1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Motståndsrörelsen hedrade Gösta Hallberg-Cuula

På kvällen den 14 april hedrade Nordiska motståndsrörelsens första näste traditionsenligt minnet av den stupade Finlandsfrivillige kämpen.

Med den svenska, finska och Motståndsrörelsens fana i fronten, klev uniformerade kamrater in på Norra begravningsplatsen, tätt följda av civilt klädda medlemmar och utomstående sympatisörer. En blombukett lades ned vid graven och kamraterna med fanor ställde upp på bägge sidor om gravstenen.

Som alltid hölls ett anförande om Cuulas liv som nationalsocialist, hans tid som aktiv i NSAP och SSS, och hur han trots faran det innefattade tog beslutet att frivilligt ansluta sig till kriget mot bolsjevismen, för att han ansåg att Finlands sak var hans.

Jag skulle vilja påstå, att hedrandet av Hallberg-Cuula inte enbart handlar om personen utan även en hel del om moralen, hjältemodet, kamplusten och viljan.

Talet tog även upp vikten av att hedra Gösta Hallberg-Cuula och andra fallna hjältar, och med detta erinras av att kampen i framtiden kommer kräva mer än ord, och även att fienden är densamme då som nu. Kamraterna på plats frågades av talaren om de likt Cuula hade offervilja och mod för den fortsätta kampen. Ett rungande ”JA” ekade över kyrkogården.

När vi går härifrån idag ska våra hjärtan vara fyllda av samma mod som de frivilliga visade, våra själar fyllda av tro och offervilja och våra sinnen genomsyrade av fanatisk kampvilja när det kommer till befrielsen av vårt folk!

För Norden, för blod och jord, mot seger eller död!

Gösta Hallberg-Cuula – Närvarande!

Till sist saluterades de fallna och den kommande segern tre gånger. En tyst minut hölls direkt därefter och 14 symboliska ljus tändes och placerades framför gravstenen.

Gösta Hallberg-Cuula må vara död, men hans kamplust och offervilja lever kvar idag inom alla fanatiska nationalsocialister som kämpar mot samma fiende som då försökte lägga Europa under sig med krig och terror. Kampen idag är avsevärt mycket mindre blodig, fiendens värsta vapen är att göra ditt liv obekvämt, så vad väntar du på kamrat? Ansök till Nordiska motståndsrörelsen och gör din plikt, för blod och jord!

Titel:Motståndsrörelsen hedrade Gösta Hallberg-Cuula Författad av:Näste 1 Publicerad:2023-04-15 Uppdaterad:2023-04-15

Läs också: