1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Månadsmöte i Småland med tal och föredrag

Lördagen den 15 april avhöll Näste 7 månadsmöte.

Dagen började med att konferenciern hälsade alla välkomna och förklarade upplägget för dagen. Sedan lämnades ordet över till Nästeschef Hampus Maijala som tog till orda för att berömma och dela ut pris till medlemmar som utmärkt sig.

Nästa punkt på dagordningen var ett tal av aktivisten Victor Johansson. Talet handlade om nästets utveckling de senaste åren och vilka förutsättningar som finns att ta sig framåt. Johansson konstaterade att för att en dag kunna lyckas med att få folket att följa organisationen måste grundarbetet göras idag för att bygga upp organisationen till en kraft som folket kan räkna med och sätta sin tillit till.

I slutändan hänger allting på oss. Vi måste bygga en rörelse som folket i sin misär kan se upp till och finna hopp och framtidstro i. Vi måste bygga upp vår rörelse till ett alternativ till det sönderfallande systemet.

Det var inte finanskrisen 1929 som av sig självt gav NSDAP makten i Tyskland, utan det var SA-männens hårda slit för att bygga en stark rörelse som i grunden möjliggjorde ett nationalsocialistiskt maktövertagande. Hade inte detta grundarbete varit gjort när finanskrisen kom hade det bara resulterat i ett någon annan kraft hade tagit makten istället, i Tysklands fall antagligen kommunisterna. Och i vårat fall, om vi skulle misslyckas, kan det bli någon judiskt kontrollerad oppositionsgrupp som en dag tar över, eller b*****gäng som tar över olika områden. Eller i allra värsta fall, att ingen tar över, att systemet består ända in i det sista och folket till slut går under med systemet.

Vår uppgift just nu är att göra detta grundarbete, vi måste bygga upp vår organisation, vi måste göra den så stark den bara kan bli, och så förberedd den bara kan bli på att hantera en massiv tillväxt i en framtid när folket på allvar börjar söka efter en starkare kraft.

Utdrag ur Victor Johanssons tal

Efter talet tog man en paus där medlemmar, nya som gamla, fick möjlighet att prata med varandra och lära känna varandra bättre, och sedan var det dags för att äta en gemensam måltid, som bestod av köttfärssås. Även under måltiden fortsatte man att samtala med varandra.

Efter maten hölls ett föredrag av Noora Isojärvi som handlade om matlagning vid organisationens interna tillställningar. Hon gick igenom hur man skulle göra och berättade om erfarenheter från när Nästet arrangerat stora tillställningar, och lärdomar därifrån.

Därefter höll aktivisten David Wåhlander ett tal på temat disciplin. I talet tog han upp vikten av att hålla sig disciplinerad och att detta är grunden för att ens kunna ha en fungerande organisation. Att vara disciplinerad handlar om allt från att hålla sitt ord, följa alla organisationens rutiner, men även mindre saker som att komma i tid.

Till sist hölls planeringsmötet. Man gick först igenom vad man gjort den senaste månaden, vad som gått bra och mindre bra. Sedan fortsatte man med att planera kommande månaders aktiviteter.

Titel:Månadsmöte i Småland med tal och föredrag Författad av:Naste 7 Publicerad:2023-04-18 Uppdaterad:2023-04-19

Läs också: