande metod, men våld eller hot om det är alltid mer effektivt än debatt. Dagens social-liberaler övertygar inte människor genom deras ofta hjärndöda argument, utan med hot om att den som motsäger deras agenda kommer att förlora jobb eller utsättas för trakasserier av deras springpojkar. Tittar man på det från ett ännu större perspektiv så hotar sionistiska USA, Nato eller EU de länder som självständigt försöker hävda sin rätt att låta folket fritt få bestämma, även om de bestämmer med demokratiska metoder.

Pacifisten utlämnas alltid till våldsutövarens våld och för att överleva den våldsamma konflikten tvingas pacifisten acceptera våldsutövningens principer. För att ge ett historiskt exempel till min poäng kan man nämna en av de få mer pacifistiska samhällena. Den polynesiska hövdingen Nunuku-whenua hade pacifistiska tankar som senare blev till lag. Inte ens när en annan folkstam invaderade och förslavade dem ville de gamla hövdingarna göra motstånd. Det var viktigare att upprätthålla de gamla lagarna även vid risk för utplåning. Därmed försvann de också från historien eftersom våldsutövarna önskade det.

Forna tiders svenskar var knappast några pacifister.

Nya tider gör att den äldre generationens moral måste väck

Precis som de gamla hövdingarna inte klarade av att ändra sin moral efter de nya förutsättningarna, så har inte heller svenskarna gjort det. Deras svar på invandrarvåldet har varit att förkasta våldsutövning ännu mer genom att moralisera och håna invandrarvåldet på nätet eller bakom skål och vägg. De kan inte göra det i invandrargettona för då vet de om att de skulle få stryk av Ali och hans 40 rövarkusiner. Ett fenomen som de också beklagar sig över, att invandraren ringer efter släkten som kommer och hjälper till i misshandeln. Svensken påpekar att detta är svagt och sätter därmed sitt hopp till att försöka övertyga invandrarna att de bör sluta med sitt beteende. Vad de egentligen ber dem är att sluta upp med det som gör dem så framgångsrika i dagens Sverige. Invandrarna vore bra dumma om de överger deras vinnande koncept.

För i slutändan handlar allting om att ha en större förmåga att utöva våld än alla sina motståndare tillsammans, både lokalt och globalt. Svensken har därför med facit i hand gått fel väg, den borde för länge sedan förnyat sin moral och påbörja det arbete som gör att folket kan skydda sina egna intressen mer slagkraftigt. Här kan man ta lärdom av organisationen Hitlerjugend som började träna barnen från ung ålder i att kunna utöva fysiskt våld i syftet att försvara folket.

I Nordiska motståndsrörelsen får alla medlemmar lära sig att nyttja våld för att kunna försvara sig själva.

Det kommer bli en lång process för svensken att ändra sin inställning till våld, det kommer vara många misslyckanden och konflikter på vägen tillbaka till rätten att försvara sig. Dagens makthavare kommer i sin tur att göra allt för att förhindra en återgång till den historiska kultur där män tränas för att självständigt försvara sig. Oavsett om man är nationalsocialist eller inte så kommer varje barn boende i Sverige att behöva tränas i olika stridskonster av sina manliga släktingar för att kunna hävda sig i det allt mer fysiskt våldsamma samhället i Sverige. Endast de riktigt rika kommer att ha råd att isolera sig, men det är bara en tidsfaktor innan deras skapade samhälle kommer och biter även dem i röven.

De som vägrar anpassa sig till det nya samhället kommer att tvingas till underkastelse. Sådan är naturen och naturens lagar gäller, även för oss nordbor.

Titel:Våld – den första byggstenen i varje civilisation Författad av:Marcus Hansson Publicerad:2023-01-20 Uppdaterad:2023-01-26

Läs också: